Organizatorii de jocuri de noroc au, în funcţie de specificul activităţii de jocuri de noroc desfăşurate o serie obligaţii conform art. 74 din normele metodologice de aplicare a OUG nr. 77/2009 aprobate prin HG nr. 870/2009. Dintre obligaţiile cu caracter fiscal amintim: - să ţină un registru unic de control,...
Asa cum v-am informat la finalul anului trecut - în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 882/29.12.2010 a fost publicat Ordinul ministrului Finanţelor Publice nr. 2.869/2010 - text integral - prin care au fost aduse o serie de modificări şi completări reglementărilor contabile în vigoare. - 1. În...
Potrivit ANAF - scopul acestui material este de a asigura îmbunătăţirea relaţiei dintre A.N.A.F. şi contribuabili/plătitori prin sporirea transparenţei procesului de inspecţie fiscală precum şi creşterea gradului de motivare şi angajament ale personalului A.N.A.F., premiză esenţială a procesului de modernizare a administraţiei fiscale. Speram sa va fie de folos. NU...
Exportatorii nu vor mai plăti TVA din acest an, susţine Mihai Ionescu , preşedintele Asociaţiei Naţionale a Exportatorilor şi Importatorilor din România. În urma întâlnirii cu ministrul Finanţelor, Varujan Vosganian, exportatorii au fost asiguraţi că măsurile prevăzute în Codul Fiscal vor fi modificate. Singura schimbare făcută de Ministerul Economiei şi...
Dupa cum stiti, in Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 938/30.12.2011, a fost publicată Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 125/27.12.2011 – text integral – pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, drept pentru care, prezentăm în sinteză oficiala principalele modificări aduse de acest act...
Ce contribuţii sociale obligatorii datorează o societate comercială pentru sumele platite administratorului cu care au încheiat contracte potrivit legii? Indemnizaţia administratorilor, precum şi suma din profitul net, cuvenite administratorilor societăţilor comerciale potrivit actului constitutiv sau stabilite de adunarea generală a acţionarilor intră în baza lunară de calcul al contribuţiilor...
Firmele inregistrate in scopuri de TVA trebuie sa depuna, pana maine, la administratiile financiare declaratiile recapitulative trimestriale pentru livrarile si achizitiile intracomunitare realizate in perioada ianuarie-martie. Declaratiile recapitulative se depun pana la data de 25 a lunii urmatoare finalizarii unui trimestru, numai pentru perioadele in care ia nastere exigibilitatea...
Potrivit OUG nr. 92/2009 şi normelor metodologice aprobate prin OMFP nr. 2.321/2009, contribuabilii pot beneficia de înlesniri sub forma amânării la plată a obligaţiilor fiscale administrate de ANAF, dar neachitate la termen ca urmare a efectelor crizei economico-financiare, precum şi a majorărilor de întârziere aferente acestora. Amânarea la plată a...
Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 179/2007 pentru aprobarea Instrucţiunilor de corectare a erorilor materiale din deconturile de taxă pe valoarea adăugată publicat în Monitorul Oficial nr. 347 din 22 mai 2007 În temeiul art. 11 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 386/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei şi Finanţelor, având în...
Condiţii pentru microîntreprinderi În conformitate cu prevederile Titlului IV din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, contribuabilii plătitori de impozit pe profit pot opta pentru plata impozitului pe veniturile microîntreprinderilor începând cu anul fiscal următor, dacă, la data de 31 decembrie a anului fiscal precedent, îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii: - realizează...
Se datorează contribuţie pentru şomaj în cazul raporturilor de muncă sau de serviciu suspendate, potrivit legii? Pentru perioada în care raportul de muncă este suspendat de drept, respectiv în temeiul Codului Muncii, contribuţia de asigurări pentru şomaj nu se datorează nici de angajat nici de către angajator. Face excepţie...
Liderul PNL Varujan Vosganian a declarat, duminică după amiază, într-o scurtă declaraţie de presă, de la sediul central al PNL că există în continuare opţiunea liberalilor ca până în decembrie 2008 CAS-ul să fie redus cu şase procente. Vosganian a precizat că a discutat cu colegii săi de partid...
Pentru declararea şi plata impozitului pentru trimestrul IV şi întregul an 2009, contribuabilii vor proceda potrivit precizărilor de mai jos, în funcţie de categorie şi caz. - Contribuabilii care au efectuat plăţi trimestriale - completează pentru impozitul pe profit pe trimestrul IV 2009, formularul 100 „Declaraţie privind obligaţiile de...
Pentru produsele supuse accizelor la nivel comunitar, cursul de schimb valutar leu/euro utilizat la calculul accizelor pentru anul 2010 este de 4,2688 RON pentru 1 euro, stabilit de Banca Centrală Europeană în data de 1 octombrie 2009 şi publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene din 2 octombrie 2009,...
ANAF informează contribuabilii – persoane juridice române plătitori de impozit specific în conformitate cu Legea nr. 170/2016, că 25 iulie 2017 este termenul limită de declarare şi plată a impozitului specific unor activităţi pentru semestrului I din 2017 . Reamintim contribuabililor că, prin derogare de la prevederile titlului II...
error: Conținutul este protejat !!