Înregistrarea la organul fiscal al contractelor de locațiune – material oficial ANAF (2020)

0
1416

Contractele de locaţiune* încheiate prin înscris sub semnătură privată pot fi înregistrate la organele fiscale din subordinea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală prin depunerea:

Cererii de înregistrare a contractelor de locaţiune, însoţită de o copie a contractului de locaţiune cu înscrierea menţiunii „conform cu originalul” de către locator şi semnarea acestuia.

DEPUNEREA CERERII:

Cererea, însoţită de copia contractului de locaţiune, se depune la registratura organului fiscal central competent sau prin mijloace electronice de transmitere la distanţă – formular 168.

IMPORTANT – CLICK PE CLOPOȚELUL ROSU DIN COLTUL ECRANULUI (STÂNGA JOS), SAU TE ROG SA DAI ACCEPT IN FEREASTRA CE APARE LA INTRAREA PE SITE – SI ABONEAZĂ-TE LA NOTIFICĂRI. DE CÂTE ORI PUBLICAM CEVA, AJUNGE MAI REPEDE LA TINE DECÂT LA CEI CARE NU SUNT ABONAȚI. PENTRU ABONARE LA NEWSLETTER – CLICK AICI

Organul fiscal central competent este:

– organul fiscal central în a cărui evidenţă locatorul este înregistrat ca plătitor de impozite, taxe şi contribuţii;
– organul fiscal central în a cărui rază teritorială locatorul, persoană fizică rezidentă, are domiciliul fiscal, potrivit legii;
– organul fiscal în a cărui rază teritorială se află bunul care face obiectul contractului de locaţiune – în cazul persoanelor fizice nerezidente.

Modificarea sau încetarea contractului de locaţiune:

Modificarea sau încetarea contractului de locaţiune pot fi înregistrate de locator la organul fiscal, prin depunerea cererii, având bifată în formular căsuţa „Modificare” sau „Încetare”, după caz, însoţită de documentele justificative.

Data înregistrării contractului de locaţiune, a modificărilor ulterioare sau a încetării acestuia este data înregistrării cererii la organul fiscal sau data înregistrării acesteia pe portal, astfel cum rezultă din mesajul electronic de confirmare, după caz.

UTIL – Declarație pentru livrări intracomunitare de bunuri 2020 – pentru justificare transport bunuri în UE (model) – click aici

Registrul contractelor de locaţiune

Organul fiscal organizează evidenţa contractelor de locaţiune în Registrul contractelor de locaţiune care se conduce informatizat. Înregistrarea în Registrul contractelor de locaţiune se efectuează în maximum 5 zile de la data depunerii cererii.

BAZA LEGALĂ:
Legea 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, art. 342 alin. (1) şi (4);
– Ordinul ANAF 114/2019 pentru aprobarea Procedurii de înregistrare a contractelor de locaţiune, precum şi a modelului şi conţinutului formularului „Cerere de înregistrare a contractelor de locaţiune”.

INFO – *Locaţiunea este contractul prin care o parte, numită locator, se obligă să asigure celeilalte părţi, numite locatar, folosinţa unui bun pentru o anumită perioadă, în schimbul unui preţ, denumit chirie. (articolul 1777 din Codul civil)

NOU – ONRC (informare 2020) – cine depune declarația privind beneficiarii reali, nivel contravenții nedepunere, etc. – click aici

Sursa (cu multumiri pentru posibilitatea preluarii informatiilor) – Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Braşov (19.02.2020)

Lasă un răspuns

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.