Ce este? o Este o declarație de venit global ce se va completa în numele membrilor unei gospodării. o Așadar nu este un impozit/taxă nouă, ci un mod de calcul nou. o Declarația va fi completată de un consultant fiscal la care este arondată gospodăria. o Modelul este aplicat în Statele...
Pe site-ul oficial al ANAF a fost publicat, luna aceasta, un material cu titlul "Brosura privind modalitățile de efectuare a plăților către Agenția Națională de Administrare Fiscală" - ce prezinta informatii despre cum si unde ne putem plati obligatiile fiscale catre ANAF . Pentru cei interesati - aceasta se...
ANAF aduce la cunoştinţa contribuabililor persoane juridice informaţii importante referitoare la: IMPOZITUL SPECIFIC ÎN ANUL 2017 BAZA LEGALĂ - Legea nr. 170/2016 privind impozitul specific unor activități a fost publicată în M.Of. nr. 812 din 14 octombrie și intră în vigoare de la data de 01 ianuarie 2017. CINE APLICĂ: Persoanele juridice...
ANAF informează contribuabilii că în Monitorul Oficial al României nr. 685 din 5 septembrie 2016 a fost publicată Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 46 din 31 august 2016,care aduce completări Legii nr.227/2015 privind Codul Fiscal referitoare la scutirile de taxe si impozite locale acordate veteranilor de război, văduvelor...
Conform O.U.G. nr 9/2013, timbrul de mediu nu se datorează în cazul autovehiculelor special modificate în scopul conducerii de către persoanele cu handicap, precum și în scopul preluării și transportării persoanelor cu handicap grav sau accentuat. Timbrul de mediu nu se datorează în cazul autovehiculelor dotate cu cutie de...
Potrivit art .176 alin.(7) din Codul fiscal, în anul 2016 persoanele care realizează venituri din investiţii nu datorează contribuţie de asigurări sociale de sănătate pentru aceste venituri, dacă realizează venituri de natura celor menţionate la art. 155 alin. (1) lit. a) - d), g), i) - l), cu excepţia...
Avand in vedere ca in MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 225/25.03.2016 a fost publicata OUG nr. 8/23.03.2016 - privind unele măsuri financiare în vederea finalizării proiectelor finanțate din fondurile Uniunii Europene aferente perioadei de programare 2007—2013, precum și unele măsuri fiscal-bugetare, va supunem atentiei textul integral al...
Avand in vedere aparitia HG nr. 159/11.03.2016 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1/2016 (MO 208/2016) - ANAF vine cu o serie de precizari cu privire la noile modificari in privinta ACCIZELOR. Astfel: - Se clarifica...
Avand in vedere aparitia HG nr. 159/11.03.2016 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1/2016 (MO 208/2016) - ANAF vine cu o serie de precizari cu privire la noile modificari in privinta impozitelor si taxelor locale....
În vederea respectării prevederilor art.150 lit.j, lit.m și lit.n din HG nr.111/24.02.2016, respectiv: - lit.j „să țină în permanență la casieria sălii de joc și să pună la dispoziția jucătorilor caietul de reclamații și sesizări, care va fi numerotat, șnuruit și sigilat prin ștampilare de către organele teritoriale ale ONJN...
Va supunem atentiei un material oficial - elaborat de DGRFP Brasov - cu privire la faptul ca incepând cu data de 1 februarie 2013 prin OG nr. 5/2013, OG nr. 6/2013, OG nr. 7/2013, au fost reglementate trei noi impozite care reprezinta venit la bugetul de stat si se...
Avand in vedere ca in MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 24/13.01.2015 a fost publicata LEGEA nr. 11/08.01.2015 - privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 102/2013 pentru modificarea și completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal și reglementarea unor măsuri financiar-fiscale, va supunem atentiei textul integral...
Dupa cum stiti, în Monitorul Oficial nr. 241/04.04.2014 a fost publicată Ordonanta de Urgentă a Guvernului nr. 14/2014 - text integral - pentru completarea art. 176 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu următoarele prevederi: - Este supusă unui nivel al accizelor diferentiat, stabilit prin diminuarea cu 40...
Societăţile comerciale care îşi înregistrează inactivitatea temporară la Oficiul Registrului Comerţului (ORC), pot opta pentru regimul de declarare derogatoriu. Regimul de declarare derogatoriu se solicită de contribuabili, prin depunerea unei cereri la organul fiscal în a cărei evidenţă fiscală aceştia sunt înregistraţi ca plătitori de impozite, taxe şi contribuţii....
Va supunem atentiei un tabel cu istoricul cotelor de majorari de intarziere, dobanzi si penalitati pentru neplata in termen a obligatiilor fiscale - avand in vedere modificarile aduse de OUG 8/2014 . Sperams a va fie de folos. Precizare - este un material oficial - via DGRFP Brasov (institutie...
error: Conținutul este protejat !!