MFP propune un nou Proiect de Ordin pentru modificarea şi completarea unor reglementări contabile (modif. OMFP 3055/2009)

1
219

Pe site-ul oficial al Ministerului Finanţelor Publice a fost publicat in data de 05.11.2013 un Proiect de Ordin pentru modificarea şi completarea unor reglementări contabile – ale carui principale prevederi viitoare vi le detaliem in cele ce urmeaza.

Unul dintre aspectele reglementate prin proiectul de ordin se referă la creanţele preluate prin cesionare, propunându-se ca acestea să fie evidenţiate în contabilitate la costul de achiziţie, valoarea nominală a acestora fiind urmărită extracontabil. În cazul în care cesionarul recuperează o sumă mai mare decât costul de achiziţie al creanţei, diferenţa până la suma preluată (valoarea nominală a creanţei) reprezintă venit la data încasării.

În ceea ce priveşte sediile permanente din România care aparţin unor persoane juridice cu sediul în străinătate, în situaţia în care persoana juridică cu sediul în străinătate îşi desfăşoară activitatea în România prin mai multe sedii permanente, se propune ca situaţiile financiare anuale şi raportările contabile cerute de legea contabilităţii să fie întocmite de sediul permanent desemnat să îndeplinească obligaţiile fiscale.

Un alt aspect se referă la tratamentul contabil al certificatelor verzi amânate la plată, pentru acestea propunându-se evidenţierea distinctă în categoria imobilizărilor financiare. De asemenea, având în vedere prevederile Legii nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, referitoare la categoriile de entităţi care pot tranzacţiona certificate verzi, se propune abrogarea actualelor prevederi cuprinse în reglementările contabile, referitoare la certificatele verzi achiziţionate în scopul realizării de profit pe termen scurt.

NU UITATI SA DATI UN LIKE SI PAGINII NOASTRE DE CLICK AICI – SAU SA VA ABONATI LA NEWSLETTER – VEZI PARTEA DREAPTA LA SECTIUNEA „Aboneaza-te la insemnari”.

În ceea ce priveşte cheltuielile suportate de utilizatori cu racordarea la reţeaua electrică, se propune contabilizarea acestora pe seama imobilizărilor necorporale. Un asemenea tratament contabil are în vedere prevederile Regulamentului privind racordarea utilizatorilor la reţelele electrice de interes public, aprobat prin Ordinul nr. 59/2013 al preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei. Potrivit Regulamentului, perioada de valabilitate a certificatului de racordare este egală cu durata de existenţă a instalaţiilor de utilizare. În acest caz, cheltuielile efectuate cu racordarea la reţele se suportă pe seama cheltuielilor cu amortizarea, pe durata de utilizare a instalaţiilor, respectiv pe perioada de valabilitate a certificatului de racordare.

Conform acestui Regulament, certificatele de racordare urmează a se emite începând cu data de 1 ianuarie 2014.
Având în vedere că ordinul ANRE instituie certificatul de racordare ca document care certifică îndeplinirea condiţiilor tehnice pentru racordare, precum şi corelarea valabilităţii acestui certificat cu durata de existenţă a instalaţiilor de utilizare de la locul de consum sau de producere a energiei, se poate considera că entitatea consumatoare primeşte un drept de utilizare (acces) la serviciile furnizate de operatorii din domeniu.

În mod similar, sumele plătite de operatorii economici pentru racordarea la alte utilităţi, cum ar fi gazele sau apa, se asimilează drepturilor de utilizare a instalaţiilor şi se corelează cu durata de utilizare a instalaţiilor respective. Ca urmare, acelaşi tratament contabil, respectiv pe seama imobilizărilor necorporale, este propus pentru cheltuielile suportate de utilizatori cu racordarea la reţeaua de apă sau gaze.

În aceste condiţii se abrogă actualele prevederi cuprinse în reglementările contabile, referitoare la modul de contabilizare a cheltuielilor efectuate de entităţi pentru realizarea instalaţiilor în vederea asigurării utilităţilor.

Referitor la programele de fidelizare a clienţilor, care presupun acordarea de puncte cadou acestora, prin proiectul de ordin se propune contabilizarea ca venit în avans a punctelor cadou. Suma corespunzătoare punctelor cadou se recunoaşte drept venit în momentul în care entitatea îşi îndeplineşte obligaţia de a furniza premiile sau la expirarea perioadei în cadrul căreia clienţii pot utiliza punctele cadou. Un asemenea tratament contabil este prevăzut şi de interpretarea IFRIC 13 „Programe de fidelizare a clienţilor”. Propunerea de modificare a tratamentului contabil aplicabil în acest caz a avut în vedere asigurarea unui tratament contabil unitar pentru toţi operatorii economici, indiferent de reglementările contabile aplicabile, respectiv Reglementările contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunităţilor Economice Europene, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 3.055/2009, cu modificările şi completările ulterioare, sau Reglementările contabile conforme cu Standardele internaţionale de raportare financiară, aplicabile societăţilor comerciale ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.286/2012, cu modificările şi completările ulterioare.

O altă completare se referă la terenurile scoase din evidenţă, care au fost reevaluate sau pentru care au fost primite subvenţii. Pentru aceste terenuri se propune diminuarea rezervei din reevaluare, prin transferul acesteia la surplusul realizat din rezerve din reevaluare, respectiv transferul la venituri al subvenţiei, corespunzător valorii contabile a terenurilor scoase din evidenţă.

Alte completări propuse prin proiectul de ordin se referă la criteriile de recunoaştere a veniturilor şi cheltuielilor, tratamentul contabil al cheltuielilor cu reparaţiile efectuate la imobilizările corporale, precum şi la contabilizarea subvenţiilor, în general. Aceste propuneri au în vedere asigurarea unui tratament contabil în baza Reglementărilor contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunităţilor Economice Europene, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 3.055/2009, cu modificările şi completările ulterioare, similar celui prevăzut de Standardele internaţionale de raportare financiară.

MFP precizeaza că unele dintre modificările şi completările aduse prin prezentul proiect de ordin nu au impact asupra rezultatului perioadei, iar altele influenţează favorabil rezultatul entităţilor. Referitor la noul tratament contabil propus pentru punctele cadou acordate de entitate clienţilor săi, menţionăm că acesta determină o amânare a momentului recunoaşterii veniturilor corespunzătoare acestor puncte cadou, până în momentul valorificării sau expirării perioadei de valabilitate a acestora.

1 COMENTARIU

Lasă un răspuns

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.