TICHETELE DE MASĂ – cum se acordă, limite acordare, alte considerații generale (info oficial nov. 2019)

1
283

TICHETELE DE MASĂ – sunt bilete de valoare acordate angajaţilor lunar ca alocaţie individuală de hrană, utilizate numai pentru achitarea mesei sau pentru achiziţionarea de produse alimentare, şi pot fi pe suport hârtie sau pe suport electronic.

Angajatorii nu pot acorda mai mult de un tichet de masă pentru fiecare zi lucrătoare din luna pentru care se efectuează distribuirea/transferul valorii nominale a tichetelor de masă.

Nu se consideră zile lucrate perioadele în care salariaţii:

– efectuează concediul de odihnă şi alte concedii ale salariaţilor din administraţia publică, din regiile autonome cu specific deosebit şi din unităţile bugetare, potrivit contractelor colective de muncă;
– beneficiază de zile libere plătite, în cazul unor evenimente familiale deosebite, precum şi de zile festive şi de sărbătoare legale sau de alte zile libere;
– sunt delegaţi sau detaşaţi în afara localităţii în care îşi au locul permanent de muncă şi primesc indemnizaţie de delegare sau de detaşare;

IMPORTANT – CLICK PE CLOPOȚELUL ROSU DIN COLTUL ECRANULUI (STÂNGA JOS), SAU TE ROG SA DAI ACCEPT IN FEREASTRA CE APARE LA INTRAREA PE SITE – SI ABONEAZĂ-TE LA NOTIFICĂRI. DE CÂTE ORI PUBLICAM CEVA, AJUNGE MAI REPEDE LA TINE DECÂT LA CEI CARE NU SUNT ABONAȚI. PENTRU ABONARE LA NEWSLETTER – CLICK AICI

– se află în concediu pentru incapacitate temporară de muncă, sunt absenţi de la locul de muncă ori se află în alte situaţii stabilite de angajator împreună cu organizaţiile sindicale ori, după caz, cu reprezentanţii salariaţilor.În cazul salariaţilor angajaţi în baza unui contract individual de muncă cu timp parţial, precum şi în cazul cumulului de funcţii, tichetele de masă pot fi acordate numai de către angajatorii unde salariaţii în cauză îşi au funcţia de bază.

În cazul în care nu se poate stabili funcţia de bază, beneficiarul tichetelor de masă alege, în scris, angajatorul care îi va acorda tichetele, având obligaţia de a transmite, în termen de maximum 10 zile lucrătoare, şi către ceilalţi angajatori opţiunea.

În cazul salariaţilor a căror durată zilnică a timpului de muncă este mai mare de 8 ore – în regim de tură, numărul de zile pentru care se acordă tichete de masă se determină prin împărţirea numărului de ore în care salariatul a fost prezent la lucru la durata normală a timpului de muncă de 8 ore. Fracţiile rezultate din calcul se consideră zi de prezenţă la lucru, cu condiţia ca totalul zilelor rezultat să nu depăşească numărul de zile lucrătoare din luna pentru care se acordă tichetele.

Valoarea nominală a unui tichet de masă nu poate depăşi suma de 15,18 lei.

Tratamentul fiscal al biletelor de valoare – tabel comparativ oficial (info actualizat OCT. 2019) – click aici

OBS: Nu se acordă tichete de masă personalului care beneficiază de indemnizaţie de hrană potrivit Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, respectiv de drepturi de hrană în temeiul Ordonanţei Guvernului nr. 26/1994 privind drepturile de hrană, în timp de pace, ale personalului din sectorul de apărare naţională, ordine publică şi siguranţă naţională.

Sursa (cu multumiri pentru posibilitatea preluarii) – DGRFP Brasov

UTIL – Limitele de deductibilitate ale cheltuielilor cu tichetele de masă şi voucherele de vacanţă la calculul rezultatului fiscal – info 2019 – click aici

Baza legală:

-Legea 165/2018 privind acordarea biletelor de valoare, intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2019, cu excepţia art. 24 – 27, care intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2021 şi art. 35, care a intrat la vigoare la 3 zile de la publicarea legii în Monitorul Oficial al României, Partea I,
– Legea 227/2015 privind Codul fiscal: 25 alin. (3) lit. b) pct. 3, art. 60, art. 76 alin.(3) lit. h), art. 142 lti.r), art. 157 alin.(2) .- HG 1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal: pct. 14 alin.1 dat în aplicarea art. 76, -HG 1045/2018 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 165/2018 privind acordarea biletelor de valoare

Anunțuri publicitare

1 COMENTARIU

Lasă un răspuns

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.