Tematica si bibliografia examen de aptitudini – sesiunea 21-28 iunie 2008

0
134

Doctrina profesională
I. Profesia contabilă: conţinut şi forme de manifestare.
II. Calitatea de expert contabil / contabil autorizat.
1. Definirea expertului contabil / contabilului autorizat.
2. Accesul la profesie.
3. Răspunderile experţilor contabili / contabililor autorizaţi.
III. Organizarea şi funcţionarea Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România.
1. Atribuţiile Corpului.
2. Organizarea teritorială.
3. Organele de conducere ale Corpului, atribuţii.
4. Organizarea internă a Corpului.
5. Relaţiile Corpului cu administraţia (Guvern).
6. Finanţarea activităţilor Corpului.
IV. Exercitarea profesiei de expert contabil / contabil autorizat.
V. Controlul de calitate in activitatea experţilor contabili/contabililor autorizaţi.

Deontologie profesională
I. Profesia liberală de expert contabil/contabil autorizat
II. Codul etic IFAC
1. Însemnătatea (importanta) existentei unui cod de etică profesională.
2. Interesul general: conţinut, definiţii.
3. Obiectivele codului etic.
4. Principiile fundamentale:
a. integritatea;
b. obiectivitatea;
c. competenţa profesională;
d. confidenţialitatea;
e. profesionalism;
f. respectarea normelor tehnice şi profesionale;
5. Independenţa – principiul fundamental şi condiţia de exercitare a profesiei liberale de expert contabil şi de contabil autorizat.
III. Codul etic naţional al profesioniştilor contabili emis de Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România, editia 2006.
BIBLIOGRAFIE
1. Ordonanţa Guvernului nr. 65/1994 aprobată prin Legea nr. 42/1995, cu modificarile şi completarile ulterioare;
2. Regulamentul de organizare şi funcţionare a Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România;
3. Codul etic naţional al profesioniştilor contabili emis de Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România , editia 2006;
4. Regulamentul privind efectuarea stagiului şi examenului de aptitudini în vederea accesului la calitatea de expert contabil şi de contabil autorizat.
5. Doctrină şi deontologie în profesia contabilă din România, autori prof.univ.dr. Horia Cristea, Prof.univ.dr. Marin Toma, editura CECCAR 2003.
6. Hotărârea nr. 03/56 a Consiliului Superior al Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România.
7. Cartea expertului contabil si a contabilului autorizat – culegere de acte normative si reglementari ale profesiei elaborate de CECCAR, Editia a IV-a, revizuita si adaugita.

T E M A T I C A
examenului de aptitudini
1. Organizarea profesiei şi statutul profesional al expertului contabil şi al contabilului autorizat:
§ calitatea de expert contabil şi calitatea de contabil autorizat
§ accesul la profesie
§ organizarea şi funcţionarea Corpului Experţilor Contabili şi Contabi­lilor Autorizaţi din România
§ incompatibilităţi în profesie
§ responsabilitatea profesionistului contabil
§ evidenţa membrilor Corpului
§ Codul etic national al profesionistilor contabili
2. Drept: comercial, civil, penal şi fiscal.
3. Audit financiar:
§ proceduri şi tehnici de audit
§ misiuni de audit:
– audit financiar
– servicii conexe
– normele naţionale de audit financiar
§ activitatea de cenzorat cu
§ norme de raportare.
4. Contabilitatea şi finanţele agenţilor economici şi instituţiilor financiar-bancare :
§ contabilitate generală: planul de conturi1) (agenţi economici, bănci, societăţi de asigurări, pieţe de capital)
§ conturile consolidate
§ publicarea conturilor anuale
§ funcţiile întreprinderilor
§ evaluarea întreprinderilor
§ fuziuni şi divizări de întreprinderi
§ dizolvarea şi lichidarea întreprinderilor
§ analiza situaţiei financiare a întreprinderii
§ gestiunea financiară (bugetele de trezorerie, conturi previzionale, modalităţi de finanţare)
§ informatică; cunoştinţe generale1)
5. Contabilitate de gestiune:
§ analiza conturilor şi politici de preţuri
§ evidenţa cheltuielilor; calculul costurilor; stabilirea rezultatelor)
6. Metode cantitative şi matematici aplicate:
§ matematici financiare
§ statistici descriptive (serii statistice cu una sau mai multe vari­abile; indici)
§ probabilităţi, sondaje şi eşantionări.

BIBLIOGRAFIE
1. Legea contabilitatii nr.82/1991, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei nr.48/14.01.2005;
Legea privind societatile comerciale nr.31/1990, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei nr.1066/17.11.2004;
Codul comercial roman;
4. Ordonanţa Guvernului nr. 65/1994 aprobată prin Legea nr. 42/1995, cu modificarile şi completarile ulterioare;
Ordinul ministrului finantelor publice nr.1752/17.11.2005 pentru aprobarea reglementarilor contabile, conform directivelor europene, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei nr.1080 bis/30.11.2005;
6. Norme metodologice privind reflecatrea in contabilitate a principalelor operatiuni de fuziune, divizare, dizolvare si lichidare a societatilor comerciale, precum si retragerea sau excluderea unor asociati din cadrul societatilor comerciale si tratamentul fiscal al acestora, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr.1376/2004, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei nr.1012 bis/2004 publicate si de Editura CECCAR in 2004;
7. Regulament privind efectuarea stagiului şi examenului de aptitudini în vederea accesului la calitatea de expert contabil şi de contabil autorizat, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei nr.332/17.07.2000, cu modificarile si completarile ulterioare;
Codul etic naţional al profesioniştilor contabili, Editura CECCAR, 2006;
Cartea expertului contabil si a contabilului autorizat – Culegere de acte normative si reglementari ale profesiei elaborate de CECCAR, Editia a IV-a 2004, revizuita si adaugita;
10. Colectia de ghiduri pentru Intelegerea si Aplicarea Standardelor Internationale de Contabilitate (32 volume) Bucuresti, Editura CECCAR 2004;
11. Angheni S si colectiv – Drept comercial, Editia a III-a, Editura All Beck, 2004;
Carpenaru S si colectiv – Societatile comerciale- reglementare, doctrina, jurisprudenta, Editura All Beck, 2001;
Alberta Chitu si Corina Ioanas – Auditul in institutiile publice, Editura CECCAR;
Cristea Horia si Toma Marin – Doctrină şi deontologie în profesia contabilă din România, Editura CECCAR 2003;
15. Dutescu Adriana – Ghid privind Intelegerea si Aplicarea Standardelor Internationale de Contabilitate – editia I si II – Editura CECCAR 2001 si 2002;
16. Dutescu Adriana – Politici contabile de intreprinderi, Editura CECCAR 2004;
17. Feleaga Nicolae, Malciu Liliana – Contabilitate financiara – O abordare europeana si internationala (vol.I -Contabilitate financiara fundamentala, vol.II – Contabilitate financiara aprofundata), Bucuresti, Ed.Infomega, 2005 ;
18. Feleaga Nicolae si Malciu Liliana – Reglementare si practici de consolidare a conturilor, Editura CECCAR 2004;
19. Felega Nicolae si Malciu Liliana – Recunoastere, evaluare si estimare in contabilitatea internationala, Editura CECCAR 2004;
20. Garbina Madalina si Bunea Stefan – Sinteze, studii de caz si teste grila privind aplicarea IFRS/IAS vol. I si II, Editura CECCAR, 2005;
21. Pantea Petru – Contabilitatea romaneasca armonizata cu Directivele CEE, Editura Intelcredo, 2003;
22. Pitulice Mihai si Chitu Andrei – Studii privind auditul public intern, Editura CECCAR;
23. Ristea Mihai si Dima M – Contabilitatea societatilor comerciale, Editura Universitara, 2004;
24. Ristea Mihai si Dumitru C- Contabilitatea aprofundata, Editura Universitara, 2004;
25. Ristea Mihai si colectiv – Contabilitatea financiara a intreprinderii, Editura Universitara, 2004;
26. Stoian Ana si Turlea Eugen – Auditul financiar-contabil Editura Economica, 2001;
27. Toma Marin – Initiere in evaluarea intreprinderilor, Editura CECCAR, 2005;
Toma Marin – Reorganizarea intreprinderilor prin fuziune si divizare, Editura CECCAR, 2003;
Toma Marin – Initiere in auditul situatiilor financiare ale unei entitati, Editura CECCAR, 2005;
30. Cartea expertului evaluator, Editia a II-a, Editura CECCAR, 2005;
31. Standardele internationale de audit (ISA), emise de IFAC, Biblioteca CECCAR;
32. Standarde Internationale de Raportare Financiara (IFRS) 2005 – Traducere in limba romana publicata de CECCAR;

sursa – http://www.ceccar.ro/?P=F214

Articolul precedentOPANAF 819/2008 – contribuabili inactivi
Articolul următordin ultimele aparitii MO

Lasă un răspuns

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.