Sistemul de raportare contabilă la 30 iunie 2017 a operatorilor economici – reminder oficial

2
328

Principalele aspecte legate de sistemul de raportare contabilă la 30 iunie 2017 a operatorilor economici sunt reglementate prin OMFP nr. 895/16.06.2017 publicat in Monitorul Oficial nr. 463/21.06.2017 .

Sistemul de raportare contabilă la 30 iunie 2017 se aplică de către următoarele entităţi care în exerciţiul financiar precedent au inregistrat o cifră de afaceri peste 220.000 lei :

1) Operatorii economici (microentităţile, entităţile mici, respectiv mijlocii şi mari, precum şi entităţile de interes public ) cărora le sunt aplicabile Reglementările contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1802/2014, indiferent de forma de organizare şi proprietate;
Art. 2 alin. (1), Art. 3, Anexa Pct. 1 din OMFP 895/2017

2) Societăţile comerciale cărora le sunt incidente Reglementările contabile conforme cu Standardele Internaţionale de raportare Financiară, aprobate prin OMFP nr. 2844/2016
Art. 2 alin.(2) din OMFP nr. 895/2017

3 ) Subunităţile deschise in România de societăţi rezidente in state aparţinand Spaţiului Economic European, indiferent de exerciţiul financiar ales, in condiţiile legii.
Art. 5 alin.(1),Anexa Pct. 2 din OMFP nr. 895/2017

Pentru intocmirea raportărilor contabile la 30 iunie 2017, incadrarea in criteriul privind cifra de afaceri se efectuează pe baza indicatorilor determinaţi din situaţiile financiare anuale ale exerciţiului financiar precedent, respectiv a balanţei de verificare incheiate la finele exerciţiului financiar precedent.Aceleaşi prevederi se aplică şi in cazul entităţilor care au optat pentru un exerciţiu financiar diferit de anul calendaristic, potrivit Legii contabiliăţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
Art. 2 alin. (4) din OMFP nr. 895/2017

NU UITATI SA DATI UN LIKE SI PAGINII NOASTRE DE FACEBOOKCLICK AICI – SAU SA VA ABONATI LA NEWSLETTER – VEZI PARTEA DREAPTA LA SECTIUNEA „Aboneaza-te la insemnari”. NOU – ACUM AVEM SI UN GRUP PE FACEBOOKCLICK AICI, DAR SI O PAGINA DE GOOGLE PLUSCLICK AICI.

Prevederile prezentului ordin sunt aplicate de operatorii economici al căror exerciţiu financiar este diferit de anul calendaristic şi de către sediile permanente din România care aparţin unor persoane juridice cu sediul in străinătate.
Art. 1 alin. (3), Art. 5 alin. (2) din OMFP nr. 895/2017

Nu intocmesc raportări contabile la 30 iunie 2017 : (cf. Anexa Pct. 16 din OMFP nr. 895/2017)
► persoanele juridice care nu au desfăşurat activitate de la data infiinţării pană la 30 iunie 2017;
► persoanele juridice care in tot semestrul I a anului 2017 s-au aflat in inactivitate temporară;
► persoanele juridice infiinţate in cursul anului 2017;
► persoanele juridice care se află in curs de lichidare, potrivit legii .

Alte aspecte

Raportările contabile la 30 iunie 2017 sunt semnate de persoanele în drept, cuprinzând şi numele în clar al acestora, astfel :

– directorul economic, contabilul-şef sau altă persoană împuternicită să îndeplinească această funcţie, potrivit Legii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
– persoane fizice sau juridice, autorizate potrivit legii, membre ale Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România.

Prin altă persoană împuternicită să îndeplinească această funcţie se înţelege o persoană angajată potrivit legii, care are studii economice superioare şi care are atribuţii privind conducerea contabilităţii entităţii. Raportările contabile la 30 iunie 2017 se semnează şi de către administratorul sau persoana care are obligaţia gestionării entităţii.
Anexa Pct. 12 alin.(1), alin.(2) din OMFP nr. 895/2017
Art. 10 alin.(2) din Legea contabilităţii nr. 82/1991

NU UITATI SA DATI UN LIKE SI PAGINII NOASTRE DE FACEBOOKCLICK AICI – SAU SA VA ABONATI LA NEWSLETTER – VEZI PARTEA DREAPTA LA SECTIUNEA „Aboneaza-te la insemnari”. NOU – ACUM AVEM SI UN GRUP PE FACEBOOKCLICK AICI, DAR SI O PAGINA DE GOOGLE PLUSCLICK AICI.

Termenul de depunere al raportărilor contabile la 30 iunie 2017 este pană cel mai tarziu la data de 16 august 2017.
Anexa Pct. 17 din OMFP nr. 895/2017

Modalităţi de depunere a raportărilor contabile la 30 iunie la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice

Formatul electronic al raportărilor contabile depuse pe portalul www.e-guvernare.ro sau la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice constă într-un fişier PDF la care este ataşat un fişier xml. Formatul electronic al raportărilor contabile la 30 iunie 2017, conţinând formularistica necesară şi programul de verificare cu documentaţia de utilizare aferentă, se obţine prin folosirea programului de asistenţă elaborat de Ministerul Finanţelor Publice. Programul de asistenţă este pus la dispoziţia entităţilor gratuit de unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice sau poate fi descărcat de pe portalul Ministerului Finanţelor Publice, de la adresa www.mfinante.ro/ANAF/Declaraţii electronice/Descărcare electronice/raportări contabile semestriale la 30.06.2017
Anexa Pct. 14 alin.(1), alin.(2) din OMFP nr. 895/2017

MODELE SI ARTICOLE UTILE – PE TEMA BILANTULUI/RAPORTARII LA 30.06.2017 (SECTIUNE SPECIALA) – CLICK AICI

Depunerea raportarilor contabile la 30 iunie 2017 la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice se efectuează astfel:

► in format hartie şi in format electronic la registratura unităţilor teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice sau la oficiile poştale, prin scrisori cu valoare declarată
► in forma electronica pe portalul www.e-guvernare.ro , avand ataşată o semnatură electronică extinsă
Anexa Pct. 3 alin.(3) din OMFP nr. 895/2017

Nedepunerea la termen a raportărilor contabile la 30 iunie 2017 in condiţiile prevăzute de ordin constituie contravenţie si se sancţionează conform prevederilor art. 42 din Legea nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu următoarele amenzi in funcţie de numărul de zile de intarzieri :

►de la 300 lei la 1.000 lei, dacă perioada de întârziere este cuprinsă între 1 şi 15 zile lucrătoare, ►de la 1.000 lei la 3.000 lei, dacă perioada de întârziere este cuprinsă între 16 şi 30 de zile lucrătoare
► de la 1.500 lei la 4.500 lei, dacă perioada de întârziere depăşeşte 30 de zile lucrătoare.

Anexa pct. 18 din OMFP nr. 895/2017
Art. 41 pct.2 lit. e din Legea contabilităţii nr. 82/1991

Sursa (cu multumiri) – A.J.F.P.ARGEŞ

„CabinetExpert.ro foloseste, dar va si recomanda cu incredere – cel mai bun program de facturare, gestiune si contabilitate primara – Smart Bill

Articolul precedentAdresă depunere/înaintare bilanț (raportare contabilă) la 30.06.2017 – model pentru cine depune la ghișeu MFP/ANAF
Articolul următorONRC – amână soluţionarea cererilor de înmatriculare, precum şi de înregistrare a unor menţiuni – datorită ANAF

2 COMENTARII

Lasă un răspuns

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.