Detalii utile in domeniul comertului de produse energetice in sistem angro sau en detail

0
411

Termen de autorizare – Operatorii economici care desfăşoară activitatea de comercializare în sistem en detail de produse energetice sunt obligaţi să îndeplinească procedura şi condiţiile de autorizare în termen de 90 de zile de la data publicării ordinului în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Depunerea documentelor – Documentele se depun în copie certificată conform cu originalul şi ştampilată de operatorul economic. În situaţia în care autoritatea competentă aprobă cererea pentru operatorii economici care comercializează şi/sau depozitează ori intenţionează să comercializeze şi/sau să depoziteze în sistem angro produse energetice va emite “Atestatul de înregistrare pentru comercializare şi/sau depozitare angro de produse energetice” iar pentru operatorii economici care comercializează sau intenţionează să comercializeze în sistem en detail produse energetice “Atestatul de înregistrare pentru comercializare en detail de produse energetice”.

Revocarea atestatului
– Atestatul de comercializare şi/sau depozitare se revocă de autoritatea competentă în următoarele situaţii:
– atunci când i-au fost oferite informaţii inexacte sau incomplete în cererea de comercializare sau în documentele care au fost anexate la aceasta;
– în cazul în care se constată, prin hotărâre judecătorească definitivă, că actele care au stat la baza emiterii atestatului sunt false;
– dacă în legătură cu operatorul economic beneficiar a fost deschisă procedura insolvenţei ori de lichidare;
– dacă oricare dintre administratorii operatorului economic a fost condamnat printr-o hotărâre judecătorească definitiv, în România sau într-un stat străin;
– dacă operatorul economic nu respectă condiţiile de comercializare şi-sau depozitare;
– în cazul în care s-a pronunţat în legătură cu activitatea operatorului economic o hotărâre definitivă pentru o infracţiune dintre cele reglementate de Codul Fiscal sau Codul de Procedură Fiscală etc.

Suspendarea atestatului – Autoritatea competentă suspendă atestatul de comercializare şi/sau depozitare în următoarele situaţii:
– până la soluţionarea definitivă a cauzei penale, în cazul în care a fost pusă în mişcare acţiunea penală pentru o infracţiune reglementată de Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare, de OG nr. 92/2003, republicată cu modificările şi completările ulterioare;
– până la soluţionarea definitivă a cauzei penale, în cazul în care a fost pusă în mişcare acţiunea penală deoarece actele care au stat la baza emiterii atestatului sunt false;
În situaţia în care operatorul economic încetează definitiv desfăşurarea activităţii în depozitul angro/spaţiul de comercializare respectiv, va depune la autoritatea competentă cererea de comercializare şi/sau depozitare angro/cererea de comercializare en detail în vederea revocării atestatului de comercializare şi/sau depozitare angro/atestatului de comercializare en detail.

Contravenţii şi sancţiuni – Desfăşurarea activităţii de comercializare de către operatorii economici care intenţionează să comercializeze în sistem en detail produse energetice şi care nu îndeplinesc procedura şi condiţiile de înregistrare a acestora la autoritatea fiscală competentă şi se sancţionează cu amendă de la 20.000 la 100.000 lei şi confiscarea sumelor rezultate din această vânzare.
Desfăşurarea activităţii de către operatorii economici care desfăşoară activitatea de comercializare în sistem en detail de produse energetice şi care nu îndeplinesc procedura şi condiţiile de înregistrare a acestora la autoritatea fiscală competentă, după termenul stabilit şi se sancţionează cu amendă de la 20.000 la 100.000 lei, confiscarea sumelor rezultate din această vânzare şi oprirea activităţii de comercializare a produselor accizabile pe o perioadă de 1 – 3 luni.

Baza legală:
– OUG nr. 127/2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 705/16.10.2008;
– OPANAF nr. 1.378/2009 pentru aprobarea Procedurii şi condiţiilor de înregistrare a operatorilor economici care comercializează în sistem angro sau en detail produsele energetice prevăzute la art. 174 alin. (3) lit. a) – e) din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 585/24.08.2009.

Detalii suplimentare in acest domeniu, si aici:
Conditii inregistrare agenti economici comercianti de produse energetice in sistem angro sau en detail
OPANAF 1378/2009 – act normativ integral
Categorii de operatori economici, comercianti de produse energetice, care intra sub incidenta procedurii de inregistrare

Multumiri pentru info – finantevalcea.ro

Articolul precedentNoi reglementari contabile conforme cu directivele europene vor intra in vigoare de la 1 ianuarie 2010
Articolul următorTermen 01.09.2009 pentru contribuabilii care desfasoara activitati agricole

LĂSAȚI UN MESAJ

Introduceți aici numele dvs.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.