Procedura de majorare a plafonului de încasări în numerar pentru organizatorii de evenimente – oficial

0
238

ANAF informează contribuabilii cu privire la faptul ca s-a aprobat Procedura de majorare a plafonului de încasări in numerar pentru organizatorii de evenimente, prin Ordinul M.F.P. nr. 1265, publicat în Monitorul oficial nr. 603/08.08.2016 .

În conformitate cu prevederile art. 41 alin.(5) din Legea nr. 70/2015 pentru întărirea disciplinei financiare privind operaţiunile de încasări şi plăţi în numerar şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 193/2002, privind introducerea sistemelor moderne de plată, organizatorii de nunţi şi botezuri, pentru operaţiunile de încasări în numerar pe zi, de la persoane fizice, pentru serviciile legate de aceste evenimente, pot solicita organului fiscal central competent în administrarea obligaţiilor lor fiscale, aprobarea unui alt plafon de încasări decât plafonul zilnic de 10.000 lei de la o persoană, în cazul în care aceştia prezintă organului fiscal informaţii din care rezultă că încasările de la persoane fizice generate de organizarea de astfel de evenimente depăşesc acest plafon.

Procedura de majorare a plafonului de încasări in numerar de la persoane fizice pentru organizatorii de evenimente, în conformitate cu prevederile art. 41 alin.(5) din Legea nr. 70/2015, precizează următoarele:

CEREREA INIŢIALĂ

– Cererea se poate depune la registratura organului fiscal competent sau se poate transmite prin poştă, cu confirmare de primire împreuna cu următoarele documente justificative:

Cerere pentru aprobarea/reînnoirea/modificarea plafonului de încasări în numerar – model oficial – click aici

-documentul de proprietate sau folosinţă a spaţiului/spaţiilor în care se desfăşoară evenimentul/evenimentele;
-declaraţia pe propria răspundere a deţinătorului spaţiului/spaţiilor/folosit/folosite, cu destinaţie de organizare de evenimente, cu privire la suprafaţa şi capacitatea acestuia/ acestora (numărul maxim de mese/scaune), însoţită de autorizaţia de funcţionare pentru spaţiile respective;
-situaţia încasărilor pentru fiecare eveniment pe ultimele 12 luni, în cazul organizatorilor de evenimente care nu au încasări pentru o perioadă anterioară de 12 luni, depun situaţia încasărilor pentru perioadele pentru care au avut asemenea evenimente, dar nu mai puţin de 2 evenimente;

Situația încasărilor pentru fiecare eveniment pe ultimele 12 luni – model oficial (pentru modificare plafon încasări – plăți în numerar) – click aici

– copii ale facturilor emise în baza contractelor de furnizare a serviciilor;
– orice alte documente justificative relevante in susţinerea cererii

CEREREA DE MODIFICARE A PLAFONULUI INIŢIAL

Ori de cate ori organizatorul apreciază că se impune modificarea plafonului aprobat de organul fiscal, acesta poate depune o cerere în acest sens, însoţită de toate documentele anexate si in cazul primei cereri

CEREREA DE REÎNNOIRE A PLAFONULUI

Cu 30 de zile înainte de expirarea perioadei de valabilitate a Deciziei de aprobare a plafonului de încasări in numerar, se poate depune o cerere de reînnoire a plafonului însoţita de situaţia încasărilor pentru fiecare eveniment.

NU UITATI SA DATI UN LIKE SI PAGINII NOASTRE DE FACEBOOKCLICK AICI – SAU SA VA ABONATI LA NEWSLETTER – VEZI PARTEA DREAPTA LA SECTIUNEA „Aboneaza-te la insemnari”. NOU – ACUM AVEM SI UN GRUP PE FACEBOOKCLICK AICI, DAR SI O PAGINA DE GOOGLE PLUSCLICK AICI.

APROBAREA / RESPINGEREA/MODIFICAREA / RESPINGEREA MODIFICĂRII / REÎNNOIREA PLAFONULUI

În urma analizării cererii depuse si a documentelor anexate organul fiscal competent emite şi comunică contribuabilului unul din următoarele documente, după caz:

– Decizie de aprobare a plafonului de încasări în numerar cu valabilitate un an de la data comunicării;
– Decizie de respingere a cererii de aprobare a plafonului de încasări în numerar ;
– Decizie de reînnoire a plafonului de încasări în numerar cu valabilitate un an de la data comunicării;
– Decizie de modificare a plafonului de încasări în numerar cu valabilitate un an de la data comunicării;
– Decizie de respingere a modificării plafonului de încasări în numerar.

Plafonul de încasări în numerar solicitat se stabileşte de organul fiscal competent, în funcţie de nivelul maxim al încasărilor aferent unui eveniment din totalul evenimentelor organizate în ultimele 12 luni. Emiterea unei decizii de respingere nu are ca efect pierderea dreptului de a depune o nouă cerere.

Sursa (cu multumiri) – DGRFP Galati

Articolul precedentATENȚIE- astăzi este termenul limită pentru depunerea bilanțului (raportării contabile) la 30.06.2016
Articolul următorDeclarația 394 – versiune noua a PDF-ului inteligent oficial (începând cu 17.08.2016)

Lasă un răspuns

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.