Declaraţia 394 – ce modificări au fost aduse de Ordinul ANAF nr. 3769/2015 (oficial)

0
149

Prin Ordinul preşedintelui ANAF nr. 1105/2016, publicat în Monitorul Oficial nr. 242/01.04.2016 s-a modificat Ordinul preşedintelui ANAF numărul 3769/2015 cu privire la declararea livrărilor/prestărilor şi achiziţiilor efectuate pe teritoriul naţional de persoanele înregistrate în scopuri de TVA, sens în care:

– se modifică şi se înlocuiesc: Anexa numărul 1- Formularul 394 şi Anexa numărul 2- Instrucţiunile de depunere şi completare a formularului 394;

– prevederile Ordinului preşedintelui ANAF numărul 3769/2015 se aplică pentru operaţiunile efectuate pe teritoriul naţional începând cu luna iulie 2016;

– în cazul achiziţiilor de bunuri şi servicii, declaraţia trebuie să conţină facturile care au fost primite în perioada de raportare, inclusiv cele care au înscrisă menţiunea „taxare inversă” sau „TVA la încasare”, precum şi borderourile de achiziţii de bunuri, filele din carnetele de comercializare a produselor din sectorul agricol în cazul achiziţiilor efectuate de la persoane fizice şi/sau contracte încheiate cu persoane fizice.

– în cazul constatării unor omisiuni/erori în datele declarate, se depune o nouă declaraţie corect completată care înlocuieşte declaraţia informativă depusă iniţial. Nu vor face obiectul redepunerii declaraţiei facturile primite în altă perioadă de raportare faţă de data emiterii acestora de către furnizori;

– în declaraţie se înscrie codul CAEN al activităţii preponderente efectiv desfăşurate în perioada de raportare;

– livrările/achiziţiile de telefoane mobile, microprocesoare, console de jocuri, tablete PC şi laptopuri se vor evidenţia distinct în funcţie de valoarea bunurilor livrate, exclusiv TVA, înscrise într-o factură, respectiv dacă aceasta este mai mare sau egală/mai mică de 22.500 lei.

NU UITATI SA DATI UN LIKE SI PAGINII NOASTRE DE FACEBOOKCLICK AICI – SAU SA VA ABONATI LA NEWSLETTER – VEZI PARTEA DREAPTA LA SECTIUNEA „Aboneaza-te la insemnari”. NOU – ACUM AVEM SI UN GRUP PE FACEBOOKCLICK AICI, DAR SI O PAGINA DE GOOGLE PLUSCLICK AICI.

– se declară şi livrările/achiziţiile de bunuri/prestările de servicii pentru operaţiunile derulate în regim special pentru agenţiile de turism, pentru bunurile second-hand, opere de artă, obiecte de colecţie şi antichităţi;

– legat de rezumatul declaraţiei (E) privind operaţiunile desfăşurate cu persoane impozabile nestabilite în România care sunt stabilite în alt stat membru, neînregistrate şi care nu sunt obligate să se înregistreze în scopuri de TVA în România: se vor declara numai operaţiunile derulate pe teritoriul naţional care nu se înscriu în declaraţia recapitulativă privind livrările/achiziţiile/prestările intracomunitare (formular 390);

– legat de rezumatul declaraţiei (F) privind operaţiunile desfăşurate cu persoane impozabile neînregistrate şi care nu sunt obligate să se înregistreze în scopuri de TVA în România, nestabilite pe teritoriul Uniunii Europene: nu vor fi declarate operaţiunile de import de bunuri (inclusiv în cazul persoanei impozabile pentru care s-a acordat certificat de amânare de la plata în vamă a TVA);

– s-a introdus în declaraţie şi cota de TVA de 24%, pe lângă cele existente de 20%, 9%, 5%;

– în cartuşul „I” Alte informaţii, la numărul facturilor emise se vor înscrie pe lângă facturile stornate, anulate şi emise prin autofacturare, si cele emise de beneficiari şi de către terţi în numele persoanei impozabile;

– s-a introdus în ordin lista cu activităţile ce se vor declara dacă s-au desfăşurat în perioada de raportare respectivele activităţi. Această listă este disponibilă şi pe portalul ANAF şi poate fi actualizată în timp;

– în cazul operaţiunilor efectuate cu persoane neînregistrate în scopuri de TVA (cu detaliere pe fiecare operaţiune), pentru perioada 1 iulie 2016 – 31 decembrie 2016, pentru livrările de bunuri/prestările de servicii, precum şi pentru livrările persoanelor impozabile care aplică regimul special pentru agenţiile de turism, pentru bunurile second-hand, opere de artă, obiecte de colecţie şi antichităţi, efectuate către persoane fizice, vor fi cuprinse în lista de detaliu numai facturile emise cu valoare individuală mai mare de 10.000 lei, cu excepţiile prevăzute la Secţiunea a 2-a a Instrucţiunilor;

– cu privire la CNP/NIF/Adresa furnizor/beneficiar, persoană fizică: completarea CNP/NIF este obligatorie în situaţia în care informaţia este înscrisă în facturi, contracte (de prestări servicii, de furnizare utilităţi, vânzări de bunuri mobile şi imobile etc.); în lipsa acestuia se vor declara numele, prenumele şi adresa persoanei fizice. Pentru achiziţiile efectuate pe bază de borderouri de achiziţie/file de carnet de comercializare a produselor din sectorul agricol, se vor declara numele, prenumele şi adresa persoanei fizice.

Sursa (cu multumiri) – Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice – Braşov

Lasă un răspuns

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.