Raportarea contabilă (bilanțul) la 30.06.2016 – ce se depune, cum se completează formularele (conținut dosar)

0
226

Conform ORDINULUI MINISTRULUI FINANTELOR PUBLICE Nr. 916/21.06.2016text integral – pentru aprobarea Sistemului de raportare contabila la 30 iunie 2016 a operatorilor economici – publicat in Monitorul Oficial nr. 499 din 05 iulie 2016 , observam si documentele ce trebuie depuse in contul raportarii contabile la 30.06.2016.

– Entităţile prevăzute la art. 2 alin. (1) din ordin întocmesc şi depun la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice raportări contabile la 30 iunie 2016 care cuprind următoarele formulare, prevăzute la Cap. II:

a) Situaţia activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii (cod 10);
b) Contul de profit şi pierdere (cod 20), respectiv Contul prescurtat de profit şi pierdere (cod 20);
c) Date informative (cod 30).

Prevederile de mai sus se aplică şi subunităţilor deschise în România de societăţi rezidente în state aparţinând Spaţiului Economic European, indiferent de exerciţiul financiar ales, în condiţiile legii.

– Entităţile prevăzute la art. 2 alin. (2) din ordin întocmesc şi depun la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice raportări contabile la 30 iunie 2016 care cuprind următoarele formulare, prevăzute la Cap. III:

a) Situaţia activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii (cod 10);
b) Situaţia veniturilor şi cheltuielilor (cod 20);
c) Date informative (cod 30).

NU UITATI SA DATI UN LIKE SI PAGINII NOASTRE DE FACEBOOKCLICK AICI – SAU SA VA ABONATI LA NEWSLETTER – VEZI PARTEA DREAPTA LA SECTIUNEA „Aboneaza-te la insemnari”. NOU – ACUM AVEM SI UN GRUP PE FACEBOOKCLICK AICI, DAR SI O PAGINA DE GOOGLE PLUSCLICK AICI.

Entităţile completează datele de identificare (denumirea entităţii, adresa, telefonul şi numărul de înmatriculare la registrul comerţului), precum şi datele referitoare la încadrarea corectă în forma de proprietate şi codul unic de înregistrare, fără a folosi prescurtări sau iniţiale. În căsuţe se trec codurile care delimitează încadrarea entităţilor.

Prevederile referitoare la completarea formei de proprietate sunt avute în vedere şi de subunităţile deschise în România de societăţi rezidente în state aparţinând Spaţiului Economic European, care completează forma de proprietate corespunzătoare societăţilor cărora le aparţin.

Entităţile care, potrivit actului constitutiv, reprezintă filiale ale unor societăţi cu capital integral sau majoritar de stat completează la forma de proprietate codul 15, respectiv 29, după caz.

Necompletarea corectă pe prima pagină a formularului „Situaţia activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii” cu datele prevăzute la pct. 5 alin. (1) conduce la imposibilitatea identificării entităţii şi, în consecinţă, se consideră că raportarea contabilă la 30 iunie 2016 nu a fost depusă, entitatea fiind sancţionată conform prevederilor art. 42 din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Entităţile completează codul privind activitatea, cod format din 4 cifre (clase de activităţi), potrivit Clasificării activităţilor din economia naţională – CAEN, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 656/1997, cu modificările ulterioare.

În cazul subunităţilor fără personalitate juridică din România, care aparţin unor persoane juridice cu sediul în străinătate, codul CAEN înscris în raportările contabile la 30 iunie 2016 anuale întocmite de sediul permanent/sediul permanent desemnat din România corespunde propriei activităţi desfăşurate de acesta.

Formularul „Situaţia activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii” prezintă, în formă sintetică, elementele de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii, grupate după natură şi lichiditate, respectiv după natură şi exigibilitate.

Formularul „Situaţia activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii” se întocmeşte pe baza balanţei de verificare a conturilor sintetice la data de 30 iunie 2016, puse în acord cu soldurile din balanţa conturilor analitice, încheiată după înregistrarea tuturor documentelor în care au fost consemnate operaţiunile financiar-contabile aferente perioadei de raportare.

Entităţile care au ales un exerciţiu financiar diferit de anul calendaristic completează formularul „Situaţia activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii” cu informaţiile corespunzătoare datelor de la 01 ianuarie 2016 şi 30 iunie 2016.

Formularul „Contul de profit şi pierdere”/„Contul prescurtat de profit și pierdere”, respectiv „Situaţia veniturilor şi cheltuielilor”, cuprinde cifra de afaceri netă, veniturile realizate şi cheltuielile efectuate, precum şi rezultatele financiare obţinute (profit sau pierdere), preluate din conturile de venituri şi cheltuieli cuprinse în balanţa de verificare la 30 iunie 2016.

Datele care se raportează în formularul „Contul de profit şi pierdere”/„Contul prescurtat de profit și pierdere”, respectiv „Situaţia veniturilor şi cheltuielilor”, sunt cumulate de la începutul anului până la sfârşitul perioadei de raportare.

Practic, daca entitatea nu au depus raportare contabila la 30.06.2015, dar trebuie sa depuna raportare contabila (bilant) la 30.06.2016, atunci trebuie mergeti si sa luati balanta la 30.06.2015, iar datele din aceasta sa le transcrieti in prima coloana din PDF-ul pentru generarea bilantului (raportarii contabile) la 30.06.2016 (unde este cazul). RECOMANDAM SI ATASAREA BALANTEI LA 30.06.2016 LA FORMULARELE DE BILANT.

Indicatorul „Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct. 698)” prezentat pe rândul 67 din cadrul formularului „Contul de profit şi pierdere”, respectiv pe rândul 79 din cadrul formularului „Situaţia veniturilor şi cheltuielilor” se completează numai de către microîntreprinderi, încadrate ca atare potrivit Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, cu suma reprezentând impozitul pe venitul acestora. Prevederile referitoare la încadrarea în categoria
microîntreprinderilor sunt avute în vedere și la completarea rândului 07 „Impozite (ct. 691 + 698)” din cadrul formularului „Contul prescurtat de profit și pierdere”.

Entităţile care au ales un exerciţiu financiar diferit de anul calendaristic completează formularul „Contul de profit şi pierdere”/„Contul prescurtat de profit și pierdere”, respectiv formularul „Situaţia veniturilor şi cheltuielilor”, cu informaţiile corespunzătoare perioadelor 01 ianuarie 2015 – 30 iunie 2015, respectiv 01 ianuarie 2016 – 30 iunie 2016.

Entităţile înscriu la rândul 23 „Salarii şi indemnizaţii” din cadrul formularului „Contul de profit şi pierdere”/rândul 04 „Cheltuieli cu personalul” din cadrul formularului „Contul prescurtat de profit și pierdere”, respectiv la rândul 25 „Salarii şi indemnizaţii” din cadrul formularului „Situaţia veniturilor şi cheltuielilor” toate cheltuielile reprezentând drepturi salariale. La aceleaşi rânduri va fi cuprinsă şi contravaloarea tichetelor de masă acordate salariaţilor în baza prevederilor Legii nr. 142/1998 privind acordarea tichetelor de masă, cu modificările şi completările ulterioare.

Informaţiile reprezentând contravaloarea tichetelor de masă acordate salariaţilor sunt prezentate, de asemenea, la rândul 64 din formularul „Date informative” (cod 30).

În formularul „Date informative”, la rândurile 01, 02 şi 03 coloana 1, entităţile care au în subordine subunităţi înscriu cifra 1, indiferent de numărul acestora. Rândul 03 coloana 1 din formularul „Date informative” se completează numai de entităţile care în perioada curentă de raportare nu au înregistrat nici profit, nici pierdere (rezultat financiar zero).

La rândurile privind plăţile restante din formularul „Date informative” se înscriu sumele de la sfârşitul perioadei de raportare care au depăşit termenele de plată prevăzute în contracte sau acte normative.

Articolul precedentComunicat ANAF în atenția contribuabililor organizatori de nunti și botezuri
Articolul următorInformaţii detaşare transnaţională – precizări oficiale, modele, etc.

Lasă un răspuns

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.