Ordinul comun MFP nr. 2326/2017 si MCI nr. 2855/2017 – privind stabilirea procedurii de acordare a facilitații fiscale prevăzute la art. 60 pct. 3 din Codul fiscal

1
423

Va informam pe aceasta cale ca, in Monitorul Oficial, Partea I nr. 717 din 05 septembrie 2017, a fost publicat Ordinul comun al Ministerului Finanţelor Publice si al Ministerului Cercetării şi Inovării nr. 2326/2855/29.08.2017 – privind stabilirea procedurii de acordare a facilităţii fiscale prevăzute la art. 60 pct. 3 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal.

Avand in vedere cele de mai sus, va supunem atentiei textul integral.

Ordinul comun MFP/MCI – nr. 2326/2855/29.08.2017 – privind stabilirea procedurii de acordare a facilităţii fiscale prevăzute la art. 60 pct. 3 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal

Nr. 2.326/2.855

Ministerul Finanţelor Publice
Ministerul Cercetării şi Inovării

În temeiul prevederilor art. 60 pct. 3 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 10 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 13/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Cercetării şi Inovării,

ministrul finanţelor publice şi ministrul cercetării şi inovării emit următorul ordin:

Art. 1. – Persoanele fizice care realizează venituri din salarii şi asimilate salariilor prevăzute la art. 76 alin. (1) – (3) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, ca urmare a desfăşurării activităţii de cercetare- dezvoltare şi inovare, definită conform Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare, în România, în baza unui contract individual de muncă, raport de serviciu, a unui statut special prevăzut de lege sau act de detaşare încheiat cu/la o unitate/instituţie de drept public sau de drept privat cuprinsă în sistemul naţional de cercetare- dezvoltare şi de inovare, în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare, beneficiază de scutirea de impozit dacă sunt îndeplinite cumulativ condiţiile prevăzute la art. 60 pct. 3 din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare.

NU UITATI SA DATI UN LIKE SI PAGINII NOASTRE DE FACEBOOKCLICK AICI – SAU SA VA ABONATI LA NEWSLETTER – VEZI PARTEA DREAPTA LA SECTIUNEA „Aboneaza-te la insemnari”. NOU – ACUM AVEM SI UN GRUP PE FACEBOOKCLICK AICI, DAR SI O PAGINA DE GOOGLE PLUSCLICK AICI.

Art. 2. – (1) Proiectul de cercetare-dezvoltare şi inovare, astfel cum este definit în Ordonanţa Guvernului nr. 57/2002, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare, trebuie să conţină elementele definitorii ale proiectului, respectiv:

a) scopul;
b) domeniul de cercetare, dezvoltare şi inovare;
c) obiectivele;
d) perioada de desfăşurare;
e) tipul sursei de finanţare (public/privat/naţional/extern);
f) bugetul, cu evidenţierea distinctă a cheltuielilor corespunzătoare veniturilor din salarii şi asimilate salariilor aferente personalului încadrat în proiect;
g) caracterul de noutate şi/sau inovativ al rezultatului;
h) indicatorii de rezultat definiţi.

(2) Indicatorii de rezultat, definiţi în proiect, se referă la rezultatele cuantificabile angajate prin proiect.
(3) Scutirea de impozit pe veniturile din salarii şi asimilate salariilor se acordă lunar, în limita cheltuielilor de personal alocate în bugetul proiectului de cercetare-dezvoltare şi inovare.
(4) În cazul în care în bugetul alocat proiectului de cercetare-dezvoltare şi inovare sunt cuprinse şi sume reprezentând indemnizaţii de concedii de odihnă, veniturile respective sunt scutite de la plata impozitului pe venit.
(5) Scutirea de impozit pe veniturile din salarii şi asimilate salariilor se acordă chiar şi în cazul nerealizării obiectivelor proiectului de cercetare-dezvoltare şi de inovare.

Art. 3. – Documentele justificative care se au în vedere la încadrarea persoanelor fizice scutite de la plata impozitului pe veniturile din salarii şi asimilate salariilor ca urmare a desfăşurării activităţii de cercetare-dezvoltare şi inovare în cadrul proiectelor sunt:

a) documentul care conţine datele de identificare ale proiectului de cercetare-dezvoltare şi inovare;
b) fişele de pontaj corespunzătoare proiectului;
c) statul de plată întocmit separat pentru fiecare proiect.

NU UITATI SA DATI UN LIKE SI PAGINII NOASTRE DE FACEBOOKCLICK AICI – SAU SA VA ABONATI LA NEWSLETTER – VEZI PARTEA DREAPTA LA SECTIUNEA „Aboneaza-te la insemnari”. NOU – ACUM AVEM SI UN GRUP PE FACEBOOKCLICK AICI, DAR SI O PAGINA DE GOOGLE PLUSCLICK AICI.

Art. 4. – (1) Acordarea scutirii de impozit pe veniturile din salarii şi asimilate salariilor constituie responsabilitatea angajatorului/plătitorului de venit sau revine persoanei fizice, în cazul contribuabililor prevăzuţi la art. 82 din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) În cazul persoanelor fizice detaşate care desfăşoară activitate de cercetare-dezvoltare şi inovare în România, sarcina îndeplinirii condiţiilor prevăzute la art. 60 pct. 3 din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare, revine plătitorului de venituri.

Art. 5. – La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice, al viceprim-ministrului, ministrul economiei, comerţului şi relaţiilor cu mediul de afaceri, al ministrului finanţelor publice, al ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice şi al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 4.947/899/2.018/1.840/906/2016 privind încadrarea în activitatea de cercetare-dezvoltare aplicativă şi/sau de dezvoltare tehnologică, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 718 din 16 septembrie 2016.
Art. 6. – Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul finanţelor publice, Ionuţ Mişa
Ministrul cercetării şi inovării, Puiu-Lucian Georgescu

Articolul precedentInspecția Muncii – clarificări privind obligația angajatorului de a ține evidența orelor de muncă prestate de salariați (ATENȚIE)
Articolul următorExemple privind aplicarea prevederilor art. 140 alin. (3) lit. e) din Codul fiscal – procedura impozitare CIM-uri cu timp parțial (part time)

1 COMENTARIU

Lasă un răspuns

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.