Intrebare - La vânzarea unui bun din patrimoniu, utilizat pentru desfăşurarea activităţilor specifice (ex: bar, restaurant), se calculează impozit pe profit sau se consideră că este un venit din desfăşurarea activităţilor specifice, acoperit de impozitul specific? Raspuns Având în vedere prevederile alin. (3) al art. 9 din Anexa la Ordinul...
Intrebare - Se datorează impozit pe venit pentru remuneraţia primită de preşedintele asociaţiei de proprietari ? Raspuns Potrivit Codului fiscal, remuneraţia primită de preşedintele asociaţiei de proprietari în baza contractului de mandat, reprezinta venit asimilat salariilor. Ca atare, pentru remuneratia primita de preşedintele asociaţiei de proprietari se datoreaza impozit pe...
ANAF informează contribuabilii – persoane juridice române plătitori de impozit specific în conformitate cu Legea nr. 170/2016, că 25 iulie 2017 este termenul limită de declarare şi plată a impozitului specific unor activităţi pentru semestrului I din 2017 . Reamintim contribuabililor că, prin derogare de la prevederile titlului II...
Pe site-ul oficial al ANAF a fost publicata varianta 2017 (11 pagini) pentru - Ghidul fiscal al contribuabililor care au obligația de declarare a veniturilor realizate din Romania pentru anul fiscal 2016 - motiv pentru care va supunem si noi atentiei noua varianta. Speram sa va fie de folos. PENTRU...
Ce este? o Este o declarație de venit global ce se va completa în numele membrilor unei gospodării. o Așadar nu este un impozit/taxă nouă, ci un mod de calcul nou. o Declarația va fi completată de un consultant fiscal la care este arondată gospodăria. o Modelul este aplicat în Statele...
Pe site-ul oficial al ANAF a fost publicat, luna aceasta, un material cu titlul "Brosura privind modalitățile de efectuare a plăților către Agenția Națională de Administrare Fiscală" - ce prezinta informatii despre cum si unde ne putem plati obligatiile fiscale catre ANAF . Pentru cei interesati - aceasta se...
ANAF aduce la cunoştinţa contribuabililor persoane juridice informaţii importante referitoare la: IMPOZITUL SPECIFIC ÎN ANUL 2017 BAZA LEGALĂ - Legea nr. 170/2016 privind impozitul specific unor activități a fost publicată în M.Of. nr. 812 din 14 octombrie și intră în vigoare de la data de 01 ianuarie 2017. CINE APLICĂ: Persoanele juridice...
ANAF informează contribuabilii că în Monitorul Oficial al României nr. 685 din 5 septembrie 2016 a fost publicată Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 46 din 31 august 2016,care aduce completări Legii nr.227/2015 privind Codul Fiscal referitoare la scutirile de taxe si impozite locale acordate veteranilor de război, văduvelor...
Conform O.U.G. nr 9/2013, timbrul de mediu nu se datorează în cazul autovehiculelor special modificate în scopul conducerii de către persoanele cu handicap, precum și în scopul preluării și transportării persoanelor cu handicap grav sau accentuat. Timbrul de mediu nu se datorează în cazul autovehiculelor dotate cu cutie de...
Potrivit art .176 alin.(7) din Codul fiscal, în anul 2016 persoanele care realizează venituri din investiţii nu datorează contribuţie de asigurări sociale de sănătate pentru aceste venituri, dacă realizează venituri de natura celor menţionate la art. 155 alin. (1) lit. a) - d), g), i) - l), cu excepţia...
Avand in vedere ca in MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 225/25.03.2016 a fost publicata OUG nr. 8/23.03.2016 - privind unele măsuri financiare în vederea finalizării proiectelor finanțate din fondurile Uniunii Europene aferente perioadei de programare 2007—2013, precum și unele măsuri fiscal-bugetare, va supunem atentiei textul integral al...
Avand in vedere aparitia HG nr. 159/11.03.2016 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1/2016 (MO 208/2016) - ANAF vine cu o serie de precizari cu privire la noile modificari in privinta ACCIZELOR. Astfel: - Se clarifica...
Avand in vedere aparitia HG nr. 159/11.03.2016 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1/2016 (MO 208/2016) - ANAF vine cu o serie de precizari cu privire la noile modificari in privinta impozitelor si taxelor locale....
În vederea respectării prevederilor art.150 lit.j, lit.m și lit.n din HG nr.111/24.02.2016, respectiv: - lit.j „să țină în permanență la casieria sălii de joc și să pună la dispoziția jucătorilor caietul de reclamații și sesizări, care va fi numerotat, șnuruit și sigilat prin ștampilare de către organele teritoriale ale ONJN...
Va supunem atentiei un material oficial - elaborat de DGRFP Brasov - cu privire la faptul ca incepând cu data de 1 februarie 2013 prin OG nr. 5/2013, OG nr. 6/2013, OG nr. 7/2013, au fost reglementate trei noi impozite care reprezinta venit la bugetul de stat si se...
error: Conținutul este protejat !!