AcasăSituatii financiare anualeCerinţe privind întocmirea şi depunerea bilantului anual la 2011 - la entităţile...

Cerinţe privind întocmirea şi depunerea bilantului anual la 2011 – la entităţile al căror exerciţiu financiar coincide cu anul calendaristic

Entităţile care la data bilanţului depăşesc limitele a două dintre cele trei criterii de mărime, şi anume:
– total active – 3.650.000 euro, cifra de afaceri netă – 7.300.000 euro
– număr mediu salariaţi – 50,

întocmesc situaţii financiare anuale cu 5 componente, care cuprind:
– bilanţ, cod 10,
– cont de profit şi pierdere, cod 20,
– situaţia modificărilor capitalului propriu,
– situaţia fluxurilor de numerar,
– note explicative la situaţiile financiare anuale.

Acestea vor fi însoţite de formularele „Date informative”, cod 30, şi „Situaţia activelor imobilizate”, cod 40.

Atenţie! Societăţile comerciale ale căror valori mobiliare sunt admise pe o piaţă reglementată întocmesc situaţii financiare anuale cuprinzând 5 componente indiferent de totalul activelor, cifra de afaceri netă sau de numărul mediu de salariaţi.

MODELE DOCUMENTE NECESARE PENTRU DOSARUL DE BILANT – CLICK AICI (NOTE EXPLICATIVE, RAPORT ADMINISTRATOR, ETC., PLUS ARTICOLE DE INTERES)

Entităţile care la data bilanţului nu depăşesc limitele a două dintre criteriile de mărime menţionate întocmesc situaţii financiare anuale prescurtate care cuprind:
– bilanţ prescurtat, cod 10,
– cont de profit şi pierdere, cod 20,
– note explicative la situaţiile financiare anuale prescurtate.

Opţional, aceste entităţi pot întocmi situaţia modificărilor capitalului propriu şi/sau situaţia fluxurilor de numerar. Acestea vor fi însoţite de formularele „Date informative”, cod 30, şi „Situaţia activelor imobilizate”, cod 40.

Entităţile nou-înfiinţate pot întocmi pentru primul exerciţiu financiar de raportare situaţii financiare anuale prescurtate sau situaţii financiare anuale cu 5 componente urmând ca pentru al doilea exerciţiu financiar de raportare să analizeze indicatorii determinaţi din situaţiile financiare ale exerciţiului financiar precedent şi indicatorii determinaţi pe baza datelor din contabilitate şi a balanţei de verificare încheiate la sfârşitul exerciţiului financiar curent şi să întocmească situaţii financiare anuale în funcţie de criteriile de mărime înregistrate.

Important! Cursul de schimb utilizat pentru încadrarea în criteriile de mărime prevăzute de OMFP nr. 3.055/2009, cu modificările şi completările ulterioare, este cursul de schimb valutar comunicat de BNR, valabil la data încheierii exerciţiului financiar – DETALII CURS AICI.

Situaţiile financiare anuale încheiate la 31 decembrie se întocmesc în lei şi se semnează atât de persoanele abilitate, potrivit legii, cât şi de către administratorul sau persoana care are obligaţia gestionării entităţii

Situaţiile financiare anuale, raportul consiliului de administraţie/directoratului, raportul cenzorilor sau raportul auditorilor financiari, după caz, se depun la unităţile teritoriale ale MFP în format hârtie şi în format electronic sau numai în formă electronică pe portalul www.e-guvernare.ro, având ataşată o semnătură electronică extinsă – DETALII DEPUNERE ELECTRONICA AICI.

Situaţiile financiare anuale şi documentele cerute de lege se pot depune la registratura unităţilor teritoriale ale MFP sau la oficiile poştale, prin scrisori cu valoare declarată, potrivit prevederilor HG nr. 627/1995 privind îmbunătăţirea disciplinei depunerii bilanţurilor contabile şi a altor documente cu caracter financiar-contabil şi fiscal, de către agenţii economici şi alţi contribuabili.

De asemenea, la depunerea situaţiilor financiare se vor avea în vedere şi prevederile HG nr. 1.085/2003 referitoare la implementarea Sistemului Electronic Naţional (SEN).

Sursa – DGFP Valcea

1 COMENTARIU

LĂSAȚI UN MESAJ

Introduceți aici numele dvs.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

- Advertisment -
- Advertisement -
error: Conținutul este protejat !!