Proiect OUG privind acordarea unor facilitați fiscale – oficial MFP

0
114

PE site-ul oficial la MFP a fost publicat în data de 02.10.2015 – un proiect de Ordonanţa de urgenţă privind acordarea unor facilităţi fiscale – cu urmatoarele schimbări preconizate.

– Anularea penalităţilor de întârziere aferente obligaţiilor de plată principale către bugetul general consolidat, restante la 30 septembrie 2015, cu următoarele condiţii:

– stingerea, până la 31 martie 2016, a obligaţiilor de plată principale, restante la 30 septembrie 2015;
– stingerea, până la 30 iunie 2016, a dobânzilor aferente obligațiilor principale restante, stabilite prin decizii comunicate până la data stingerii obligațiilor de plată principale;
-stingerea, până la termenul de plată prevăzut de Codul de procedură fiscală, a eventualelor dobânzi calculate până la data stingerii obligațiilor de plată principale,
– stingerea, până la data depunerii cererii de anulare a penalităţilor de întârziere, a obligaţiilor de plată principale curente, cu termene de plată cuprinse între data de 1 octombrie 2015 și 31 martie 2016;
– depunerea, până la data înregistrării cererii de anulare a penalităţilor de întârziere, a tuturor declaraţiilor fiscale, potrivit vectorului fiscal;
– depunerea, până la data de 30 iunie 2016, acererii de anulare a penalităţilor de întârziere.

– Anularea penalităţilor de întârziere datorate și neachitate la 30 septembrie 2015, aferente obligațiilor de plată principale cu termene de plată anterioare datei de 30 septembrie 2015 și stinse până la această dată, cu următoarele condiții:

– stingerea, până la data de 31 martie 2016, a dobânzilor aferente respectivelor obligații de plată principale;
– depunerea, până la data de 30 iunie 2016, a cererii de anulare a penalităţilor de întârziere.

De subliniat că în sintagma ”datorate și nestinse” se includ și penalitățile de întârziere ce nu sunt stabilite la 30 septembrie 2015 dar se vor stabili ulterior acestei date, prin decizie emisă de organul fiscal.

NU UITATI SA DATI UN LIKE SI PAGINII NOASTRE DE FACEBOOKCLICK AICI – SAU SA VA ABONATI LA NEWSLETTER – VEZI PARTEA DREAPTA LA SECTIUNEA „Aboneaza-te la insemnari”. NOU – ACUM AVEM SI UN GRUP PE FACEBOOKCLICK AICI, DAR SI O PAGINA DE GOOGLE PLUSCLICK AICI.

Anularea penalităţilor de întârziere datorate pentru diferenţele suplimentare de plată declarate de contribuabili prin declaraţie rectificativă cu scadenţă anterioară datei de 30 septembrie 2015, cu următoarele condiţii:

– declaraţia rectificativă să fie depusă până la data de 31 martie 2016;
– obligaţia individualizată în declaraţia rectificativă să fie stinsă până la aceeaşi dată de 31 martie 2016;
– stingerea, până la 30 iunie 2016, a dobânzilor aferente obligațiilor principale declarate suplimentar, stabilite prin decizii comunicate până la data stingerii obligațiilor de plată principale;
-stingerea, până la termenul de plată prevăzut de Codul de procedură fiscală, a eventualelor dobânzi calculate până la data stingerii obligațiilor de plată principale,
– depunerea tuturor declaraţiilor fiscale, potrivit vectorului fiscal, până la data înregistrării cererii de anulare a penalităţilor de întârziere;
– depunerea cererii de anulare a penalităţilor de întârziere până la data de 30 iunie 2016.

– Anularea penalităţilor de întârziere aferente diferenţelor suplimentare stabilite prin decizie de impunere emisă de inspecţia fiscală care este în curs de derulare la data intrării în vigoare a ordonanţei de urgenţă, cu condiţia plății obligaţiilor principale individualizate în decizia de impunere şi a dobânzilor aferente acestora până la termenul de plată prevăzut în decizie.

De subliniat că, pentru contribuabilii la care urmează a începe inspecția fiscală în primele 10 zile de la intrarea în vigoare a ordonanței de urgență pot depune declarații rectificative iar, prin derogare de la prevederile Codului de proceduiră fiscală, acestea vor fi luate în considerare de organul fiscal. Această măsură are ca scop acordarea posibilității contribuabililor de a beneficia de facilitatea fiscală prevăzută la pct. 2, având în vedere că potrivit Codului de procedură fiscală eventuale declarații rectificative depuse de contribuabili pe perioada inspecției fiscale nu se iau în considerare de organul fiscal.

– Alte măsuri

– în cazul contribuabililor pentru care au fost instituite popriri asiguratorii sau executorii, la data intrării în vigoare a ordonanţei de urgenţă, în scopul acordării posibilităţii de a beneficia de anularea penalităţilor de întârziere se reglementează posibilitatea contribuabilului de a efectua plăţi din sumele indisponibilizate ca efect al popririi. Ca urmare, măsura se va aplica temporar, pentru perioada cuprinsă între data intrării în vigoare a ordonanţei de urgenţă
– 30 iunie 2016. Totodată, măsura se va aplica şi pentru popririle înfiinţate între data intrării în vigoare a ordonanţei de urgenţă şi 30 iunie 2016.
– facilitatea fiscală nu se aplică pentru obligaţiile de plată rezultate din raporturile juridice contractuale (redevențe, chirii, dividende), cu excepția redevenţelor miniere, a redevenţelor petroliere şi a redevenţelor rezultate din contracte de concesiune, arendă şi alte contracte de exploatare eficientă a terenurilor cu destinaţie agricolă, încheiate de Agenţia Domeniilor Statului.
-de asemenea, facilitatea fiscală nu se aplică nici contribuabililor aflați în procedura insolvenței potrivit Legii nr. 85/2014 întrucât acești contribuabili se află sub un regim special în ceea ce privește modul de îndeplinire a obligațiilor de plată.
– dacă îndeplineşte condiţiile, un contribuabil poate beneficia de anularea penalităţilor de întârziere în oricare dintre situaţiile prevăzute de ordonanţa de urgenţă.
-posibilitatea contribuabililor de a notifica organului fiscal intenția de a beneficia de oricare din facilitățile prevăzute. În acest caz, pentru penalitățile de întârziere ce pot formna obiectul anulării se instituie un regim special de administrare.
– în cazul unităţilor administrativ-teritoriale, facilitatea prevăzută de ordonanța de urgenţă se acordă dacă organul deliberativ local, respectiv consiliul local, emite o hotărâre în acest scop. În acest caz, facilitatea vizează anularea a 50% din majorările de întârziere ce reprezintă componenta de penalitate de întârziere.

Lasă un răspuns

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.