Detalii pentru completarea corecta a Declaratiei 100 aferenta trimestrului 2 (2009)

0
315

Incepând cu obligaţiile aferente trimestrului II 2009 referitoare la impozitul pe profit şi impozitul pe veniturile microîntreprinderilor, se va utiliza un nou model al formularului 100 “Declaraţie privind obligaţiile de plată la bugetul de stat”, cod 14.13.01.99/bs.

Aplicabilitate

Detalii completare corecta D 100 la TRIM. 1 – 2010click aici

Noul formular al Declaraţiei privind obligaţiile de plată la bugetul de stat va fi completat începând cu obligaţiile aferente trimestrului II 2009 şi permite declararea impozitului minim care se aplică de la 1 mai 2009, introdus prin OUG nr. 34/2009 cu privire la rectificarea bugetară pe anul 2009 şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale.

Completare formular

a. Pentru obligaţiile reprezentând impozit pe profit datorat de persoane juridice române, impozit pe profit din asociere datorat de persoanele fizice şi impozit pe profit datorat de persoane juridice străine

La rândul 1 “Suma datorată” se înscrie suma reprezentând impozitul pe profit stabilit pentru perioada de raportare, calculată ca diferenţă între impozitul pe profit stabilit, cumulat de la începutul anului, la sfârşitul perioadei de raportare şi impozitul pe profit stabilit, cumulat de începutul anului, la sfârşitul perioadei precedente celei de raportare, în situaţia în care pe cumulat, în perioada de raportare, s-a înregistrat profit impozabil.
În situaţia în care în perioada de raportare s-a înregistrat pierdere fiscală sau scăderea profitului impozabil, la rândul 1 din formular se va înscrie cifra 0 (zero).

Important! Contribuabilii care desfăşoară activităţi de natura barurilor de noapte, cluburilor de noapte, discotecilor, cazinourilor sau pariurilor sportive, inclusiv persoanele juridice care realizează aceste venituri în baza unui contract de asociere sunt obligaţi la plata unui impozit de 5% aplicat veniturilor înregistrate din aceste activităţi, conform prevederilor art. 18 alin. (1) din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, în cazul în care impozitul pe profit este mai mic decât această sumă.

La rândul 1.1 “Impozit minim” se înscrie suma reprezentând impozitul minim datorat pentru perioada de raportare, prevăzut la art. 18 alin. (3) din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare. Acest rând se completează numai în cazul în care suma înscrisă la rândul 1 din formular reprezentând impozit pe profit este mai mică decât impozitul minim datorat. În această situaţie se vor completa atât rândul 1 “Suma datorată”, cât şi rândul 1.1 “Impozit minim” din formular.

Rândul 1.1 “Impozit minim” din formular se completează numai de către persoanele juridice române şi persoanele juridice străine care desfăşoară activitatea prin intermediul unui sediu permanent în România.

Rândul 1.1 nu se completează de către contribuabilii:
– prevăzuţi la art. 13 lit. c) – e), respectiv: persoanele juridice străine şi persoanele fizice nerezidente care desfăşoară activitate în România într-o asociere fără personalitate juridică; persoanele juridice străine care realizează venituri din/sau în legătură cu proprietăţi imobiliare situate în România sau din vânzarea/cesionarea titlurilor de participare deţinute la o persoană juridică română; persoanele fizice rezidente asociate cu persoane juridice române, pentru veniturile realizate atât în România cât şi în străinătate din asocieri fără personalitate juridică; în acest caz, impozitul datorat de persoana fizică se calculează, se reţine şi se varsă de către persoana juridică română;
– scutiţi de la plata impozitului pe profit conform art. 15;
– care desfăşoară activităţi de natura barurilor de noapte, cluburilor de noapte, discotecilor, cazinourilor sau pariurilor sportive, inclusiv persoanele juridice care realizează aceste venituri în baza unui contract de asociere conform art. 18 alin. (1);
– care beneficiază de facilităţi conform art. 38 din Legea nr. 571/2003;
– înfiinţaţi în cursul anului, cei aflaţi în inactivitate temporară înscrisă în registrul comerţului, precum şi de cei a căror inactivitate temporară încetează în cursul anului 2009.
La rândul 2 “Suma de plată” se înscrie suma de la rândul 1 sau suma de rândul 1.1 în cazul în care impozitul minim este mai mare decât impozitul pe profit stabilit şi înscris la rândul 1.
Formularul nu se completează pentru impozitul pe profit de către organizaţiile nonprofit şi contribuabilii care obţin venituri majoritare din cultura cerealelor şi plantelor tehnice, pomicultură şi viticultură.

b. Pentru obligaţiile reprezentând impozitul pe veniturile microîntreprinderilor

La rândul 1 “Suma datorată” se înscrie suma reprezentând impozitul pe veniturile microîntreprinderilor, stabilit pentru perioada de raportare, conform Titlului IV din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare.
La rândul 1.1 “Impozit minim” se înscrie suma reprezentând impozitul minim datorat pentru perioada de raportare, prevăzut la art. 18 alin. (3) din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare. Acest rând se completează numai în cazul în care suma înscrisă la rândul 1 din formular reprezentând impozit pe veniturile microîntreprinderilor este mai mică decât impozitul minim datorat. În această situaţie se vor completa atât rândul 1 “Suma datorată”, cât şi rândul 1.1 “Impozit minim” din formular.
La rândul 2 “Suma de plată” se înscrie suma de la rândul 1 sau suma de la rândul 1.1 în situaţia în care impozitul minim este mai mare decât impozitul pe veniturile microîntreprinderilor stabilit şi înscris la rândul 1.
Microîntreprinderile care realizează în cursul anului venituri mai mari decât plafonul prevăzut de lege sau ponderea veniturilor realizate din consultanţă şi management în veniturile totale este de peste 50% inclusiv, au obligaţia declarării impozitului pe profit, începând cu trimestrul în care s-a depăşit oricare dintre limitele prevăzute de lege. În această situaţie, la rândul 1 “Suma datorată” se înscrie suma reprezentând diferenţa dintre impozitul pe profit calculat de la începutul anului până la sfârşitul perioadei de raportare şi impozitul pe venit declarat în cursul anului.

Baza legală – Ordinul preşedintelui ANAF nr. 1.290/2009 pentru modificarea Ordinului preşedintelui ANAF nr. 101/2008 privind aprobarea modelului şi conţinutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor, taxelor şi contribuţiilor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reţinere la sursă, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 458/02.07.2009.

sursa informatii – finantevalcea.ro

Articolul precedentGuverul a completat Ordonanta 119/1999 privind controlul intern si CFP
Articolul următorNou in legislatia aparuta – 13.07.2009

Lasă un răspuns

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.