Declaraţia se completează în cazul asocierilor fără personalitate juridică, constituite între persoane fizice, care realizează venituri din activităţi independente — comerciale şi profesii libere, inclusiv din activităţi adiacente, precum şi din activităţi agricole. Asocierile care obţin venituri de natura celor mai sus menţionate din mai multe surse depun câte o...
Va prezentam in continuare un material oficial elaborat de DGFP Arges cu privire la noutatile legislative privind obligatiile pe care le au angajatorii nerezidenti sau salariatii acestora care îsi desfasoara activitatea în România. Speram sa va fie de folos. Prin Ordonanta Guvernului nr. 15/2012 - text integral - pentru...
Aplicaţia de întocmire a declaraţiior privind obligaţiile de plată către Fondul pentru mediu pentru perioada ianuarie 2006 - martie 2010, adica AFM - Declaraţii, a ajuns la versiunea 1.4. Fata de versiunea anterioara - link - au fost aduse modificarile: - in caz de eroare programul ofera acum...
Dupa cum stiti, in Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 938/30.12.2011, a fost publicată Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 125/27.12.2011 - text integral - pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, drept pentru care, prezentăm în sinteză oficiala principalele modificări aduse de acest act...
În vederea respectării prevederilor art.150 lit.j, lit.m și lit.n din HG nr.111/24.02.2016, respectiv: - lit.j „să țină în permanență la casieria sălii de joc și să pună la dispoziția jucătorilor caietul de reclamații și sesizări, care va fi numerotat, șnuruit și sigilat prin ștampilare de către organele teritoriale ale ONJN...
Definiţia microîntreprinderii (art. 103-CF) O microîntreprindere este o persoană juridică română care îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii, la data de 31 decembrie a anului fiscal precedent: - a) realizează venituri, altele decât cele din consultanţă şi management, în proporţie de peste 50% din veniturile totale; - b) are de la 1 până la...
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2009 cu privire la rectificarea bugetară pe anul 2009 şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale, a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 249 din 14 aprilie 2009. Iata continutul. OUG - cu privire la rectificarea bugetară pe anul 2009 și reglementarea unor măsuri financiar-fiscale...
Incepând cu 1 ianuarie 2012, cursul de schimb valutar utilizat pentru calculul accizelor datorate bugetului de stat va fi de 4,3001 lei/euro. Conform Codului Fiscal, valoarea în lei a accizelor datorată bugetului de stat se determină pe baza cursului de schimb valutar stabilit de Banca Centrală Europeană în prima...
Contribuabilii plătitori de salarii (societăţi comerciale, regii autonome, societăţi şi companii naţionale, instituţii din sectorul bugetar, unităţi cooperatiste, celelalte persoane juridice, precum şi persoanele fizice care încadrează personal pe bază de contract individual de muncă) care folosesc bilete de valoare sub forma tichetelor cadou, trebuie sa cunoasca urmatoarele informatii...
Pentru încadrarea în tranşa de venituri totale anuale, se vor lua în calcul veniturile totale, obţinute din orice sursă, înregistrate la 31 decembrie a anului precedent, din care se vor scădea: a) veniturile din variaţia stocurilor; b) veniturile din producţia de imobilizări corporale şi necorporale; c) veniturile din exploatare, reprezentând cota-parte a...
Guvernul României a adoptat Ordonanţa de Urgenţă nr. 88/2010 - text integral - pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de Procedură Fiscală. Iata mai jos, principalele noutăţi reglementate prin actul normativ precizat. Compensarea obligaţiilor reciproce Actul normativ propune reglementarea compensării de drept, adică stingerea creanţelor reciproce...
Ordinul ministrului economiei si finantelor nr. 330/2007 privind procedura de încasare şi virare, precum şi obligaţiile declarative privind impozitul pe veniturile din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal link - http://mihd.net/5d0yfj sursa - anaf.mfinante.ro
Mulțumită colegilor de pe grup (Contabili pe Facebook), va supunem atenției un fisier foarte util (1 pagini), mai exact un - Ghid privind documente necesare atunci cand serveste masa la restaurant (pentru ca sa putem inregistra la cheltuieli cu protocolul actiunea) - ghid util pentru antreprenori (actualizat la 06.09.2019) Speram...
Persoanele fizice autorizate care desfăşoară activităţi independente, individual fără salariaţi pot determina venitul net pe baza normelor de venit. Dacă un contribuabil desfăşoară două sau mai multe activităţi desemnate, venitul net din aceste activităţi se stabileşte pe baza celei mai ridicate norme de venit pentru respectivele activităţi. În cazul...
Potrivit modificărilor aduse Codului fiscal prin Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 125/2011 - text integral - şi Ordonanţa Guvernului nr. 15/2012 - text integral - plătitorii de venit, persoane juridice sau alte entităţi care au obligaţia de a conduce evidenţa contabilă, au îndatorirea de a calcula, reţine şi...
error: Conținutul este protejat !!