Scutirea de impozit pe veniturile din salarii și asimilate salariilor pentru angajații care desfășoară activitate de cercetare-dezvoltare aplicativă și/sau de dezvoltare tehnologică în România

0
150

ANAF informează contribuabilii că, în Monitorul Oficial al României nr.718 din 16.09.2016 a fost publicat Ordinul comun al ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice, viceprim-ministrului, ministrului economiei, comerţului şi relaţiilor cu mediul de afaceri, ministrului finanţelor publice, ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice şi ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 4947/899/2018/1840/906/2016text integral aici – privind încadrarea în activitatea de cercetare-dezvoltare aplicativă şi/sau de dezvoltare tehnologică.

Potrivit actului normativ amintit , angajaţii care desfăşoară activitate de cercetare-dezvoltare aplicativă şi/sau de dezvoltare tehnologică în România în baza unui contract individual de muncă, raport de serviciu, a unui statut special prevăzut de lege sau act de detaşare încheiat cu/la o unitate/instituţie de drept public sau de drept privat, cuprinse în sistemul naţional de cercetare-dezvoltare în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare, beneficiază de scutirea de impozit pe veniturile din salarii şi asimilate salariilor.

– Prezentarea pe scurt a activităţilor cuprinse în activitatea de cercetare-dezvoltare aplicativă şi/sau de dezvoltare tehnologică cărora le sunt aplicabile prevederile ordinului mai sus amintit :

a) cercetare aplicativă/industrială, definită ca cercetare sau investigaţie critică, planificată, în scopul dobândirii de cunoştinţe şi competenţe noi pentru elaborarea unor noi produse, procese ori servicii sau pentru realizarea unei îmbunătăţiri semnificative a produselor, proceselor sau serviciilor existente ;
b) dezvoltare experimentală definită ca dobândirea, combinarea, modelarea şi utilizarea unor cunoştinţe şi competenţe relevante existente de ordin ştiinţific, tehnologic, de afaceri şi altele, cu scopul de a dezvolta produse, procese sau servicii noi sau îmbunătăţite ;
c) activităţile de testare efectuate în vederea soluţionării incertitudinilor ştiinţifice şi tehnologice şi a atingerii obiectivelor activităţilor de cercetare-dezvoltare (de exemplu, testarea rezultatelor intermediare sau a prototipurilor);
d) dezvoltarea tehnologică este formată din activităţile de inginerie a sistemelor şi de inginerie tehnologică, prin care se realizează aplicarea şi transferul rezultatelor cercetării către operatorii economici, precum şi în plan social, având ca scop introducerea şi materializarea de noi tehnologii, produse, sisteme şi servicii, precum şi perfecţionarea celor existente.

NU UITATI SA DATI UN LIKE SI PAGINII NOASTRE DE FACEBOOKCLICK AICI – SAU SA VA ABONATI LA NEWSLETTER – VEZI PARTEA DREAPTA LA SECTIUNEA „Aboneaza-te la insemnari”. NOU – ACUM AVEM SI UN GRUP PE FACEBOOKCLICK AICI, DAR SI O PAGINA DE GOOGLE PLUSCLICK AICI.

– Activităţi care nu se încadrează în categoria de activităţi de cercetare-dezvoltare aplicativă şi/sau de dezvoltare tehnologică eligibile pentru aplicarea prevederilor prezentului ordin :

a) programe curente de testare şi analiză în scopul controlului calităţii sau cantităţii;
b) modificări de natură cromatică sau estetică asupra produselor, serviciilor ori proceselor existente, chiar dacă aceste modificări reprezintă îmbunătăţiri;
c) cercetare operaţională, cum sunt studiile de management sau de eficienţă care sunt întreprinse înainte de începerea unei activităţi de cercetare sau de dezvoltare;
d) acţiuni de corectare în legătură cu deteriorări apărute în producţia comercială a unui produs;
e) activităţi juridice şi administrative în legătură cu aplicarea, brevetarea şi soluţionarea litigiilor legate de invenţii şi vânzarea sau brevetarea invenţiilor;
f) activităţi, inclusiv design şi inginerie în construcţii, legate de construirea, reamplasarea, rearanjarea sau darea în funcţiune a instalaţiilor ori a echipamentelor, altele decât instalaţiile sau echipamentele care sunt folosite în totalitate şi exclusiv în scopul desfăşurării de către întreprindere a activităţilor de cercetare-dezvoltare;
g) studii de cercetare a pieţei, de testare şi dezvoltare a pieţei, de promovare a vânzărilor sau de consum;
h) prospectarea, explorarea, sondarea ori producerea de minereuri, ţiţei sau gaze naturale;
i) activităţile comerciale şi financiare necesare pentru cercetarea pieţei, producţia comercială sau distribuirea unui material, produs, aparat, proces, sistem ori serviciu care este nou sau îmbunătăţit;
j) servicii administrative şi de asistenţă generală care nu sunt întreprinse în totalitate şi exclusiv în legătură cu o activitate de cercetare-dezvoltare aplicativă şi/sau de dezvoltare tehnologică, cum ar fi: transportul, depozitarea, curăţarea, repararea, întreţinerea şi asigurarea securităţii.

NU UITATI SA DATI UN LIKE SI PAGINII NOASTRE DE FACEBOOKCLICK AICI – SAU SA VA ABONATI LA NEWSLETTER – VEZI PARTEA DREAPTA LA SECTIUNEA „Aboneaza-te la insemnari”. NOU – ACUM AVEM SI UN GRUP PE FACEBOOKCLICK AICI, DAR SI O PAGINA DE GOOGLE PLUSCLICK AICI.

– Condiţii care trebuie îndeplinite cumulativ pentru ca angajaţii care desfăşoară activitate de cercetare-dezvoltare aplicativă şi/sau de dezvoltare tehnologică în România să beneficieze de scutirea de impozit pe veniturile din salarii şi asimilate salariilor :

a) postul face parte dintr-un compartiment de cercetare-dezvoltare, evidenţiat în organigrama angajatorului, cum ar fi: direcţie, departament, oficiu, serviciu, birou, compartiment, laborator sau altele similare;
b) angajatul desfăşoară activităţi de cercetare-dezvoltare aplicativă şi/sau de dezvoltare tehnologică eligibile, cuprinse într-un proiect de cercetare-dezvoltare aplicativă şi/sau de dezvoltare tehnologică;
c) angajatul a absolvit cel puţin ciclul I de studii universitare sau o formă de învăţământ superior de lungă durată şi deţine o diplomă de licenţă sau echivalentă, conferită de o instituţie acreditată de învăţământ superior din România, sau o diplomă obţinută la absolvirea studiilor universitare de licenţă la instituţii acreditate de învăţământ superior din străinătate, recunoscută şi echivalată de Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice;
d) cheltuielile cu salariile şi asimilate salariilor sunt prevăzute în bugetul proiectului de cercetare-dezvoltare aplicativă şi/sau de dezvoltare tehnologică;
e) angajatorul are în obiectul de activitate şi activităţi de cercetare-dezvoltare aplicativă şi/sau de dezvoltare tehnologică.

NU UITATI SA DATI UN LIKE SI PAGINII NOASTRE DE FACEBOOKCLICK AICI – SAU SA VA ABONATI LA NEWSLETTER – VEZI PARTEA DREAPTA LA SECTIUNEA „Aboneaza-te la insemnari”. NOU – ACUM AVEM SI UN GRUP PE FACEBOOKCLICK AICI, DAR SI O PAGINA DE GOOGLE PLUSCLICK AICI.

– Documentele justificative necesare pentru încadrarea persoanelor scutite de la plata impozitului pe veniturile din salarii şi asimilate salariilor ca urmare a desfăşurării activităţii de cercetare-dezvoltare aplicativă şi/sau de dezvoltare tehnologică eligibilă :

a) actul constitutiv sau, după caz, documentele de înfiinţare ale angajatorului;
b) organigrama angajatorului cu evidenţierea structurii de cercetare-dezvoltare ;
c) copia diplomei de licenţă sau a actului echivalent, certificată pentru conformitate cu originalul;
d) document care conţine datele de identificare ale proiectului de cercetare-dezvoltare aplicativă şi/sau de dezvoltare tehnologică ;
e) copia contractului individual de muncă, certificată pentru conformitate cu originalul, sau a oricărui altui document din care rezultă raportul juridic sau a actului de detaşare;
f) fişa postului;
g) fişa de pontaj asociată proiectului;
h) documentul în care se evidenţiază componentele aferente veniturilor din salarii şi asimilate salariilor, obţinute de fiecare angajat din activităţile desfăşurate în proiectul respective.

Menţiune: Acordarea scutirii de impozit pe veniturile din salarii şi asimilate salariilor prin încadrarea în activitatea de cercetare-dezvoltare aplicativă şi/sau de dezvoltare tehnologică eligibilă constituie responsabilitatea angajatorului/plătitorului de venit sau revine persoanei fizice, în cazul contribuabililor prevăzuţi la art. 82 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.

Sursa (cu multumiri) – Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice OLT

Lasă un răspuns

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.