AcasăImpozite/TaxeDeclaratia 208 - declaratie ce trebuie depusa de notarii publici

Declaratia 208 – declaratie ce trebuie depusa de notarii publici

Declarația se completează și se depune de către notarii publici, care au obligația calculării, încasării și virării impozitului pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal. Modelul de declaratie si aplicatia oficiala pusa la dispozitie se gaseste la baza articolului.

Declarația se depune, după cum urmează:
— până la data de 25 inclusiv a lunii următoare semestrului în care a avut loc autentificarea actelor privind transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal;
— ori de câte ori notarul public constată erori în declarația depusă anterior (prin completarea unei declarații rectificative), situație în care se va înscrie „X” în căsuța prevăzută în acest scop.

UPDATE 2012 – Declaratia 208 – modificari aduse de OPANAF 892/2012 – plus model 2012 – CLICK AICI

Declarația se completează în două exemplare:
— originalul se depune semestrial la organul fiscal în a cărui rază teritorială se află sediul biroului notarial. În declarație se cuprind toate actele instrumentate în perioada de raportare de biroul notarial, inclusiv cele instrumentate la sediile secundare ale biroului notarial;
— copia se păstrează de către notarul public.

În cazul în care, după autentificarea actului sau întocmirea încheierii de finalizare în procedura succesorală de către notarul public, se constată erori sau omisiuni în calcularea și încasarea impozitului, acestea se vor soluționa conform procedurii de rectificare a impozitului pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal, prevăzută în anexa nr. 5.
Declarația va cuprinde tranzacțiile prin care s-au efectuat transferuri ale dreptului de proprietate și al dezmembrămintelor acestuia asupra construcțiilor de orice fel și a terenurilor aferente acestora, precum și asupra terenurilor de orice fel fără construcții, supuse impozitării potrivit legii.

Notarii publici au obligația depunerii declarației în format electronic, pe suport magnetic sau optic, prin folosirea programului de asistență elaborat de Agenția Națională de Administrare Fiscală.
Suportul magnetic sau optic va fi însoțit de exemplarul listat pe hârtie al declarației pentru unitatea fiscală, semnat și ștampilat, potrivit legii.

INSTRUCTIUNI COMPLETARE:

A. Date de identificare a notarului public:
– Adresa — se înscrie adresa sediului biroului notarial.
– Cod de identificare fiscală — se înscrie codul de identificare fiscală al notarului public. În cazul în care notarul public are calitatea de persoană impozabilă înregistrată în scopuri de taxă pe valoarea adăugată, codul de identificare fiscală va fi precedat de prefixul „RO”.
B. Date informative privind impozitul pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal:
– Col. 1 „Nume, Prenume” — se completează pentru fiecare beneficiar de venit, înscriindu-se numele și prenumele persoanelor fizice.
– Col. 2 „CNP/NIF” — se completează pentru fiecare beneficiar de venit, înscriindu-se codul numeric personal din cartea de identitate, respectiv buletinul de identitate a/al fiecărui beneficiar de venit sau numărul de identificare fiscală atribuit de către Agenția Națională de Administrare Fiscală cu ocazia înregistrării fiscale, după caz.
– Col. 3 „Nume, Prenume/Denumire” — se completează pentru fiecare persoană contractantă căreia i se transferă dreptul de proprietate și al dezmembrămintelor acestuia, înscriindu-se numele și prenumele persoanelor fizice sau denumirea persoanelor juridice (ori a altor entități), după caz.
– Col. 4 „Cod de identificare fiscală” — se completează pentru fiecare persoană fizică sau juridică (ori altă entitate) contractantă, după caz, căreia i se transferă dreptul de proprietate și dezmembrămintele acestuia, înscriind-se codul de identificare fiscală.
Codul de identificare fiscală poate fi:
a) pentru persoanele juridice, cu excepția comercianților, precum și pentru asocieri și alte entități fără personalitate juridică, codul de înregistrare fiscală atribuit de organul fiscal competent din subordinea Agenției Naționale de Administrare Fiscală;
b) pentru persoanele fizice, codul numeric personal atribuit potrivit legii speciale;
c) pentru persoanele fizice care nu dețin cod numeric personal, numărul de identificare fiscală atribuit de organul fiscal competent din subordinea Agenției Naționale de Administrare Fiscală;
d) pentru comercianți, inclusiv pentru sucursalele comercianților care au sediul principal al comerțului în străinătate, codul unic de înregistrare atribuit potrivit legii speciale;
e) pentru persoanele fizice care desfășoară activități economice în mod independent sau exercită profesii libere, codul de înregistrare fiscală atribuit de organul fiscal competent din subordinea Agenției Naționale de Administrare Fiscală.

În cazul transferului dreptului de proprietate și al dezmembrămintelor acestuia, prin donație, la completarea declarației, în col. 1 și col. 2 se înscriu datele de identificare ale donatarului, iar în col. 3 și col. 4, cele ale donatorului.
În cazul transferului dreptului de proprietate și al dezmembrămintelor acestuia, prin moștenire, în col. 1 și col. 2 se înscriu datele de identificare ale persoanei căreia i se transferă dreptul de proprietate și dezmembrămintele acestuia, iar col. 3 și col. 4 nu se completează.

– Col. 5 „Valoarea înscrisă în documentul de transfer” — se înscrie suma reprezentând valoarea înscrisă în documentul de transfer (actul notarial), pentru fiecare tranzacție, pe fiecare beneficiar de venit.
– Col. 6 „Impozitul pe venitul din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal” — se înscrie suma reprezentând impozitul pe venitul din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal calculat și încasat de notarul public, potrivit legii, pentru fiecare tranzacție, pe fiecare beneficiar de venit.

În cazul în care există mai mulți coproprietari, impozitul se calculează la valoarea deținută de fiecare coproprietar, iar dacă nu sunt precizate cotele se prezumă că fiecare coproprietar deține o cotă egală cu a celorlalți.

PENTRU MODEL SI APLICATIECLICK AICI

Sursa – Instructiuni de completare a formularului 208 „Declarație informativă privind impozitul pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal”, cod 14.13.01.13/10i (Publicata in MO, PARTEA I, Nr. 533/15.VII.2008)

LĂSAȚI UN MESAJ

Introduceți aici numele dvs.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

- Advertisment -
- Advertisement -
error: Conținutul este protejat !!