Proiect nou de la ANAF cu privire la depunerea obligatorie on-line a declaratiilor fiscale

1
204

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală a elaborat un nou Proiect de Ordin al preşedintelui ANAF privind depunerea declaraţiilor fiscale prin mijloace electronice de transmitere la distanţă de către contribuabilii mari şi mijlocii. Proiectul de ordin propune:

– introducerea obligativităţii depunerii declaraţiilor fiscale prin mijloace electronice de transmitere la distanţă, prin intermediul SEN, pentru contribuabilii mari şi contribuabilii mijlocii, precum şi pentru sediile secundare ale acestora;
– posibilitatea utilizării metodei de depunere a declaraţiilor fiscale prin mijloace electronice de transmitere la distanţă, prin intermediul SEN, ca metodă alternativă de declarare, pentru ceilalţi contribuabili.

Declaraţiile fiscale se depun în baza deţinerii unui certificat calificat emis de un furnizor de servicii de certificare acreditat, înscris în Registrul furnizorilor de servicii de certificare, potrivit Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, prin accesarea website-ului www.e-guvernare.ro, în condiţiile prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 1.085/2003, cu modificările şi completările ulterioare.

Înregistrarea titularilor certificatelor calificate, în calitate de reprezentanţi legali sau împuterniciţi pentru semnarea declaraţiilor fiscale, se efectuează pe portalul ANAF, conform dispoziţiilor Capitolului III din Ordinul ministrului Finanţelor Publice nr. 858/2008 privind depunerea declaraţiilor fiscale prin mijloace electronice de transmitere la distanţă, cu modificările şi completările ulterioare.

RATIUNILE NOULUI ORDIN:

– Dezvoltarea platformei naţionale e-România şi a Sistemului Electronic Naţional (SEN), precum şi creşterea la 70% a procentului firmelor care utilizează Internetul ca principal mijloc de interacţiune cu instituţiile statului se numără printre obiectivele de guvernare, prevăzute la Capitolului 14 „Societatea informaţională” din Programul de guvernare, cuprins în anexa nr. 2 la Hotărârea Parlamentului nr. 39/2009 pentru acordarea încrederii Guvernului. Realizarea acestor obiective va conduce la eliminarea barierelor de comunicare, îmbunătăţirea serviciilor publice, precum şi reducerea birocraţiei printr-un acces uşor la servicii, 24 de ore/zi.
– În contextul extinderii utilizării mijloacelor electronice pentru gestionarea informaţiilor, atât în rândul contribuabililor, cât şi în cadrul administraţiei fiscale, ANAF a pus la dispoziţia acestora instrumente noi pentru îndeplinirea obligaţiilor fiscale.
– Având în vedere rezultatele implementării metodei de depunere a declaraţiilor fiscale prin mijloace electronice de transmitere la distanţă pentru marii contribuabili (creşterea gradului de conformare voluntară la 97%), cât şi avantajele acestei metode de depunere care se regăsesc atât la nivelul agenţilor economici, prin reducerea poverii conformării, cât şi la nivelul administraţiei, prin reducerea cheltuielilor administrative şi creşterea operativităţii procesului de administrare a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor, s-a propus introducerea obligativităţii depunerii declaraţiilor fiscale prin mijloace electronice de transmitere la distanţă, prin intermediul SEN, pentru contribuabilii mari şi contribuabilii mijlocii.
Potrivit Hotărârii Guvernului nr. 104/2010 privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.085/2003, depunerea declaraţiilor fiscale prin mijloace electronice de transmitere la distanţă, prin intermediul SEN, reprezintă singura modalitate legală de transmitere în format electronic a declaraţiilor. Pentru aceste categorii de contribuabili s-a avut în vedere faptul că au capacitatea necesară de a utiliza această metodă de declarare, precum şi faptul că, de regulă, organul fiscal de administrare nu se află în aceeaşi rază teritorială cu sediile de desfăşurare a activităţii.


Proeictul poate fi consultat aici
link

Sugestiile, propunerile sau opiniile referitoare la acest proiect de act normativ pot fi transmise în scris la Direcţia de Comunicare, Relaţii Publice şi Mass-Media – cu menţiunea “Conf.Legii nr. 52/2003”, astfel:
• prin scrisori la adresa poştală: Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, str. Apolodor nr.17, sector 5, Bucureşti, cod poştal 050741 – la Direcţia de Comunicare, Relaţii Publice şi Mass-Media;
• electronic la adresa de mail: [email protected];
• prin fax la numărul: 0213.199.857.

via – http://www.finantevalcea.ro/

1 COMENTARIU

Lasă un răspuns

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.