AcasăDeclaratii anualeDeclarația/Formularul 207 - cine completează şi depune, ce venituri se declară, care...

Declarația/Formularul 207 – cine completează şi depune, ce venituri se declară, care este termenul de depunere, cum se completează, etc.

Cine completează şi depune declaraţia?

Plătitorii de venituri cu regim de reţinere la sursă pentru beneficiari de venit nerezidenţi (persoane fizice sau persoane juridice). Plătitorii de venituri sunt cei prevăzuţi la articolul 224, alineat (1) şi alineat (2) din Legea 227/2015 privind Codul fiscal.

Nou ! În situaţia îndeplinirii de către succesorii persoanelor/entităţilor care şi-au încetat existenţa a obligaţiilor fiscale aferente perioadei în care persoana/entitatea a avut calitatea de subiect de drept fiscal se bifează rubrica „Declaraţie depusă potrivit art. 90 alin. (4) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală” şi se completează codul de identificare fiscală a succesorului. De asemenea, la secţiunea I „Date de identificare a plătitorului de venit”, la rubricile „Cod de identificare fiscală din România” şi „Cod de identificare fiscală din străinătate” se înscrie codul de identificare fiscală al entităţii care şi-a încetat existenţa.

Ce venituri se declară?

1. Venituri impozabile în România conform articolului 223 alineat (1) din Codul fiscal şi convenţiilor/acordurilor de evitare a dublei impuneri reprezentând:

– venituri din dividende;
– venituri din dobânzi;
– venituri din redevenţe;
– venituri din comisioane;
– venituri din activităţi sportive şi de divertisment desfăşurate în România, indiferent dacă veniturile sunt primite de către persoanele care participă efectiv la asemenea activităţi sau de către alte persoane;
– venituri din premii acordate la concursuri organizate în România;
– venituri obţinute la jocurile de noroc practicate în România;
– venituri realizate de nerezidenţi din lichidarea unei persoane juridice române;
– venituri din servicii prestate de persoane nerezidente;
– venituri reprezentând remuneraţii primite de persoane juridice străine care acţionează în calitate de administrator, fondator sau membru al consiliului de administraţie al unei persoane juridice române;
– venituri realizate din transferul masei patrimoniale fiduciare de la fiduciar la beneficiarul nerezident în cadrul operaţiunii de fiducie.

IMPORTANT – CLICK PE CLOPOTELUL ROSU DIN COLTUL ECRANULUI (STANGA JOS) – SI ABONEAZA-TE LA NOTIFICARI. DE CATE ORI PUBLICAM CEVA, AJUNGE MAI REPEDE LA TINE DECAT LA CEI CARE NU SUNT ABONATI.

2. Venituri scutite în România conform articolului 229 alineat (1) din Codul fiscal şi convenţiilor/acordurilor de evitare a dublei impuneri reprezentând:

– venituri din dobânzi;
– veniturile obţinute din tranzacțiile cu instrumente financiare derivate utilizate pentru realizarea operațiunilor de administrare a riscurilor asociate obligațiilor de natura datoriei publice guvernamentale și veniturile obținute din tranzacționarea titlurilor de stat și a obligațiunilor emise de către unitățile administrativ-teritoriale și veniturile obținute din tranzacționarea valorilor mobiliare emise de către Banca Națională a României;
– venituri din dividende;
– venituri din premii;
– venituri din redevenţe;
– venituri din activităţi de consultanţă;
– veniturile obţinute de persoane fizice nerezidente ca urmare a participării în alt stat la un joc de noroc, ale cărui fonduri de câștiguri provin şi din România.

Observaţie: Nu se declară veniturile care nu sunt impozabile în România conform titlului VI din Codul fiscal şi convenţiilor/acordurilor de evitare a dublei impuneri.

NU UITATI SA DATI UN LIKE SI PAGINII NOASTRE DE FACEBOOKCLICK AICI – SAU SA VA ABONATI LA NEWSLETTER – VEZI PARTEA DREAPTA LA SECTIUNEA „Abonează-te la insemnari”. NOU – ACUM AVEM SI UN GRUP PE FACEBOOKCLICK AICI, DAR SI O PAGINA DE GOOGLE PLUSCLICK AICI.

Atenţie:

– La completarea formularului 207, înainte de completarea capitolului IV se va alege din capitolul III felul venitului (1. impozabil/ 2. scutit) şi apoi tipul venitului. Pentru fiecare tip de venit, la capitolul IV din formular se generează un tabel în care vor fi încărcate datele beneficiarilor de venit şi suma veniturilor/impozitului reţinut la sursă, precum şi legea aplicabilă.

– De asemenea, pentru completarea corectă a formularului pentru fiecare beneficiar de venit se va înscrie codul de identificare fiscală/numărul de identificare fiscală, atât din România, cât şi din ţara de rezidenţă. Potrivit art. 82 alin. (3) din Codul de procedură fiscală, pentru persoanele fizice nerezidente, precum şi pentru persoanele juridice nerezidente, care realizează numai venituri supuse regulilor de impunere la sursă, iar impozitul reţinut este final, atribuirea codului de identificare fiscală se poate face de organul fiscal, la solicitarea plătitorului de venit. În acest sens, plătitorul de venit depune după caz formularul (015) „Declaraţie de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni/Declaraţie de radiere pentru contribuabilii nerezidenţi care nu au sediu permanent în România” sau formularul (030) „Declaraţie de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni/Declaraţie de radiere pentru persoane fizice care nu deţin cod numeric personal”.

– Nu se declară veniturile din salarii sau asimilate salariilor, care se supun impozitării conform titlului IV din Codul fiscal. Aceste venituri se vor declara însă în formularul 402, dacă beneficiarii veniturilor sunt rezidenţi ai altor state membre ale UE.

Termenul de depunere al formularului:

– până în ultima zi a lunii februarie inclusiv a anului curent pentru anul precedent.
– ori de câte ori plătitorul de venit constată erori în declaraţia depusă anterior, acesta completează şi depune o declaraţie rectificativă, în condiţiile art. 105 şi 170 din Codul de procedură fiscală, situaţie în care se va înscrie „X” în căsuţa prevăzută în acest scop.

Modul de completare şi depunere:

Formularul 207 se completează cu ajutorul programului de asistenţă care este pus la dispoziţia contribuabililor, gratuit, de unităţile fiscale sau poate fi descărcat de pe site-ul www.anaf.ro.

IMPORTANT – CLICK PE CLOPOTELUL ROSU DIN COLTUL ECRANULUI (STANGA JOS) – SI ABONEAZA-TE LA NOTIFICARI. DE CATE ORI PUBLICAM CEVA, AJUNGE MAI REPEDE LA TINE DECAT LA CEI CARE NU SUNT ABONATI.

Se poate depune:

· în format electronic, pe suport optic, care va fi însoţit de exemplarul în format hârtie, semnat;

· în format hârtie listat în două exemplare:
a) originalul se depune la organul fiscal, în format hârtie, semnat, împreună cu formatul electronic al declaraţiei, fişierul XML ataşat;
b) copia se păstrează de către plătitorul de venituri.

· prin mijloace electronice de transmitere la distanţă.

Organul fiscal competent:

– organul fiscal competent la care plătitorii de venituri, respectiv persoana desemnată din cadrul asocierii/entităţii transparente fiscal sunt înregistraţi în evidenţa fiscală;
– organul fiscal pe a cărui rază teritorială se află situat sediul permanent desemnat, potrivit legii, în cazul plătitorilor de venit nerezidenţi care desfăşoară activităţi pe teritoriul României prin unul sau mai multe sedii permanente.

Baza legală:

· Legea 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;
· Ordinul Preşedintelui ANAF 3695/2016 pentru aprobarea formularelor privind definitivarea impozitului anual pe venit şi a contribuţiilor sociale datorate de persoanele fizice, modificat şi completat prin Ordinul Preşedintelui ANAF 3726/2017

Material informativ elaborat de – DGRFP Brasov (institutie careia ii multumim pentru posibilitatea preluarii)

„CabinetExpert.ro foloseste, dar va si recomanda cu incredere – cel mai bun program de facturare, gestiune si contabilitate primara – Smart Bill

1 COMENTARIU

LĂSAȚI UN MESAJ

Introduceți aici numele dvs.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

- Advertisment -
- Advertisement -
error: Conținutul este protejat !!