AcasăGeneralFacilitati fiscale pentru contribuabili in 2009

Facilitati fiscale pentru contribuabili in 2009

In Romania, de la 1 ianuarie 2009, au intrat în vigoare reglementările ordonanţelor de urgenţă ale Guvernului nr. 127/2008 şi 200/2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 705/2008 şi 815/2008. Iata, sintetic, principalele reglementări aduse de cele două acte normative.

Deduceri pentru cheltuielile de cercetare-dezvoltare – Începând cu 1 ianuarie 2009, la calculul profitului impozabil, pentru activităţile de cercetare-dezvoltare se acordă anumite stimulente fiscale care vizează, în principal:
– deducerea suplimentară la calculul profitului impozabil în proporţie de 20% a cheltuielilor eligibile pentru aceste activităţi, care se va calcula trimestrial sau anual;
– aplicarea metodei de amortizare accelerată şi în cazul aparaturii şi echipamentelor destinate activităţilor de cercetare-dezvoltare.
Stimulentele fiscale pentru cercetare-dezvoltare se acordă în condiţiile elaborării de către Ministerul Educaţiei, cu avizul Ministerului Finanţelor Publice, a unei scheme de ajutor de stat având ca obiectiv cercetarea-dezvoltarea şi inovarea în condiţiile îndeplinirii dispoziţiilor prevăzute de OUG nr. 117/2006 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 137/2007, şi de Regulamentul (CE) nr. 800/2008 al Comisiei din 6 august 2008 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piaţa comună în aplicarea art. 87 şi 88 din Tratat (Regulament general de exceptare pe categorii de ajutoare).

Impozit pe dobânzi şi dividende reinvestite
– Veniturile sub formă de dobânzi pentru depozitele la termen şi/sau instrumentele de economisire realizate de persoanele fizice începând cu data de 1.01.2009, inclusiv, sunt venituri neimpozabile. Această măsură se va aplica şi persoanelor fizice rezidente în alte state decât cele ale Uniunii Europene, care obţin veniturile sub formă de dobânzi pentru depozitele la termen şi/sau instrumentele de economisire realizate din România.
Dividendele reinvestite începând cu 2009, în scopul păstrării şi creşterii de noi locuri de muncă pentru dezvoltarea activităţii persoanelor juridice române distribuitoare de dividende, conform obiectului de activitate al acestora înscris la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului (ONRC), sunt scutite de la plata impozitului pe dividende.
De asemenea, sunt scutite de la plata impozitului pe dividende şi dividendele investite în capitalul social al altei persoane juridice române în scopul creării de noi locuri de muncă pentru dezvoltarea activităţii acesteia, conform obiectului de activitate înscris la ONRC. Procedura de aplicare a acestor reglementări se va aproba prin ordin al ministrului Finanţelor Publice şi al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.

Deduceri fiscale
– OUG nr. 127/2008 prevede creşterea limitei de deductibilitate a contribuţiilor la sistemul de pensii facultative din veniturile din salarii, de la 200 la 400 euro pentru fiecare participant într-un an fiscal atât pentru angajator, cât şi pentru angajat.
De asemenea, s-a adoptat majorarea nivelului de deductibilitate pentru asigurările voluntare de sănătate de la 200 la 250 euro efectuate într-un an fiscal, atât pentru angajator, cât şi pentru angajat.

Câştigurile de pe piaţa de capital – În domeniul impozitului pe profit, profitul realizat de persoanele juridice române din tranzacţionarea titlurilor de participare pe piaţa autorizată şi supravegheată de Comisia Naţională de Valori Mobiliare (CNVM), în perioada 1.01.-31.12.2009, inclusiv, nu va fi impozitat, veniturile realizate din astfel de operaţiuni fiind venituri neimpozabile la calculul impozitului pe profit.
În domeniul impozitului pe venit, câştigurile obţinute de persoanele fizice române din transferul titlurilor de valoare, altele decât părţile sociale şi valorile mobiliare în cazul societăţilor închise, realizate în perioada 1.01.-31.12.2009 inclusiv, sunt venituri neimpozabile.
Pierderile rezultate din tranzacţionarea titlurilor de valoare, altele decât părţile sociale şi valori mobiliare în cazul societăţilor închise, înregistrate în cursul anului fiscal, se compensează la sfârşitul anului fiscal cu câştigurile de aceeaşi natură realizate din tranzacţionarea titlurilor de valoare, în cursul anului fiscal respectiv. Dacă în urma acestei compensări rezultă o pierdere anuală, începând cu pierderea anuală a anului fiscal 2010, aceasta se reportează numai în anul următor.

Atenţie! – Pierderea anuală înregistrată în anul fiscal 2009 nu se reportează.

În ceea ce priveşte impozitarea nerezidenţilor, în anul 2009, profitul realizat de persoanele juridice străine din tranzacţionarea titlurilor de participare pe piaţa autorizată şi supravegheată de CNVM, nu va fi impozitat. Veniturile obţinute de persoanele fizice nerezidente din transferul titlurilor de participare deţinute la o persoană juridică română şi din transferul titlurilor de valoare emise de rezidenţi români nu reprezintă venituri impozabile în România.
De asemenea, veniturile obţinute de organismele nerezidente de plasament colectiv fără personalitate juridică din transferul titlurilor de valoare, respectiv a titlurilor de participare deţinute într-o persoană juridică română nu reprezintă venituri impozabile în România.
Nu reprezintă venituri impozabile în România nici veniturile obţinute de nerezidenţi din tranzacţionarea instrumentelor financiare derivate.

Informatii cu sprijinul – sursa

1 COMENTARIU

LĂSAȚI UN MESAJ

Introduceți aici numele dvs.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

- Advertisment -
- Advertisement -
error: Conținutul este protejat !!