Privind aplicarea dispoziţiilor Legii nr.32/1994 privind sponsorizarea, cu modificările si completările ulterioare, coroborate cu cele ale "Titlului ll-lmpozitul pe profit" din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal sunt aplicabile dispoziţiile art.21 alin.4 litera p din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, respectiv contribuabilii care efectuează sponsorizări si/sau acte de mecenat, potrivit...
Pentru obţinerea licenţei de organizare a jocurilor de noroc trebuie îndeplinite următoarele cerinţe, in conformitate cu noile modificari legislative in domeniu): 1. operatorii economici să facă dovada: - existenţei ca obiect principal de activitate a organizării de jocuri de noroc; - existenţei avizului organelor de poliţie acordat reprezentanţilor legali ai persoanei juridice,...
Banca Centrală Europeană a publicat marţi, 1 octombrie 2013, cursul euro oficial după care se vor calcula accizele în anul 2014. Acesta a fost stabilit la nivelul de 4,4485 lei/euro, fiind mai scăzut faţă de anul 2013 cu 7,38 bani respectiv 1,6% (pentru anul 2012 cursul a fost de...
Intrebare - Se datorează impozit pe venit pentru remuneraţia primită de preşedintele asociaţiei de proprietari ? Raspuns Potrivit Codului fiscal, remuneraţia primită de preşedintele asociaţiei de proprietari în baza contractului de mandat, reprezinta venit asimilat salariilor. Ca atare, pentru remuneratia primita de preşedintele asociaţiei de proprietari se datoreaza impozit pe...
Incepând cu 1 ianuarie 2012, intră în vigoare modificările stabilite prin Ordonanţa Guvernului nr. 30/31.08.2011 – text integral – pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, precum şi pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale, drept pentru care va detaliem in continuare noile reglementari la capitolul impozite şi...
La transferul dreptului de proprietate sau al dezmembrămintelor acestuia prin acte juridice între vii asupra construcţiilor de orice fel şi a terenurilor aferente acestora, precum şi asupra terenurilor de orice fel fără construcţii, contribuabilii, persoane fizice datorează impozit pentru veniturile realizate. Iata in continuare cateva precizari cu privire...
Multumita colegilor de pe grupul - contacafe_club - am aflat ca in cazul in care aveti imobile reevaluate, trebuie sa va conformati cu Cod Fiscal, care prevede la ART. 253 urmatoarele cu privire la "Calculul impozitului datorat de persoanele juridice": (6) În cazul unei clădiri care nu a fost...
Intrebare - O societate comercială desfașoară activitate specifică codurilor CAEN 5510 și 5610 (complex hotelier). La 31.12.2016, veniturile realizate au fost sub 500.000 euro. Pentru toată activitatea are în derulare un contract de asociere in participațiune cu o persoană fizică. Ce tip de impozit datorează societatea comercială pentru perioada...
Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 179/2007 pentru aprobarea Instrucţiunilor de corectare a erorilor materiale din deconturile de taxă pe valoarea adăugată publicat în Monitorul Oficial nr. 347 din 22 mai 2007 În temeiul art. 11 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 386/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei şi Finanţelor, având în...
Intrebare - În cazul în care un terț a efectuat plata impozitului datorat de un debitor în numele și pe seama acestuia si ulterior titlul de creanță în baza căruia s-a facut plata a fost desființat, plătitorul are dreptul la restituirea sumei plătite? Raspuns Potrivit Codului de procedură fiscală plata...
La transferul dreptului de proprietate sau al dezmembrămintelor acestuia prin acte juridice între vii asupra construcţiilor de orice fel şi a terenurilor aferente acestora, precum şi asupra terenurilor de orice fel fără construcţii, contribuabilii, persoane fizice datorează impozit pentru veniturile realizate. Iata in continuare cateva precizari cu privire...
Se datorează contribuţie pentru şomaj în cazul raporturilor de muncă sau de serviciu suspendate, potrivit legii? Pentru perioada în care raportul de muncă este suspendat de drept, respectiv în temeiul Codului Muncii, contribuţia de asigurări pentru şomaj nu se datorează nici de angajat nici de către angajator. Face excepţie...
Dupa cum stiti, in Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 938/30.12.2011, a fost publicată Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 125/27.12.2011 - text integral - pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, drept pentru care, prezentăm în sinteză oficiala principalele modificări aduse de acest act...
ANAF informează contribuabilii că în Monitorul Oficial al României nr. 685 din 5 septembrie 2016 a fost publicată Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 46 din 31 august 2016,care aduce completări Legii nr.227/2015 privind Codul Fiscal referitoare la scutirile de taxe si impozite locale acordate veteranilor de război, văduvelor...
Impozitul pe profit datorat pentru anul 2011 se declara si se plateste potrivit prevederilor titlului II din Codul fiscal aplicabile pâna la data de 31 decembrie 2011 (art. II alin. (6) din OG nr. 30/2011). Pentru definitivarea si plata impozitului pe profit aferent anului 2011 platitorii de impozit pe...
error: Conținutul este protejat !!