Depunerea formularului „101 – Declarație privind impozitul pe profit” pentru anul 2016

0
291

ANAF anunţă contribuabilii că în M.O. nr. 950/25.11.2016 a fost publicat Ordinul A.N.A.F. nr. 3386/2016 prin care a fost aprobat formularul 101 „Declaraţie privind impozitul pe profit” . Formularul menţionat mai sus se utilizează pentru declararea obligaţiilor anuale aferente anului fiscal 2016.

Declaraţia privind impozitul pe profit -formularul 101 se completează şi se depune de către plătitorii de impozit pe profit , până la data de 25 martie inclusiv a anului următor celui pentru care se calculează impozitul.

Contribuabilii care obţin venituri majoritare din cultura cerealelor, a plantelor tehnice şi a cartofului, pomicultură şi viticultură au obligaţia de a declara şi de a depune declaraţia anuală de impozit pe profit, până la data de 25 februarie inclusiv a anului următor celui pentru care se calculează impozitul, cu excepţia celor care au optat pentru an fiscal modificat , care au obligaţia să depună declaraţia şi să plătească impozitul pe profit aferent anului fiscal respectiv până la data de 25 a celei de-a doua luni inclusiv de la închiderea anului fiscal modificat.

NU UITATI SA DATI UN LIKE SI PAGINII NOASTRE DE FACEBOOKCLICK AICI – SAU SA VA ABONATI LA NEWSLETTER – VEZI PARTEA DREAPTA LA SECTIUNEA „Abonează-te la insemnari”. NOU – ACUM AVEM SI UN GRUP PE FACEBOOKCLICK AICI, DAR SI O PAGINA DE GOOGLE PLUSCLICK AICI.

Persoanele juridice române prevăzute la art. 15 din Codul Fiscal au obligaţia de a depune declaraţia anuală de impozit pe profit, până la data de 25 februarie inclusiv a anului următor celui pentru care se calculează impozitul, cu excepţia celor care au optat pentru an fiscal modificat, care au obligaţia să depună declaraţia anuală şi să plătească impozitul pe profit aferent anului fiscal respectiv până la data de 25 a celei de-a doua luni inclusiv de la închiderea anului fiscal modificat, potrivit art.41, alin.(5), lit.a).din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal.

Contribuabilii prevăzuţi la art. 41 alin. (5) lit. a) din Legea nr. 227/2015, înregistraţi în vectorul fiscal, depun declaraţia privind impozitul pe profit inclusiv în situaţia în care înregistrează numai venituri neimpozabile, respectiv cheltuieli nedeductibile, potrivit titlului II „Impozitul pe profit” din acelaşi act normativ. În această categorie de contribuabili sunt cuprinse persoanele care aplica regulile speciale de impozitare reglementate la art.15 din Codul Fiscal, şi anume:

– cultele religioase,
– unităţile de învăţământ preuniversitar şi instituţiile de învăţământ superior, particulare, acreditate, precum şi cele autorizate,
– asociaţiile de proprietari constituite ca persoane juridice şi asociaţiile de locatari recunoscute ca asociaţii de proprietari,
– Societatea Naţionala de Cruce Roşie din România,
– organizaţiile nonprofit, organizaţiile sindicale, organizaţiile patronale.

În cazul persoanelor juridice străine care desfăşoară activitate prin intermediul mai multor sedii permanente în România, sediul permanent desemnat în România calculează, declară şi plăteşte impozitul pe profit, pe baza veniturilor şi cheltuielilor înregistrate de către toate sediile permanente care aparţin aceleiaşi persoane juridice străine.

Declaraţia se depune şi de persoanele juridice rezidente într-un stat membru al Uniunii Europene sau al Spaţiului Economic European, cu care este încheiat un instrument juridic în baza căruia să se realizeze schimbul de informaţii, respectiv rezidente într-un stat cu care România are încheiată o convenţie de evitare a dublei impuneri, care optează pentru regularizarea impozitului plătit în România, potrivit art. 225 sau art. 227, după caz, din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare.

Persoanele juridice care, în cursul anului fiscal, se dizolvă cu lichidare, potrivit legii, au obligaţia să depună declaraţia anuală de impozit pe profit şi să plătească impozitul, până la data depunerii situaţiilor financiare.

Persoanele juridice care, în cursul anului fiscal, se dizolvă fără lichidare ,cum ar fi în cazul fuziunilor sau divizărilor care au ca efect juridic încetarea existenţei persoanei absorbite/divizate, au obligaţia să depună declaraţia anuală de impozit pe profit şi să plătească impozitul până la închiderea perioadei impozabile, definită la art.16, alin.(4). lit.a) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal actualizat.

NU UITATI SA DATI UN LIKE SI PAGINII NOASTRE DE FACEBOOKCLICK AICI – SAU SA VA ABONATI LA NEWSLETTER – VEZI PARTEA DREAPTA LA SECTIUNEA „Abonează-te la insemnari”. NOU – ACUM AVEM SI UN GRUP PE FACEBOOKCLICK AICI, DAR SI O PAGINA DE GOOGLE PLUSCLICK AICI.

Contribuabilii care au optat pentru anul fiscal modificat, au obligaţia să depună declaraţia privind impozitul pe profit până la data de 25 a celei de-a treia luni inclusiv de la închiderea anului fiscal modificat. Se exceptează contribuabilii prevăzuţi la art. 41 alin. (5) lit. a) şi b), alin. (16) şi (17), care depun declaraţia anuală de impozit pe profit până la termenele prevăzute în cadrul acestor alineate, la care s-a făcut referire mai sus.

Declaraţia se depune la organul fiscal competent pentru administrarea creanţelor fiscale, în format PDF, cu fişier XML ataşat, pe suport CD, însoţit de formatul hârtie, semnat conform legii, sau se transmite prin mijloace electronice de transmitere la distanţă, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

În cazul în care plătitorul corectează declaraţia depusă, declaraţia rectificativă se întocmeşte pe acelaşi model de formular, înscriind „X” în spaţiul special prevăzut în acest scop. Declaraţia nu poate fi depusă şi nu poate fi corectată după anularea rezervei verificării ulterioare, cu excepţiile prevăzute la art.105 alin.(6) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare. ”

Sursa (cu multumiri) – Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Cluj-Napoca

Articolul precedentInventarierea anuală la 31.12.2016 – recapitulare resurse postate de noi (pentru un dosar complet și corect)
Articolul următorANAF – ce trebuie depus pentru înregistrarea contractului de închiriere (contractul de locațiune)

Lasă un răspuns

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.