Raportarile contabile la 30 iunie 2010 – ce se depune, termen depunere, sanctiuni

9
364

Operatorii economici, indiferent de forma de organizare şi forma de proprietate, au obligaţia să întocmească şi să depună raportările contabile la 30 iunie 2010 la unităţile fiscale teritoriale ale Ministrului Finanţelor Publice (MFP), în raza cărora sunt înregistraţi ca plătitori de impozite şi taxe.

Raportările contabile se compun din trei formulare:
– situaţia activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii (cod 10);
– contul de profit şi pierdere (cod 20);
– date informative (cod 30).

Operatorii economici, care nu au desfăşurat activitate de la data înfiinţării până la 30 iunie 2010, nu întocmesc raportările contabile la 30 iunie 2010, urmând să depună în acest sens o declaraţie pe propria răspundere a persoanei care are obligaţia gestionării entităţii, la unităţile teritoriale ale MFP, care să cuprindă datele de identificare ale entităţii:

– denumirea completă (conform certificatului de înmatriculare);
– adresa şi numărul de telefon;
– numărul de înregistrare la registrul comerţului;
– codul unic de înregistrare;
– capitalul social.

O declaraţie similară vor depune şi persoanele juridice care se află în curs de lichidare, potrivit legii.

Raportările contabile se pot depune la registratura unităţilor teritoriale sau la oficiile poştale, prin scrisori cu valoare declarată.

Raportările contabile, precum şi declaraţiile pe propria răspundere se vor depune până cel mai târziu la 13 august 2010, inclusiv.

Formatul electronic al raportărilor contabile conţinând formularistica necesară şi programul de verificare cu documentaţia de utilizare aferentă se obţine prin folosirea programului de asistenţă elaborat de MFP care este pus la dispoziţia operatorilor economici gratuit de unităţile teritoriale sau poate fi descărcat de pe website-ul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, sau de aici – link.

Sancţiuni

Nedepunerea raportărilor contabile listate, semnate şi ştampilate sau a declaraţiilor menţionate mai sus, după caz, se sancţionează cu amendă de la 1.000 la 3.000 lei, dacă perioada de întârziere pentru întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare periodice este cuprinsă între 15 şi 30 de zile lucrătoare, şi de la 1.500 la 4.500 lei, dacă perioada de întârziere depăşeşte 30 de zile lucrătoare.

Baza legală – Ordinul nr.1.879/22.06.2010 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2010 a operatorilor economici, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 447/01.07.2010 – link.

via – finantevalcea.ro

9 COMENTARII

 1. In afara subiectului: tocmai am primit comunicatul de mai jos, poate fi de ajutor tuturor cititorilor:

  INFORMARE DE PRESĂ

  Urmare a publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 421 din 23 iunie 2010 a Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 54/2010 privind unele măsuri de combatere a evaziunii fiscale, Ministerul Finanţelor Publice face următoarea precizare în atenţia operatorilor economici:

  Măsura privind aplicarea taxării inverse pentru livrările de bunuri în interiorul ţării din categoriile: cereale, plante tehnice, legume, fructe, carne, zahăr, făină, pâine şi produse de panificatie între persoanele înregistrate în scopuri de TVA conform art. 153 din Codul fiscal, prevăzută la art. I pct. 3 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 54/2010 privind unele măsuri de combatere a evaziunii fiscale, se aplică începând cu a 10-a zi următoare comunicării de către Consiliul Uniunii Europene a aprobării derogării pentru aplicarea acestor prevederi şi numai pentru bunurile din categoriile pentru care s-a obţinut derogarea.

  Ministerul Finanţelor Publice va publica pe site-ul său oficial http://www.mfinante.ro data comunicării de către Consiliul Uniunii Europene a aprobării derogării.

  Aplicarea taxării inverse este o măsură de simplificare a plăţii taxei, astfel încât persoana obligată la plata taxei este beneficiarul în locul furnizorului. Acest mecanism are ca scop colectarea optimă a creanţelor şi un control mai riguros din partea autorităţilor fiscale. Conform Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 54/2010 privind unele măsuri de combatere a evaziunii fiscale procedura taxării inverse urmează a fi aplicată temporar numai până la data de 31 decembrie 2011.

  Biroul de presă
  Ministerul Finanţelor Publice
  Tel/Fax: 319.97.35

 2. […] Potrivit proiectului de ordin postat pe site-ul ANAF – link detalii proiect – raportările contabile la 30 iunie 2010, precum şi declaraţiile operatorilor economici care nu au desfăşurat activitate sau se află în curs de lichidare, potrivit legii, se vor depune până cel mai târziu la 13 august 2010. ACEST LUCRU ESTE PREVAZUT SI IN ORDINUL APARUT IN ACEST SENS – CLICK AICI […]

 3. […] Rd. 04 = rd. 01 la 03 (col. 1 si 2) Rd. 09 = rd. 05 la 08 (col. 1 si 2) Rd. 12 = rd. 09 + 10 – 11 – 19 (col. 1 si 2) Rd. 13 = rd. 04 + 12 (col. 1 si 2) Rd. 16 = rd. 17 + 18 (col. 1 si 2) Rd. 18 = rd. 19 + 20 (col. 1 si 2) Rd. 21 = rd. 22 la 24 (col. 1 si 2) Rd. 36 = rd. 21 + 25 + 26 + 27 – 28 + 29 – 30 + 31 – 32 + 33 – 34 – 35 (col. 1 si 2) Rd. 38 = rd. 36 + 37 (col. 1 si 2) INFO UTIL CE PRIVIRE LA BIANTUL LA 30.06.2010 – CLICK AICI […]

Lasă un răspuns

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.