Cooperarea administrativă în domeniul TVA şi efectele acesteia în combaterea fraudei fiscale

0
208

Cooperarea administrativă în domeniul taxei pe valoare adăugată reprezintă un mecanism eficient în combaterea evaziunii şi fraudei fiscale şi totodată poate constitui un alt mijloc de a suplimenta semnificativ veniturile la bugetul de stat.

Acest mecanism a fost reglementat în Raportul Comisiei Europene către Consiliul şi Parlamentul European la data de 12.02.2014, privind aplicarea Regulamentului Uniunii Europene nr. 904/2010 al Consiliului privind cooperarea administrativă şi combaterea fraudei în domeniul taxei pe valoare adăugată.

Regulamentul 904/2010 este de fapt o reformare a vechiului Regulament, cadru, nr. 1798/2003 al Consiliului şi oferă statelor membre ale Uniunii Europene instrumente suplimentare pentru îmbunătăţirea cooperării administrative în lupta împotriva fraudei în domeniul TVA, care s-a extins dincolo de frontierele statelor membre şi care conduce sistematic la pierderi bugetare semnificative şi la încălcări ale principiului impozitării corecte, afectând funcţionarea pieţei interne şi provocând, de asemenea, denaturări ale circulaţiei capitalurilor şi ale condiţiilor concurenţei.

Prezentul Raport este de fapt primul transmis de la data adoptării şi intrării în vigoare a Regulamentului nr. 904/2010 al Consiliului, care pune la dispoziţia statelor membre ale UE, noi modalităţi şi instrumente financiar- fiscale, în vederea lărgirii cooperării administrative în lupta împotriva fraudei în domeniul TVA.

În principiu, acest Raport nu trebuie privit doar ca o prezentare generală a modului de punere în aplicare a Regulamentului ca atare, ci ca o bază de dialog permanent între Comisie, Parlamentul European, Consiliu şi statele membre, pentru o cooperare administrativă mai eficientă în domeniul TVA şi cu obiectivul specific de a combate într-un mod mai eficace frauda din domeniul TVA.

Regulamentul 904/2010 vizează ameliorarea considerabilă a cadrului legal de reglementare a cooperării administrative în domeniul TVA, reprezentând totodată un factor important în combaterea fraudei din acest domeniu, prin introducerea de noi instrumente şi modalităţi în vederea transpunerii în practică a acestui obiectiv, din care exemplificăm:

1- Calitatea informaţiilor transmise din bazele de date ale statelor membre;
Factorul cheie pentru un schimb de informaţii calitativ şi eficient îl reprezintă existenta în fiecare stat membru a unui sistem eficient de proceduri şi gestionare internă care să asigure o prelucrare corectă şi la timp a solicitărilor de informaţii. În acest sens un rol important îl are identificarea şi funcţionarea punctelor de contact din cadrul biroului central de legătură(BCL) al fiecărui stat membru. Totodată, prin Regulament se menţine obligaţia de actualizare cu regularitate a informaţiilor relevante disponibile pe site-ul internet CIRCABC(Centrul de resurse de comunicare şi informare pentru administraţii, întreprinderi şi cetăţeni).

2- Instituirea reţelei EUROFISC, care oferă cadrul necesar pentru schimburi de informaţii multilateral, rapide, cu privire la fraudele din domeniul TVA;
Reţeaua Eurofisc reprezintă o reţea de schimb rapid de informaţii specific între ţările UE, în vederea ameliorării cooperării multilateral pentru combaterea fraudei în domeniul TVA. În acest sens, statele membre vor institui un mecanism propriu de acţiune şi coordonare a activităţilor funcţionarilor naţionali ai Eurofisc ce vor răspunde solicitărilor primite.

3- Introducerea unui mecanism de FEEDBACK;
Mecanismul de feedback, reglementat în articolul 16 din Regulamentul 904/2010, şi introdus ca o măsură nouă în anul 2012, presupune ca, în cazul în care se solicită feedback, autoritatea competentă care primeşte informaţiile, fără a aduce atingere normelor privind confidenţialitatea fiscală şi protecţia datelor care sunt aplicabile în statul său membru, transmite feedbackul cât mai repede posibil, cu condiţia ca aceasta să nu îi impună o sarcină administrativă disproporţionată.

4- Accesul automat şi rapid la bazele de date ale altor state membre;
În forma curentă Regulamentul 904/2010 prevede ca autorităţilor competente să li se ofere acces automat la anumite informaţii din bazele de date ale altor state membre. Scopul acestui acces automat este de a reduce numărul solicitărilor procesate de către statele membre solicitate şi de a oferi acces mai rapid la datele solicitate. Deoarece a fost pus în aplicare abia la 1 ianuarie 2013, este înca devreme să se formuleze o opinie despre utilitatea şi eficienţa acestui sistem .
Pentru combaterea eficientă şi progresivă a fraudei din domeniul TVA şi pentru a asigura colectarea corespunzătoare a TVA-lui, statele membre trebuie să efectueze schimbul de informaţii într-un timp cât mai scurt.

NU UITATI SA DATI UN LIKE SI PAGINII NOASTRE DE FACEBOOKCLICK AICI – SAU SA VA ABONATI LA NEWSLETTER – VEZI PARTEA DREAPTA LA SECTIUNEA „Aboneaza-te la insemnari”. NOU – ACUM AVEM SI UN GRUP PE FACEBOOKCLICK AICI, DAR SI O PAGINA DE GOOGLE PLUSCLICK AICI.

Schimbul rapid de informaţii şi fără obstacole este esenţial pentru:
– Stoparea fraudelor de tip “CARUSEL”, acest tip de fraudă fiind caracterizat în principal prin rapiditatea tranzacţiilor precum şi a modului prin care anumite firme cheie din acest “carusel” dispar după finalizarea tranzacţiilor. Termenul limită pentru furnizarea informaţiilor este reglementat în articolele 10-12 din REGULAMENTUL 904/2010, fiind de o lună sau de trei luni.
– Clarificarea aspectelor privind realitatea tranzacţiilor intra-comunitare(IC);
Pentru a creşte volumul şi calitatea informaţiilor stocate şi transmise, au fost modificate dispoziţiile referitoare la baza de date VIES. A fost astfel creată o noua listă cu informatii noi, stocate şi procesate.
– Verificarea realităţii declarării tranzacţiilor intra-comunitare de către o societate comercială dintr-un alt stat membru, precum şi cuantumul declarat. În forma curentă, Regulamentul 904/2010 prevede ca autorităţilor fiscal naţionale competente să li se ofere acces automat la anumite date şi informaţii din bazele de date ale altor state membre.
– Verificarea tranzacţiilor fictive de bunuri şi servicii pe relaţia RO_UE_RO, contribuabilul din RO, realizând o tranzacţie tot către un operator din RO printr-o societate comercială din spaţiul comunitar evitând astfel plata TVA-lui la încasare. Prin urmare, Comisia UE recomandă ca toate statele membre să ia măsuri pentru actualizarea constantă a bazei de date VIES. Împreună cu reducerea intervalelor de timp, acest fapt va duce la crearea unui sistem VIES fiabil şi actualizat, care va oferii date despre operaţiunile intracomunitare într-un timp cât mai scurt. Statele membre ar trebuii să se asigure ca sistemul VIES este actualizat în mod sistematic. Actualizarea frecventă a datelor îmbunătăţeşte calitatea informaţiilor din bazele de date. Marea majoritate a statelor membre folosesc în momentul de faţă un sistem de actualizare zilnică a datelor.

5- Controalele multilaterale (CML) ( art. 29-30/Regulamentul 904/2010) precum şi prezenţa funcţionarilor în cadrul birourilor administrative ale altor state membre (art. 28/Regulamentul 904/2010), reprezintă noi instrumente care ar trebui să fie folosite mai frecvent de statele membre, având în vedere beneficiile pe care le-au adus acestora în cazurile concrete în care au fost utilizate cu succes şi cu rezultate pozitive în constatarea şi combaterea cazurilor de fraudă.

6- Un instrument nou, ca o posibilă abordare viitoare, îl reprezintă “ AUDITUL COMUN”, propus pentru prima dată în septembrie 2010 de către Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (OCDE), în vederea realizării pe viitor al schimbului rapid de informaţii fiscale între statele membre. OCDE-ul descrie “auditul comun” ca fiind “ asocierea a două sau mai multor ţări pentru alcătuirea unei singure echipe de audit care să examineze o anumită situaţie (situatii), operaţiune (operaţiuni), care implică una sau mai multe personae impozabile (atât persoane juridice cât şi fizice), care efectuează activităţi economice transfrontaliere, inclusiv operaţiuni transfrontaliere care implică companii afiliate înfiinţate în statele membre participante şi asupra cărora ţările respective deţin un interes comun sau complementar, unde contribuabilul face schimb reciproc de informaţii cu ţările respective, iar în cadrul echipei de audit se regăsesc reprezentanţi ai autorităţilor competente din fiecare ţară”

Cel mai recent, Comisia Europeană dezvoltă o strategie coordonată, de îmbunătăţire a luptei împotriva fraudei în materie de TVA, ce a fost prezentată în comunicarea Comisiei sub titlul “Un plan de acţiune în vederea consolidării luptei împotriva fraudei şi evaziunii fiscale”, potrivit căreia statele membre pot să combată în mod eficace frauda şi evaziunea fiscală numai printr-o cooperare administrativă continuă a administraţiilor fiscale proprii.

Cooperarea transfrontalieră reprezintă de altfel singura soluţie adecvată pentru combaterea fraudei transfrontaliere în materie de TVA, iar statele membre trebuie să stabilească priorităţile în ceea ce priveşte alocarea resurselor necesare, având în vedere contextul economic dificil.(1)

Comisia Europeană are certitudinea că, numai prin utilizarea la capacitate maximă a instrumentelor prezentate anterior şi prin alocarea de resurse suficiente la nivel naţional se pot reduce pierderile suferite de bugetele naţionale, în urma fraudelor din domeniul TVA. (1)

Surse:
1 – Comisia Europeană, Raport al Comisiei către consiliu şi Parlamentul European privind aplicarea Regulamentului (UE) nr. 904/2010 al Consiliului privind cooperarea administrativă şi combaterea fraudei în domeniul taxei pe valoare adăugată, Bruxelles, 12.2.2014;
2 – Regulamentul (UE) nr. 904/2010 al Consiliului din 7 octombrie 2010 privind cooperarea administrativă și combaterea fraudei în domeniul taxei pe valoarea adăugată;
3 – Cooperarea administrativă în domeniul taxei pe valoarea adăugată (începând cu 1.1.2012)

Autor: Stana George Bogdan

NOTA – Acesta este un guest post. Intreaga raspundere pentru continutul acestui articol apartine autorului. Site-ul cabinetexpert.ro nu este raspunzator pentru posibilele incalcari ale drepturilor de autor.

Articolul precedentLegea 11/2015 – aprobare OUG 102/2013 (impozitul pe construcții 2015)
Articolul următorComunicarea la organul fiscal competent a pro-ratei provizorii care va fi aplicata în anul 2015 – termen limita

Lasă un răspuns

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.