Facilitați fiscale – procedura de anulare a obligațiilor de plată accesorii (oficial)

1
183

ANAF informează că, în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 874/23.11.2015, a fost publicat Ordinul ministrului Finantelor Publice nr. 3831/2015 pentru aprobarea Procedurii de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 44/2015 privind acordarea unor facilităti fiscale în cazul creantelor administrate de către organul fiscal central.

Ordinul detaliază procedura de acordare a facilitătilor fiscale prevăzute în Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 44/2015, stabilind organele fiscale competente, pasii care trebuie parcursi, precum si formularistica aferentă.

În documentarul de mai jos, prezentăm celei mai importante prevederi ale actului normativ mentionat mai sus.

Obiectul facilitătilor fiscale

Facilitătile fiscale acordate de organul fiscal competent sunt:
– amânarea la plată a obligatiilor de plată accesorii, până la data solutionării cererii de anulare a accesoriilor sau, în cazul în care nu se depune cererea de anulare a accesoriilor, până la data de 30 iunie 2016 inclusiv;
– anularea obligatiilor de plată accesorii.

Obligatiile de plată accesorii care pot face obiectul anulării sunt:

– penalitătile de întârziere;
– o cotă de 54,2% din dobânzi;
– o cotă de 77,1% din majorările de întârziere.

Obligatiile de plată accesorii sunt cele aferente:

– obligatiilor de plată principale restante la 30 septembrie 2015;
– obligatiilor de plată principale declarate suplimentar de contribuabil prin declarative rectificativă prin care se corectează obligatii cu scadente anterioare datei de 30 septembrie 2015;
– obligatii de plată principale cu termene de plată până la 30 septembrie si stinse până la această dată;
– obligatii de plată principale cuprinse în decizii de impunere emise urmare unei inspectii fiscale în derulare la data intrării în vigoare a ordonantei.
– obligatiilor esalonate la plată potrivit Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 29/2011 si pentru care esalonarea se finalizează până la data de 31 martie 2016. Pentru aceste obligatii se anulează cota de 54,2% din dobânda esalonată la plată aferentă ratelor cu termene de plată ulterioare datei de 1 octombrie 2015.

Prevederile referitoare la obligatii de plată accesorii aferente obligatiilor de plată principale declarate suplimentar prin declaratie rectificativă sunt aplicabile si obligatiilor de plată reprezentând taxa pe valoarea adăugată cu scadente anterioare datei de 30 septembrie 2015 si care rezultă din înscrierea în rândurile de regularizări din decontul de TVA a taxei colectate prin care se corectează taxa pe valoarea adăugată cu scadente anterioare datei de 30 septembrie 2015 inclusiv.

NU UITATI SA DATI UN LIKE SI PAGINII NOASTRE DE FACEBOOKCLICK AICI – SAU SA VA ABONATI LA NEWSLETTER – VEZI PARTEA DREAPTA LA SECTIUNEA „Aboneaza-te la insemnari”. NOU – ACUM AVEM SI UN GRUP PE FACEBOOKCLICK AICI, DAR SI O PAGINA DE GOOGLE PLUSCLICK AICI.

Pentru contribuabilii care au înfiintate sedii secundare înregistrate fiscal, potrivit legii, facilitătile prevăzute de ordonanta de urgentă se acordă atât pentru obligatiile de plată datorate de acestia cât si pentru cele ale sediilor secundare si se analizează raportat la totalul obligatiilor contribuabilului si a sediilor sale secundare.

Organele fiscale competente pentru acordarea facilitătilor sunt:

– Agentia Natională de Administrare Fiscală, prin organele fiscale subordonate, pentru obligatiile de plată administrate de aceasta;
– directiile de specialitate din Ministerul Finantelor Publice, pentru obligatiile stabilite de acestea si care, potrivit legii, se transmit spre recuperare Agentiei Nationale de Administrare Fiscală.

Procedura de acordare a amânării la plată

Pentru a-si exprima intentia de a beneficia de anularea obligatiilor accesorii, contribuabilii depun o notificare la registratura organului fiscal competent.

Notificarea va cuprinde cel putin: datele de identificare ale contribuabilului, obiectul notificării respectiv intentia de a beneficia de anularea obligatiilor de plată accesorii, data si semnătura.

Notificarea se solutionează de organul fiscal, în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la data înregistrării, prin emiterea unei decizii de amânare la plată a obligatiilor accesorii ce pot face obiectul anulării.

Important! Notificările depuse anterior publicării normelor metodologice se vor solutiona în termen de 5 zile de la data aparitiei normelor.

Organul fiscal emite si comunică contribuabilului decizia de amânare la plată a obligatiilor accesorii ce pot face obiectul anulării, iar institutiilor de credit la care debitorul are deschise conturi bancare adresa de sistare temporară, totală sau partială, a executării silite prin poprire.

Odată cu emiterea deciziei de amânare la plată, pentru obligatiile de plată accesorii care fac obiectul amânării la plată:
– nu începe sau se suspendă, după caz, procedura de executare silită;
– nu se efectuează stingerea până la data solutionării cererii de anulare a accesoriilor sau până la data de 30 iunie 2016 inclusiv, în cazul în care nu se depune această cerere.

Procedura de acordare a anulării obligatiilor accesorii

Anularea obligatiilor accesorii se solicită de contribuabili, inclusiv de către cei care au depus notificare, prin depunerea unei cereri la registratura organului fiscal competent, după îndeplinirea conditiilor de acordare.

În termen de 5 zile de la data înregistrării cererii de anulare, organul fiscal va emite decizia referitoare la obligatiile de plată accesorii, în vederea îndeplinirii de către contribuabil a conditiei prevăzute la art. 1 alin. (1) lit. c) din ordonanta de urgentă, respectiv stingerea prin orice modalitate prevăzută de lege a unei cote de 45,8% din dobânzile datorate până la data stingerii obligatiilor de plată principale si stabilite prin decizii comunicate după 31 martie 2015, până la termenul de plată prevăzut la art. 111 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările si completările ulterioare.

Cererea de anulare se va solutiona în termen de 5 zile de la data plătii unei cote de 45,8% din dobânzile evidentiate în decizia de mai sus, prin emiterea unei decizii de anulare a obligatiilor de plată accesorii sau a unei decizii de respingere.

Cererea de anulare a accesoriilor cuprinde: datele de identificare a contribuabilului, obiectul cererii respectiv anularea obligatiilor de plată accesorii, cu precizarea facilitătilor solicitate, data si semnătura.

Atentie! Contribuabilii care nu au notificat organul fiscal, pot beneficia de anularea obligatiilor prin achitarea cotei de dobândă care nu face obiectul anulării utilizând numărul de evidentă a plătii. Pentru generarea numărului de evidentă a plătii, contribuabilii pot accesa programul de asistentă pus la dispozitia contribuabilului pe site-ul Agentiei Nationale de Administrare Fiscală, accesând linkul – https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/generare_nr_evidenta/nr_evidenta_cod_iban_v15.html.

Condiții ce trebuie îndeplinite pentru a beneficia de facilitățile OUG 44/2015 – oficial – CLICK AICI

Contribuabilii care se află în procedura de executare silită trebuie să notifice organul fiscal pentru a putea beneficia de anularea obligatiilor accesorii.

Procedura de acordare a anulării la plată în cazul contribuabililor care beneficiază de esalonări la plată

Anularea obligatiilor de plată accesorii se solicită de către contribuabili în baza unei cereri, depusă la registratura organului fiscal competent sau comunicată prin postă, cu scrisoare recomandată cu confirmare de primire, după îndeplinirea conditiilor de acordare prevăzută de ordonanta de urgentă.

Cererea de anulare se va solutiona în termen de 5 zile de la data plătii unei cote de 45,8% din dobânzile evidentiate în decizia de mai sus, prin emiterea unei decizii de anulare a obligatiilor de plată accesorii sau a unei decizii de respingere.

Ori de câte ori se emite decizia de anulare a obligatiilor de plată accesorii sau decizia de respingere a cererii de anulare a accesoriilor, organul fiscal competent verifică respectarea conditiilor de mentinere a valabilitătii esalonării la plată, si, dacă este cazul, emite decizia de constatare a pierderii valabilitătii esalonării la plată.

Sursa (cu multumiri) – Administratia Judeteană a Finantelor Publice Vâlcea

1 COMENTARIU

Lasă un răspuns

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.