Regimul TVA in cazul caselor de amanet – cazuistica (partea a doua)

0
185

Regimul TVA la casele de amanet si tratamentul fiscal aplicabil de acestea – exemple si raspunsuri (continuarea postului publicat anterior pe site – link:

1) Referitor la modul de calcul a pro-ratei in cazul caselor de amanet
Potrivit prevederilor art. 147 alin. (9) din Codul fiscal in cazul unei persoane impozabile nou – inregistrate, pro – rata aplicabila provizoriu este pro – rata estimata pe baza operatiunilor preconizate a fi realizate in timpul anului calendaristic curent, care trebuie comunicata cel mai tarziu pana la data la care persoana impozabila trebuie sa depuna primul sau decont de taxa, prevazut la art. 1562.
Conform prevederilor art. 147 alin. (6) din Codul fiscal pro – rata se determina ca raport intre:
a) suma totala, fara taxa, dar cuprinzand subventiile legate direct de pret, a operatiunilor constand in livrari de bunuri si prestari de servicii care permit exercitarea dreptului de deducere, la numarator; si
b) suma totala, fara taxa, a operatiunilor prevazute la lit. a) si a operatiunilor constand in livrari de bunuri si prestari de servicii care nu permit exercitarea dreptului de deducere, la numitor. Se includ sumele primite de la bugetul statului sau bugetele locale, acordate in scopul finantarii operatiunilor scutite fara drept de deducere sau operatiunilor care nu se afla in sfera de aplicare a taxei.
Potrivit prevederilor art. 147 alin. (7) din Codul fiscal, se exclud din calculul pro-rata urmatoarele:
a) valoarea oricarei livrari de bunuri de capital care au fost utilizate de persoana impozabila in activitatea sa economica;
b) valoarea oricaror livrari de bunuri sau prestari de servicii catre sine efectuate de persoana impozabila si prevazute la art. 128 alin. (4) si la art. 129 alin. (4), precum si a transferului prevazut la art. 128 alin. (10);
c) valoarea operatiunilor prevazute la art. 141 alin. (2) lit. a) si b), precum si a operatiunilor imobiliare, altele decat cele prevazute la lit. a), in masura in care acestea sunt accesorii activitatii principale.
In cazul dvs, daca aplicati pentru bunurile vandute regimul special pentru bunuri second – hand, la numarator se va lua in calcul baza de impozitare determinata conform precizarilor de la punctul 3), iar la numitor aceeasi suma plus comisionul perceput pentru imprumuturile acordate ( operatiune care este scutita de TVA ).
La sfarsitul anului SC va avea obligatia de a calcula pro-rata definitiva conform prevederilor art. 147 alin. (8) din Codul fiscal si de a efectua regularizarea taxei deduse in functie de pro-rata definitiva.

2) Referitor la emiterea autofacturii de catre casele de amanet
Potrivit prevederilor art. 1522 alin. (13) lit. b) din Codul fiscal in conditiile stabilite prin norme, persoana impozabila revanzatoare care aplica regimul special trebuie sa tina evidenta operatiunilor pentru care se aplica regimul special.
In conformitate cu prevederile pct. 64 alin. (7) lit. e) din Norme in scopul aplicarii art. 1522 alin. (13) din Codul fiscal, persoana impozabila revanzatoare va emite o factura prin autofacturare catre fiecare furnizor de la care achizitioneaza bunuri supuse regimului special si care nu este obligat sa emita o factura sau orice alt document ce serveste drept factura. La factura se anexeaza declaratia furnizorului care confirma ca acesta nu a beneficiat de nici o scutire sau rambursare a taxei pentru cumpararea, importul sau achizitia intracomunitara de bunuri livrate de persoana impozabila revanzatoare.
In general aceasta prevedere se aplica atunci cand sunt cumparate bunuri de la persoane fizice, acestea nefiind obligate sa emita facturi.

3) Referitor la evidenta operatiunilor pentru care se aplica regimul special prevazut la art. 152(2) din Codul fiscal
In conformitate cu prevederile art. 1 alin. (2) din Ordinul ministrului economiei si finantelor nr. 1372/2008 in sensul art. 156 alin. (4) din Codul fiscal, jurnalele, registrele, evidentele si alte documente similare se vor intocmi de catre fiecare persoana impozabila astfel incat sa cuprinda cel putin elementele prevazute pentru fiecare dintre acestea la pct. 79 din Normele metodologice date in aplicarea titlului VI din Codul fiscal, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 44/2004, cu modificarile si completarile ulterioare.
Potrivit prevederilor art. 1 alin. (3) din ordinul mentionat documentele prevazute la alin. (2) nu sunt formulare tipizate stabilite de Ministerul Economiei si Finantelor. Fiecare persoana impozabila poate sa isi stabileasca modelul documentelor pe baza carora determina taxa colectata si taxa deductibila, conform specificului propriu de activitate.
Prin urmare, formatul si continutul registrelor prevazute la pct. 64 alin. alin. (7) din Norme va fi stabilit de fiecare persoana impozabila in parte, astfel incat sa respecte cerintele prevazute la pct. 79 din Norme

Sursa – Sursa – anaf.ro (Intrebare – Care este regimul taxei pe valoarea adaugata in cazul caselor de amanet (persoana impozabila inregistrata in scopuri de TVA) si care este tratamentul fiscal aplicabi?)

Lasă un răspuns

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.