Atributiile organelor fiscale cu privire la aplicarea masurilor asiguratorii asupra bunurilor debitorului

2
212

În exercitarea atribuţiilor ce le revin pentru realizarea creanţelor bugetului general consolidat, organele de control şi organele de executare pot dispune măsuri asigurătorii asupra bunurilor debitorului, ori de câte ori sunt indicii că ar exista pericolul sustragerii, ascunderii ori risipirii patrimoniului, fapt ce ar îngreuna în mod considerabil colectarea.

Prin Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 2.605/2010 – text integral – publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 732/03.11.2010, a fost aprobată procedura de aplicare efectivă a măsurilor asigurătorii prevăzute de Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de Procedură Fiscală. În articolul de mai jos, prezentăm principalele atribuţii ale organelor fiscale în această acţiune, actele administrative utilizate, măsurile asigurătorii dispuse.

1. Organele de control care pot fi ale: Gărzii Financiare, Direcţiei Generale Coordonare Inspecţie Fiscală, Autorităţii Naţionale a Vămilor, direcţiilor generale ale finanţelor publice judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, organelor fiscale teritoriale subordonate acestora şi ale Direcţiei Generale de Administrare a Marilor Contribuabili, pot dispune măsuri asigurătorii ori de câte ori sunt indicii că există pericolul ca debitorul să se sustragă, să îşi ascundă ori să îşi risipească patrimoniul periclitând sau îngreunând în mod considerabil colectarea, în următoarele situaţii:

– în urma constatării unor acte şi fapte care pot constitui infracţiuni de evaziune sau fraudă fiscală, în cazul cărora prejudiciul nu a fost stabilit prin acte administrative fiscale de impunere, potrivit Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 91/2003 privind organizarea Gărzii Financiare, aprobată cu modificări prin Legea nr. 132/2004, cu modificările şi completările ulterioare;

– în situaţia în care au fost stabilite obligaţii fiscale cu ocazia acţiunii de control prin acte administrative fiscale de impunere;

– în situaţia în care urmează să fie stabilite obligaţii fiscale cu ocazia acţiunii de control prin acte administrative fiscale de impunere;

– dacă sunt îndeplinite condiţiile pentru deschiderea procedurii de atragere a răspunderii solidare după emiterea deciziei de atragere a răspunderii solidare;

– în cazul în care sunt îndeplinite condiţiile pentru deschiderea procedurii de atragere a răspunderii solidare înainte de emiterea deciziei de atragere a răspunderii solidare.

Măsurile asigurătorii dispuse vor fi duse la îndeplinire de organul de executare, în timpul acţiunii de control, împreună cu organul de control.

2. Organul de executare competent al Autorităţii Naţionale a Vămilor, direcţiilor generale ale finanţelor publice judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, organelor fiscale teritoriale subordonate acestora şi al Direcţiei Generale de Administrare a Marilor Contribuabil, poate dispune şi duce la îndeplinire măsurile asigurătorii ori de câte ori sunt indicii că există pericolul ca debitorul să se sustragă, să îşi ascundă ori să îşi risipească patrimoniul, periclitând sau îngreunând în mod considerabil colectarea, în următoarele situaţii:

– înainte de existenţa posibilităţii legale de aplicare a măsurilor executorii;

– dacă creanţele fiscale sunt individualizate şi înregistrate în evidenţa fiscală şi acestea fac obiectul unor înlesniri la plată, potrivit legii;

– după emiterea deciziei de atragere a răspunderii solidare;

– în cazul în care sunt îndeplinite condiţiile pentru deschiderea procedurii de atragere a răspunderii solidare înainte de emiterea deciziei de atragere a răspunderii solidare.

Măsurile asigurătorii dispuse de organele de urmărire penală sau de instanţele judecătoreşti, aşa cum este prevăzut la art. 164 din Codul de Procedură Penală, ori de alte organe competente, potrivit legii, se duc la îndeplinire de către organul de executare în conformitate cu dispoziţiile referitoare la executarea silită, care se aplică în mod corespunzător şi rămân valabile pe toată perioada executării silite, fără îndeplinirea altor formalităţi.

Atenţie! Organul de control/Organul de executare nu va dispune măsuri asigurătorii pentru debitorii aflaţi în insolvenţă potrivit Legii nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei, cu modificările şi completările ulterioare, sau când contribuabilul nu deţine active patrimoniale urmăribile.

Sursa – http://www.finantevalcea.ro/

Articolul precedentCodul de Procedura Fiscala cu Normele Metodologice de Aplicare – actualizat 2010
Articolul următorBlogul nostru a depasit numarul de 2.200 abonati la newsletter

2 COMENTARII

  1. […] – „Decizia de instituire a măsurilor asigurătorii” se întocmeşte de către organul de control/organul de executare, când s-a constatat existenţa unor elemente care pot duce la periclitarea sau îngreunarea colectării creanţelor ce au fost sau urmează să fie stabilite; Atributiile organelor fiscale cu privire la aplicarea masurilor asiguratorii asupra bunurilor debitorului – click aici […]

Lasă un răspuns

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.