Procedura înregistrării în scopuri de TVA a persoanelor impozabile, societăți comerciale supuse înmatriculării la Registrul Comerțului – nou

0
273

Ordinul Președintelui ANAF nr. 605/2017text integral – precizează criteriile pentru condiționarea înregistrării în scopuri de TVA și aprobă procedura privind înregistrarea în scopuri de TVA a persoanelor impozabile, societăți înființate în baza Legii nr. 31/1990, supuse înmatriculării la registrul comerțului. Ordinul aprobă, de asemenea, procedura de anulare din oficiu a înregistrării în scopuri de TVA a acelorași categorii de persoane impozabile care nu justifică intenția și capacitatea de a desfășura activități economice care implică operațiuni în sfera de aplicare a TVA.

Persoanele impozabile care solicită înregistrarea în scopuri de TVA la înființare, înainte de realizarea de operațiuni impozabile, trebuie, în aceeași zi cu depunerea cererii de înmatriculare în registrul comerțului, să depună la organele fiscale competente cererea de înregistrare în scopuri de TVA, conform modelului aprobat prin ordin al președintelui ANAF.

Persoanele impozabile care solicită înregistrarea în scopuri de TVA după înființare, dacă cifra de afaceri realizată în cursul anului este inferioară plafonului de scutire, dar optează pentru aplicarea regimului normal de taxă, trebuie să depună la organele fiscale competente declarația de mențiuni.

Criteriile în funcție de care se condiționează înregistrarea în scopuri de TVA se referă la aspecte privind desfășurarea activității economice în spațiul destinat sediului social sau sediilor secundare declarate, sau că administaratorii, asociații sau persoana însăși să nu aibă fapte înscrise în cazierul fiscal.

Evaluarea intenției și capacității de a desfășura activități economice care implică operațiuni taxabile, efectuată de organele fiscale, duce la încadrarea persoanelor într-una din grupele de risc scăzut, mediu sau ridicat.

Pentru evaluarea criteriului privind desfășurarea activității la sediul declarat persoana impozabilă trebuie să depună o declarație pe propria răspundere din care să rezulte dacă desfăsoară sau nu activităti economice la sediul social, la sediile secundare sau în afara acestora.

Criteriul privitor la înscrierea de fapte în cazierul fiscal se referă la administratori, în cazul societătilor pe acțiuni sau în comandită pe acțiuni, asociați majoritari sau, după caz, asociatul unic și/sau administratori, în cazul altor societăti decât cele anterior menționate. Prin asociat majoritar se înțelege persoana fizică sau juridică ce deține părti sociale în procent de minimum 50% din capitalul social al societătii.

NU UITATI SA DATI UN LIKE SI PAGINII NOASTRE DE FACEBOOKCLICK AICI – SAU SA VA ABONATI LA NEWSLETTER – VEZI PARTEA DREAPTA LA SECTIUNEA „Aboneaza-te la insemnari”. NOU – ACUM AVEM SI UN GRUP PE FACEBOOKCLICK AICI, DAR SI O PAGINA DE GOOGLE PLUSCLICK AICI.

În vederea soluționării solicitării de înregistrare în scopuri de TVA a persoanelor impozabile, organele fiscale verifică îndeplinirea criteriilor privind desfășurarea activității la sediul declarat și înscrierea de fapte în cazierul fiscal. Pentru persoanele care solicită reînregistrarea în scopuri de TVA după ce codul de TVA le-a fost anulat, se verifică dacă a încetat situația care a condus la anulare.

Dacă aceste criterii sunt îndeplinite, persoana impozabilă este supusă analizei care conduce la încadrarea acesteia într-una din categoriile de risc.

Încadrarea în categoria de risc scăzut duce la aprobarea cererii de înregistrare în scopuri de TVA. Încadrarea în categoria de risc ridicat prin neîndeplinirea criteriilor de evaluare duce la respingerea motivată a cererii de înregistrare în scopuri de TVA. Dacă persoana impozabilă îndeplinește parțial criteriile de evaluare este încadrată la categoria de risc mediu, iar organul fiscal invită la sediul său reprezentantul legal al persoanei impozabile pentru furnizarea corectă și completă a datelor solicitate, în scopul justificării intenției și capacității de a desfășura activități economice care implică operațiuni în sfera TVA.

În situațiile în care reprezentantul legal al persoanei impozabile se prezintă la locul și data stabilite prin invitație, dar nu furnizează corect și complet datele și informațiile solicitate sau se prezintă la locul și data stabilite prin invitație, furnizează corect și complet datele și informațiile solicitate, dar nu justifică intenția și capacitatea persoanei impozabile de a desfăsura activităti economice care implică operațiuni din sfera TVA, compartimentul de evaluare procedează după cum urmează:

-respinge cererea de înregistrare în scopuri de TVA, întocmind un referat care cuprinde propunerea de respingere a înregistrării, în cazul în care persoana impozabilă se află la prima cerere de înregistrare în scopuri de TVA;
-transmite motivat, în altă situație decât cea sus menționată, solicitarea de înregistrare în scopuri de TVA și documentația care a stat la baza analizei, direcției regionale antifraudă fiscală competentă.

În urma verificărilor efectuate, direcția regională antifraudă fiscală transmite compartimentului de evaluare un raport care cuprinde motivele de fapt și temeiul de drept care stau la baza propunerii de aprobare sau de respingere a inregistrării în scopuri de TVA. Compartimentul de evaluare va întocmi, în baza raportului primit de la direcția regională antifraudă fiscală competentă, referatul cu propunere de aprobare sau respingere a înregistrării în scopuri de TVA.

Înaintea luării deciziei de respingere a solicitării de înregistrare în scopuri de TVA, organul fiscal va asigura exercitarea de către contribuabil a dreptului de a fi ascultat, conform prevederilor art. 9 din Codul de procedură fiscală.

Ce a fost introdus în noul model al Declarației 300 – “Decont de taxă pe valoarea adăugată” ? – click aici

Organul fiscal competent anulează din oficiu înregistrarea în scopuri de taxă pe valoarea adăugată dacă persoana impozabilă, societate cu sediul activitătii economice în România, infiintată în baza Legii societătilor nr. 31/1990, supusă inmatriculării la registrul comerțului, nu justifică intenția și capacitatea de a desfăsura activităŃi economice care implică operațiuni în sfera de aplicare a TVA.

Procedura se aplică persoanelor impozabile care prezintă risc fiscal, în urma selecției efectuate lunar, în mod automat, prin intermediul aplicației informatice dezvoltată la nivel central, în baza criteriilor stabilite de organul fiscal central. Indicatorii de risc utilizați pentru selecția automată a persoanelor impozabile supuse prezentei proceduri se stabilesc în scopul prevenirii și limitării utilizării abuzive sau frauduloase a inregistrării în scopuri de TVA.

Organul fiscal invită la sediul său reprezentantul legal al persoanei impozabile. Dacă reprezentantul legal al persoanei impozabile se prezintă la locul și data stabilite prin invitație, dar nu furnizează corect și complet datele și informațiile solicitate și nu justifică intenția și capacitatea persoanei impozabile de a desfăsura activităŃi economice care implică operațiuni în sfera de aplicare a TVA, sau dacă reprezentantul legal al persoanei impozabile se prezintă la locul și data stabilite prin invitație, furnizează corect și complet datele și informațiile solicitate, dar nu justifică intenția și capacitatea, organul fiscal va transmite motivat, documentația care a stat la baza analizei, direcției regionale antifraudă fiscală competentă, aplicându-se procedura de analiză menționată anterior.

Sursa (cu multumiri) – Administratia Judeteană a Finantelor Publice Călărasi

Articolul precedentBilanț ONG la 31.12.2016 (asociație, fundație, federație) – care este termenul limită de depunere
Articolul următorSuspendare depunere declarații informative cod 392A, 392B şi 393 – comunicat clarificare de la ANAF

Lasă un răspuns

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.