Certificatul de amânare de la plata în vamă a taxei pe valoarea adăugată – info oficial 2014

2
225

Va supunem atentiei, in documentarul oficial de mai jos – elaborat de AJFP Vâlcea, procedura de acordare a certificatului de amânare de la plata în vamă a taxei pe valoarea adăugată (TVA) si de eliberare a garantiei pentru importurile de bunuri, aprobată prin Ordinul ministrului Finantelor Publice nr. 500/2007, cu modificările si completările ulterioare.

Speram ca va fie de folos.

Solicitarea certificatului

Certificatul de amânare de la plata în vamă a TVA se eliberează la solicitarea următoarelor persoane impozabile înregistrate în scopuri de TVA conform art. 153 din Codul Fiscal:

a) persoanele care în cursul anului calendaristic precedent, sau în ultimele 12 luni anterioare lunii în care se solicită eliberarea certificatului, au realizat importuri din teritorii si state terte, a căror valoare cumulată este de cel putin 100 milioane lei si care îndeplinesc cumulativ următoarele conditii:

– nu au obligatii bugetare restante reprezentând impozite, taxe, contributii, inclusive contributiile individuale ale salariatilor si orice alte venituri bugetare, cu exceptia celor esalonate si/sau reesalonate la plată, precum si a celor suspendate în conditiile legii;
– nu înregistrează debite fată de autoritatea vamală;
– să fie înregistrate în scopuri de TVA cu cel putin un an calendaristic înaintea depunerii cererii pentru eliberarea certificatului de amânare de la plata în vamă a taxei pe valoarea adăugată;
– să nu fie în stare de insolventă, în procedură de reorganizare sau lichidare judiciară.

De retinut! În valoarea importurilor de 100 de milioane lei nu se cuprind importurile de produse supuse accizelor armonizate.

b) operatorii economici autorizati care sunt înregistrati în scopuri de TVA în România conform art. 153 din Codul Fiscal si care au obtinut certificat de operator economic autorizat, conform art. 14a din Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93 al Comisiei din 2 iulie 1993 de stabilire a unor dispozitii de aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 2.913/92 al Consiliului de instituire a Codului Vamal Comunitar, cu modificările si completările ulterioare;

c) persoanele impozabile care sunt înregistrate în scopuri de TVA în România conform art. 153 din Codul Fiscal si care au obtinut autorizatie pentru procedura de vămuire la domiciliu, conform art. 253 alin. (4) din Regulamentul (CEE) nr. 2454/93 al Comisiei din 2 iulie 1993 de stabilire a unor dispozitii de aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 2.913/92 al Consiliului de instituire a Codului Vamal Comunitar, cu modificările si completările ulterioare;

Certificatul de amânare de la plată se eliberează pe perioada indicată de solicitant, care nu poate depăsi data de 31 decembrie 2016.

NU UITATI SA DATI UN LIKE SI PAGINII NOASTRE DE FACEBOOKCLICK AICI – SAU SA VA ABONATI LA NEWSLETTER – VEZI PARTEA DREAPTA LA SECTIUNEA „Aboneaza-te la insemnari”. NOU – ACUM AVEM SI UN GRUP PE FACEBOOKCLICK AICI, DAR SI O PAGINA DE GOOGLE PLUSCLICK AICI.

Documentele necesare obtinerii certificatului

În vederea obtinerii certificatului de amânare de la plata în vamă a TVA, persoanele prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. a) din Ordinul ministrului Finantelor Publice nr. 500/2007, cu modificările si completările ulterioare, depun la Directia Generală a Vămilor următoarele documente:

– o cerere tip conform modelului din anexa nr. 1 la ordin;
– copie de pe documentul care atestă calitatea de persoană înregistrată în scopuri de TVA conform art. 153 din Codul Fiscal;
– certificat de atestare fiscală, în original;
– declaratie pe propria răspundere privind valoarea cumulată a importurilor din teritorii si state terte realizate în anul calendaristic precedent sau în ultimele 12 luni anterioare lunii în care se solicită eliberarea certificatului;
– declaratie pe propria răspundere că nu sunt în stare de insolventă si nu se află în procedura de reorganizare sau lichidare judiciară.

Persoanele prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. b) si c) din ordin, depun la Directia Generală a Vămilor în vederea obtinerii certificatului, următoarele documente:

– o cerere tip conform modelului din anexa nr. 1 la ordin;
– copie de pe certificatul de operator economic autorizat sau de pe autorizatia pentru procedura de vămuire la domiciliu, după caz;
– copie de pe documentul care atestă calitatea de persoană înregistrată în scopuri de TVA conform art. 153 din Codul Fiscal.

Certificatul de amânare de la plata în vamă a taxei pe valoarea adăugată se eliberează în termen de 15 zile de la depunerea cererii si a documentatiei complete.

Revocarea certificatului

Certificatul de amânare de la plata în vamă a TVA se revocă:
– în situatia în care una din conditiile care au stat la baza eliberării certificatului prevăzute la art. 2 alin. (2) din ordin, nu mai este îndeplinită sau în cazul anulării codului de înregistrare în scopuri de TVA atribuit conform art. 153 din Codul Fiscal, în cazul persoanelor impozabile prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. a) din ordin;
– în cazul în care statutul de operator economic autorizat a fost suspendat sau retras, sau în cazul anulării codului de înregistrare în scopuri de TVA, în cazul persoanelor impozabile prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. b) din ordin;
– în situatia în care autorizatia pentru procedura de vămuire la domiciliu a fost suspendată sau revocată, sau în cazul anulării codului de înregistrare în scopuri de TVA, în cazul persoanelor impozabile prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. c) din ordin.

Decizia de revocare a certificatului de amânare de la plata în vamă a TVA se comunică în scris, împreună cu motivele care au condus la această măsură.

Articolul precedentGhid privind declararea şi plata CONTRIBUŢIILOR SOCIALE de către persoanele fizice (2014)
Articolul următorDecizia Consiliului de Administraţie – in vederea desemnării reprezentanţilor angajatorului pentru negocierea şi semnarea CCM

2 COMENTARII

  1. ESTE UN BUN ARTICOL, DACA IL PUTETI PUBLICA SI PE DATA DE 31 DECEMBRIE E OK
    LEGEA E CUNOSCUTA DIN IANUARIE 2014, DAR NICIODATA NU E PREA TARZIU, CINE BENEFICIAZA DE ASA CEVA ESTE INFORMAT DIN MO

Lasă un răspuns

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.