model monografie leasing

3
365

pusa cu sprijinul grupului contacafe_club

· Înregistrarea unui lesing intern

O societate comercială a achiziţionat în noiembrie 2005 o maşină în lesing financiar în valoarea totală de 18.021 euro. S-a achitat un avans de 9.010,5 euro, dobânda pe perioada leasibgului este de 1.079,58 euro iar asigurarea de 2.270,52 euro.

În decembrie s-a achitat prima rată de 223,96 euro, dobândă 56,32 şi asigurarea 63,07 euro. Cursul de referinţă al achiziţiei este de 3,6184 lei/euro. Pentru diferenţa de achitat de 12.017,25 euro se face reevaluarea la cursul de 3,6908 de la 31 decembrie.

Cum se înregistreză în contabilitate achiziţia acestui mijloc fix? Diferenţele de curs valutar trebuie trecute pe cheltuieli sau se majorează valoarea mijlocului fixd şi apoi se amortizează?

Înregistrarea în contabilitate a operaţiunilor de leasing este reglementată de Ordinul nr. 686/25.06.1999 pentru aprobarea Normelor privind înregistrarea în contabilitate a operaţiunilor de leasing.

Notele contabile legate de achiziţionarea unui mijloc fix prin leasing financiar sunt următoarele:

· înregistrarea intrarii activului imobilizat în baza contractului de leasing şi a graficului de plată a ratelor aferent:

2133 „Mijloace de transport” = 167 “Alte împrumuturi 65.207,19

şi datorii asimilate”

concomitent se înregistrează şi dobânda aferentă:

471 „Cheltuieli înregistrate = 1687 „Dobânzi aferente altor 3.906,35

în avans” împrumuturi şi datorii asimilate”

· înregistrarea facturii de avans (considerăm că plata avansului s-a făcut tot la cursul de 3,6184 lei noi / EURO):

% = 404 “Furnizori 38.798,27

167 „Alte împrumuturi de imobilizări” 32.603,59

şi datorii asimilate”

4426 “TVA deductibilă” 6.194,68

Conversia ratelor şi a dobânzilor aferente se face la cursul de schimb prevăzut în contract, toate diferenţele de curs ulterioare urmând a se calcula faţă de acest curs.

· înregistrarea ratelor datorate, inclusiv a dobânzilor, în baza facturii fiscale la un curs de 3,6597 lei noi / euro:

% = 404 “Furnizori 1.456,15

167 „Alte împrumuturi de imobilizări” 810,38

şi datorii asimilate”

6588 “Alte cheltuieli de exploatare” 9,25

613 “Cheltuieli cu primele de asigurări” 230,82

4426 “TVA deductibilă” 199,58

1687 “Dobânzi aferente altor 203,79

împrumuturi şi datorii asimilate”

665 “Cheltuieli cu diferenţele 2,33

de curs valutar”,

şi, concomitent,

666 “Cheltuieli privind = 471 “Cheltuieli înregistrate 203,79

dobânzile” în avans”

Variantă: pentru a uşura evidenţa contabilă a leasingului se poate renunţa la nota de înregistrare a cheltuielilor cu dobânda în avans:

471 “Cheltuieli înregistrate = 1687 “Dobânzi aferente altor

în avans” împrumuturi şi datorii asimilate”,

în acest caz înregistrarea facturii lunare de leasing făcându-se:

% = 404 “Furnizori de imobilizări”

167 “Alte împrumuturi

şi datorii asimilate”

6588 “Alte cheltuieli de exploatare”

613 “Cheltuieli cu primele de asigurări”

4426 “TVA deductibilă”

666 “Cheltuieli privind

dobânzile”

665 “Cheltuieli cu diferenţele

de curs valutar”

2. Evaluarea la data bilanţului

În Secţiunea 3 „Tratamente contabile”, paragraful 3.1, lit. c), se specifică obligativitatea raportării elementelor monetare (disponibilităţi şi alte elemente asimilate, cum sunt acreditivele şi depozitele bancare, creanţe şi datorii în valută) utilizând cursul de schimb de la data încheierii exerciţiului. Diferenţele de curs valutar, favorabile sau nefavorabile, între cursul de la data înregistrării creanţelor sau datoriilor în valută sau faţă de cursul la care au fost raportate în situaţiile financiare anterioare şi cursul de schimb de la data încheierii exerciţiului, pot fi înregistrate la venituri sau cheltuieli, după caz.

Notele contabile de reevaluare sunt următoarele (curs la data achiziţiei: 3,6184 lei noi /euro, curs la 31.12.2005: 3,6771 lei noi / euro):

· diferenţa de curs la ratele rămase de achitat: (18.021- 9.010,50 – 3,96) * (3,6771 – 3,6184)

6588 “Alte cheltuieli de exploatare” = 167 “Alte împrumuturi 515,77

şi datorii asimilate”

· diferenţa de curs la dobânda rămasă de achitat: (1.079,58 – 56,32)*(3,6771 – 3,6184)

665 “Cheltuieli cu diferenţele = 1687 “Dobânzi aferente altor 60,07

de curs valutar” împrumuturi şi datorii asimilate”

Asigurarea nu se reevaluează şi nici nu se înregistrează iniţial. Ea constituie o cheltuială curentă a exerciţiului care se înregistrează în contabilitate la cursul facturii.

În momentul reevaluării „Dobânzilor aferente altor împrumuturi şi datorii asimilate” dispare egalitatea dintre conturile 471 „Cheltuieli înregistrate în avans” (care nu se reevaluează) şi 1687 „Dobânzi aferente altor împrumuturi şi datorii asimilate”, ceea ce impune eforturi suplimentare pentru contabilizare.

Dacă s-ar aplica varianta propusă de noi pentru înregistrare atunci problema reevaluării dobânzii la fiecare sfârşit de an nu ar mai exista, iar contabilizarea leasingului ar fi mai facilă.

Actualizarea valorii la cursul de la sfârşitul anului se realizează numai pentru elementele monetare. Elementele nemonetare achiziţionate cu plata în valută şi înregistrate la cost istoric (imobilizări, stocuri) trebuie raportate utilizând cursul de schimb de la data efectuării tranzacţiei.

3 COMENTARII

Lasă un răspuns

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.