Obligatiile institutiilor publice cu privire la intocmirea si depunerea situatiilor financiare si a unor raportari lunare

1
176

In Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 282 din 29 aprilie 2010, au fost publicate Normele metodologice privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare trimestriale ale instituţiilor publice, precum şi a unor raportări financiare lunare în anul 2010, aprobate prin Ordinul ministrului Finanţelor Publice nr. 980/2010. Iata in continuare cele mai importante prevederi ale acestui act normativ.

Reglementări privind situaţiile financiare trimestriale ale instituţiilor publice

Potrivit prevederilor Legii contabilităţii nr. 82/1999, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, entităţile care au obligaţia să întocmească situaţii financiare trimestriale şi anuale sunt autorităţile publice, ministerele şi celelalte organe ale administraţiei publice centrale şi locale, instituţiile publice autonome şi instituţiile publice subordonate.

Instituţiile publice întocmesc situaţii financiare trimestriale în anul 2010 potrivit modelelor adaptate structurii indicatorilor aprobaţi prin Legea bugetului de stat pe anul 2010 nr. 11/2010 şi prin Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2010 nr. 12/2010, precum şi actelor normative în vigoare.

Situaţiile financiare care se întocmesc de către instituţiile publice la finele trimestrelor I, II şi III se compun din:
– bilanţ,
– contul de rezultat patrimonial,
– situaţia fluxurilor de trezorerie,
– conturile de execuţie bugetară
– anexe la situaţiile financiare care includ: politici contabile şi note explicative.

Modelele formularelor actualizate şi corelaţiile dintre acestea, valabile pentru situaţiile financiare trimestriale în anul 2010 sunt publicate pe siteul Ministerului Finanţelor Publice: www.mfinante.ro, categoria Domenii de activitate/ Reglementări contabile/ Instituţii publice/Legislaţie.

Situaţiile financiare trimestriale se depun la MFP – Direcţia Generală de Metodologie Contabilă Instituţii Publice (DGMCIP) până la:
– 17 mai 2010, inclusiv, pentru trimestrul I 2010;
– 16 august 2010, inclusiv, pentru trimestrul II 2010,
– 15 noiembrie 201, inclusiv, pentru trimestrul III 2010.

Reglementări privind raportările lunare ale instituţiilor publice

Autorităţile publice, ministerele şi celelalte organe ale administraţiei publice centrale şi instituţiile publice autonome raportează lunar: execuţia centralizată a bugetelor instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din venituri proprii, aflate în subordinea, în coordonarea sau sub autoritatea lor şi execuţia cheltuielilor efectuate din fonduri externe nerambursabile post-aderare.

Unităţile administrativ-teritoriale raportează lunar: execuţia cheltuielilor efectuate din finanţările rambursabile externe şi interne; execuţia veniturilor şi cheltuielilor evidenţiate în afara bugetului local şi execuţia centralizată a bugetelor instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din venituri proprii, inclusiv a activităţilor finanţate integral din venituri proprii.

Termenul de depunere al acestor raportări la MFP – DGMCIP este data de 15 a lunii următoare celei de raportare.

Instituţiile publice, indiferent de subordonare şi modul de finanţare a cheltuielilor, raportează lunar, anexa 30 „Plăţi restante” şi următorii indicatori din bilanţ: „Creanţe comerciale şi avansuri”, „Avansuri acordate”, „Datorii comerciale şi avansuri”, „Avansuri primite, „Contribuţii sociale”, „Salariile angajaţilor”, „Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane”, „Pensii, indemnizaţii de şomaj, burse”, raportare ce va fi însoţită de o notă explicativă pentru creşterile/reducerile semnificative ale sumelor raportate în bilanţ la indicatorii menţionaţi.

Termenul de depunere al acestei raportări la MFP – DGMCIP este data de 20 a lunii următoare celei de raportare.

Raportările financiare lunare se vor transmite în format electronic, însoţite de o adresă de înaintare scanată şi semnată de conducătorul instituţiei publice şi de conducătorul compartimentului financiar-contabil sau de o altă persoană împuternicită să îndeplinească această funcţie.

sursa info – finantevalcea.ro

Articolul precedentRaport de audit pentru bilantul la 31.12.2009 – model scurt pentru un SRL
Articolul următorOPANAF 1786/2010 – procedura modificare din oficiu vector fiscal (cu privire la TVA)

1 COMENTARIU

Lasă un răspuns

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.