Regimul acordării eşalonărilor la plată – info modificari incepand cu 17.09.2011

1
268

Începând cu 17 septembrie 2011, nu se acordă eşalonare la plată pentru obligaţiile fiscale stabilite prin acte administrative fiscale, care la data eliberării certificatului de atestare fiscală, sunt suspendate, în condiţiile art. 14 (când persoana vătămată cere instanţei competente să dispună suspendarea executării actului administrativ unilateral până la pronunţarea instanţei de fond) şi art. 15 (suspendarea executării actului administrativ unilateral se solicită de reclamant prin cerere adresată instanţei competente pentru anularea, în tot sau în parte, a actului atacat) din Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ.

Ordinea de stingere a obligaţiilor fiscale

S-a reglementat ordinea de stingere a obligaţiilor fiscale în cazul în care în perioada dintre data eliberării certificatului de atestare fiscală şi data comunicării deciziei de eşalonare la plată contribuabilul efectuează plăţi în conturile bugetare aferente tipurilor de creanţe fiscale ce fac obiectul eşalonării la plată în sensul stingerii cu prioritate a obligaţiilor exigibile în această perioadă şi apoi a obligaţiilor cuprinse în certificatul de atestare fiscală.

Garanţii

Garanţiile constituite trebuie să acopere sumele eşalonate la plată, dobânzile datorate pe perioada eşalonării la plată, plus un procent de până la 32% (faţă de 40%) din sumele eşalonate la plată, în funcţie de perioada de eşalonare la plată astfel:

a) pentru eşalonări de la 13 la 24 de luni, procentul este de 8% (faţă de 10%);
b) pentru eşalonări de la 25 la 36 de luni, procentul este de 16% (faţă de 20%) ;
c) pentru eşalonări de la 37 la 48 de luni, procentul este de 24% (faţă de 30%) ;
d) pentru eşalonări de la 49 la 60 de luni, procentul este de 32% (faţă de 40%) .

Cuantumul garanţiilor constituite se modifică şi pentru cererile aflate în curs de soluţionare în situaţia în care există un acord de principiu.

În situaţia în care bunurile sunt ipotecate/gajate în favoarea altor creditori, garanţiile constituite trebuie să acopere valoarea pentru care s-a constituit ipoteca/gajul, precum şi sumele eşalonate la plată, dobânzile datorate pe perioada eşalonării, plus un procent de până la 32% din sumele eşalonate la plată, în funcţie de perioada de eşalonare.

LEGISLATIA CE IMPUNE MODIFICARILE PREVAZUTE IN ARTICOL – CLICK AICI

Condiţii de menţinere a eşalonării la plată

Printre condiţiile de menţinere a eşalonării la plată se vor numără şi:

– achitarea diferenţelor de obligaţii fiscale stabilite prin declaraţii rectificative în termen de cel mult 30 de zile de la data depunerii declaraţiei;
– achitarea, în termen de cel mult 30 de zile de la data comunicării înştiinţării de plată, a obligaţiilor stabilite în acte administrative ce au fost suspendate în condiţiile art. 14 sau 15 din Legea nr. 554/2004 şi pentru care suspendarea executării actului administrativ fiscal a încetat după data comunicării deciziei de eşalonare la plată.

Alte precizări

Contribuabilul poate plăti anticipat, parţial sau total, sumele cuprinse în graficul de eşalonare la plată. În acest caz, contribuabilul notifică organului fiscal, prin cerere, intenţia de a stinge anticipat aceste sume. În cazul achitării anticipate parţiale, organul fiscal competent înştiinţează contribuabilul, până la următorul termen de plată din graficul de eşalonare, cu privire la stingerea sumelor datorate în contul următoarelor rate de eşalonare aprobate până la concurenţa cu suma achitată.

În situaţia în care se sting anticipat mai mult de 3 rate din graficul de eşalonare la plată, organul fiscal competent reface graficul de eşalonare, din oficiu, până la următorul termen de plată a ratelor, cu respectarea perioadei de eşalonare aprobate.

Pe perioada eşalonării la plată, penalităţile de întârziere, aferente obligaţiilor fiscale eşalonate, se amână la plată prin decizie care se comunică contribuabilului odată cu decizia de eşalonare la plată.

În situaţia în care se finalizează eşalonarea la plată şi au fost respectate condiţiile de eşalonare, penalităţile de întârziere şi majorările de întârziere amânate la plată se anulează prin decizie a organului fiscal.

Anularea penalităţilor se aplică şi eşalonărilor existente în curs la data intrării în vigoare a acestor prevederi legale (5 septembrie 2011). În acest regim se include şi un procent de 50% din majorările de întârziere corespunzător componentei de penalitate din conţinutul acestora, aferente obligaţiilor fiscale eşalonate.

În acest caz, organul fiscal, în termen de cel mult 15 zile de la data primului termen din graficul de eşalonare, reface graficul de eşalonare pe care îl comunică contribuabilului. Până la data refacerii graficului de eşalonare, ratele datorate sunt cele din graficul de eşalonare existent.

via – www.finantevalcea.ro

Articolul precedentMesaje obţinute la depunerea electronica a declaraţiilor pe site-ul ANAF
Articolul următorResurse examen CECCAR – Expertiza, Evaluare, Audit, Doctrina (varianta 2010)

1 COMENTARIU

Lasă un răspuns

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.