Declaratia 221 – info actualizat la luna aprilie 2014 (avand in vedere si ultimele modificari)

0
206

Va supunem atentiei o serie de precizări privind modalitatea de declarare a veniturilor din activităti agricole prin « Declaratia privind veniturile din activităti agricole impuse pe baza de norme de venit » formular (221), declaratie ce a fost modificată si completată prin Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare fiscală nr. 530/27.03.2014 – pentru modificarea Ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 52/2012 pentru aprobarea modelului si continutului unor formulare prevăzute la Titlul III din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările ulterioare.

Declaratia se completează si se depune de către persoanele fizice care realizează, în mod individual, venituri impozabile din România, din activităti agricole pentru care venitul net se determina pe baza de norme de venit, provenind din:

a) cultivarea produselor agricole vegetale;
b) exploatarea plantatiilor viticole, pomicole, arbustilor fructiferi si altele asemenea;
c) cresterea si exploatarea animalelor, inclusiv din valorificarea produselor de origine animală, în stare naturala.

În cazul în care, activitatea agricolă pentru care venitul net se determină pe bază de norme de venit se desfăsoară în cadrul unei asocieri fără personalitate juridică, obligatiile declarative revin asocierii si se îndeplinesc de către asociatul care răspunde pentru îndeplinirea obligatiilor asociatiei fată de autoritătile publice.

Contribuabilii/asocierile fără personalitate juridică care detin suprafete destinate productiei agricole vegetale/animale în localităti diferite, vor completa la sectiunea III „Date pentru stabilirea venitului impozabil” câte un tabel pentru fiecare localitate cu datele referitoare la activitatea desfăsurată.

În situatia în care, tabelele de la sectiunea III „Date pentru stabilirea venitului impozabil” din formular nu sunt suficiente pentru declararea datelor referitoare la toate localitătile pe raza cărora se desfăsoară o activitate agricolă (contribuabilul/ asocierea fără personalitate juridică detine suprafete destinate productiei agricole vegetale/animale în mai mult de patru localităti), contribuabilii/asocierile fără personalitate juridică completează si formularul „Anexa nr….. la Declaratia privind veniturile din activităti agricole impuse pe bază de norme de venit”, care se atasează la declaratie.

NU UITATI SA DATI UN LIKE SI PAGINII NOASTRE DE FACEBOOKCLICK AICI – SAU SA VA ABONATI LA NEWSLETTER – VEZI PARTEA DREAPTA LA SECTIUNEA „Aboneaza-te la insemnari”. NOU – ACUM AVEM SI UN GRUP PE FACEBOOKCLICK AICI, DAR SI O PAGINA DE GOOGLE PLUSCLICK AICI.

Veniturile din activităti agricole, impuse pe baza normelor de venit, sunt neimpozabile in limitele prevăzute la art. 72 alin.(2) din Codul fiscal. În vederea stabilirii regimului fiscal aplicabil veniturilor din activităti agricole, la încadrarea in limitele stabilite pentru fiecare grupa de produse vegetale si fiecare grupă de animale vor fi avute în vedere suprafetele/capetele de animale/familiile de albine însumate in cadrul grupei respective.

Important! În cazul contribuabililor care obtin venituri din activităti agricole si îsi desfăsoară activitatea sub forma unei asocieri fără personalitate juridică, plafonul neimpozabil se acordă la nivelul asocierii.

Veniturile din activităti agricole pentru care nu au fost stabilite norme de venit se supun impunerii potrivit prevederilor Capitolului II “Venituri din activităti independente” de la Titlul III „Impozitul pe venit” din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare.

Veniturile obtinute din valorificarea produselor provenind din activităti agricole în altă modalitate decât în stare naturală reprezintă venituri din activităti independente si se supun regulilor de impunere proprii categoriei respective.

Veniturile din activităti agricole determinate pe bază de norme de venit, realizate din exploatarea bunurilor (suprafete destinate productiei vegetale/cap de animal/ familie de albine) detinute în comun sau în devălmăsie de proprietari, uzufructuari sau de alti detinători legali, înscrisi într-un document oficial, se atribuie proportional cu cotele-părti pe care acestia le detin în acea proprietate sau contribuabilului care realizează venituri din activităti agricole, în situatia în care acestea nu se cunosc.

În cazul persoanelor fizice pentru care nu a fost finalizată procedura succesorală, veniturile corespunzătoare suprafetelor destinate productiei vegetale/cap de animal/ familie de albine, se atribuie contribuabilului care realizează venituri din activităti agricole.

Declaratia se depune la organul fiscal competent, la următoarele termene:

– până la data de 25 mai inclusiv a anului fiscal, pentru anul în curs, privind suprafata cultivată/cap de animal/familie de albine detinută/detinut la data declarării. În cazul contribuabililor/asocierilor fără personalitate juridică care depun cu întârziere declaratia pentru anul în curs, după data de 25 mai, informatiile cuprinse în declaraŃie vizează suprafetele cultivate/capetele de animale/familiile de albine detinute la data de 25 mai;
– ori de câte ori contribuabilul constată erori în declaratia depusă anterior, acesta completează si depune o declaratie rectificativă, situatie în care se va înscrie „X” în căsuta prevăzută în acest scop.

Atentie: În cazul în care intervin modificări privind structura suprafetelor destinate productiei agricole vegetale sau numărul de capete de animale/familii de albine, declaratia rectificativă se depune până la data de 25 mai a anului fiscal de raportare, iar informatiile cuprinse în declaratie vizează suprafetele cultivate/capetele de animal/familiile de albine detnute la data depunerii declaratiei rectificative.

În cazul în care, declaratia depusă nu reflectă suprafetele cultivate/numărul capetelor de animale/familiilor de albine sau structura acestora la data de 25 mai a anului de impunere, contribuabilul poate depune o declaratie rectificativă în care va declara elementele de impunere existente la data de 25 mai.

Modificarea structurii suprafetelor destinate productiei agricole vegetale sau numărului de capete de animale/familii de albine, intervenite după data de 25 mai nu conduce la ajustarea normelor de venit, respectiv a venitului anual impozabil.

Declaratia este pusă gratuit la dispozitia contribuabilului si se completează de către acestia sau de către împuternicitii acestora, cuprinzând datele pentru stabilirea venitului impozabil pentru fiecare localitate pe raza căreia contribuabilul îsi desfăsoară activitatea.

Formularul 221 se depune, împreună cu anexele completate, dacă este cazul, în format hârtie, direct la registratura organului fiscal sau se comunică prin postă cu confirmare de primire.

Sursa (cu multumirile de rigoare) – AJFP Vrancea

Articolul precedentATENTIE – comunicat oficial ANAF referitor la prezentarea de inscrisuri
Articolul următorOMFP 491/2014 – modificarea şi completarea Procedurii de soluţionare a deconturilor cu sume negative de TVA

Lasă un răspuns

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.