AcasăIntreprinderi IndividualeFormular 205 - detalii cu privire la completare, termene, etc. - avand...

Formular 205 – detalii cu privire la completare, termene, etc. – avand in vedere noile modificari aduse de OPANAF 1913/2012

Ordinul Preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1913/2012text integral – pentru modificarea OPANAF nr. 52/2012text integral – pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare prevăzute la Titlul III din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările ulterioare – a adus o serie de modificari Formularului 205 „Declaraţie informativă privind impozitul reţinut la sursă şi câştigurile/pierderile realizate, pe beneficiari de venit,”.

In conformitate cu noul OPANAF 1913/2012 – formularul se completează şi se depune de:

plătitorii de venituri care au obligaţia calculării, reţinerii şi virării impozitului pe veniturile cu regim de reţinere la sursă a impozitului, conform Titlului III din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.

UPDATE IANUARIE 2013 pentru Declaratia 205 – a aparut aplicatia (PDF inteligent 2013) pentru generarea ei – MODIFICARI IMPORTANTE – CLICK AICI

intermediari, societăţile de administrare a investiţiilor în cazul răscumpărării de titluri de participare la fondurile deschise de investiţii sau alţi plătitori de venit, după caz, pentru câştiguri/pierderi realizate de persoanele fizice, aferente tranzacţiilor cu titluri de valoare, altele decât părţile sociale şi valorile mobiliare în cazul societăţilor închise.

plătitorii de venituri din salarii.

NU UITATI SA DATI UN LIKE SI PAGINII NOASTRE DE CLICK AICI – SAU SA VA ABONATI LA NEWSLETTER – VEZI PARTEA DREAPTA LA SECTIUNEA „Aboneaza-te la insemnari”.

De reţinut!

În cazul în care, în cursul anului, la nivelul aceluiaşi plătitor, au fost efectuate plăţi privind mai multe tipuri de venituri prevăzute la Secţiunea III „Date privind natura veniturilor”, se completează un singur formular.

Pentru fiecare tip de venit plătit, prevăzut la Secţiunea III „Date privind natura veniturilor” se generează în acelaşi formular, câte un tabel, înscriindu-se datele corespunzătoare, pe beneficiari de venit, aferente anului de raportare.

În cazul veniturilor din salarii, se generează tabelul prevăzut la Secţiunea V „Date informative privind impozitul pe veniturile din salarii”, iar pentru celelalte venituri plătite, se generează câte un tabel prevăzut la Secţiunea IV „Date informative privind impozitul reţinut la sursă şi câştigurile/pierderile realizate, pe beneficiari de venit”, înscriindu-se datele corespunzătoare tipului de venit plătit.

Formularul se completează cu ajutorul programului de asistenţă, care este pus la dispoziţia contribuabililor, gratuit, de unităţile fiscale sau poate fi descărcat de pe siteul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu respectarea structurii de date (fişier .xml) prevăzută în anexa nr. 5 la ordin.

Plătitorii de venituri au obligaţia depunerii declaraţiei la organul fiscal competent, în format electronic (format .pdf, cu fişier .xml ataşat), pe suport magnetic sau optic, care va fi însoţit de exemplarul în format hârtie, semnat şi ştampilat, potrivit legii.

Formatul hârtie se listează prin funcţiile aplicaţiei informatice de asistenţă la completarea declaraţiei şi cuprinde situaţia centralizatoare a datelor declarate, pe beneficiari de venit şi pe tipuri de venituri, cuprinse în Secţiunea IV „Date informative privind impozitul reţinut la sursă şi câştigurile/pierderile realizate, pe beneficiari de venit” şi Secţiunea V „Date informative privind impozitul pe veniturile din salarii”, din formular.

Formatul hârtie se listează în două exemplare:

– originalul se depune la organul fiscal, în format hârtie, semnat şi ştampilat, împreună cu formatul electronic al declaraţiei, fişierul .xml ataşat;
– copia se păstrează de către plătitorul de venituri.

Declaraţia poate fi depusă şi prin mijloace electronice de transmitere la distanţă, prin utilizarea serviciului de depunere declaraţii on-line, existent pe portalul e-guvernare.ro.

Termen de depunere

Declaraţia se completează şi se depune:

– până în ultima zi a lunii februarie, inclusiv, a anului curent pentru anul expirat;
– ori de câte ori plătitorul de venit constată erori în declaraţia depusă anterior, acesta completând şi depunând o declaraţie rectificativă, în condiţiile art. 84 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, situaţie în care va înscrie „X” în căsuţa prevăzută în acest scop.

Important!

Declaraţia rectificativă se întocmeşte pe tipuri de venit şi va cuprinde numai poziţiile corectate, declarate eronat în declaraţia iniţială sau poziţiile care, în mod eronat, nu au fost cuprinse în declaraţia iniţială.

În cazul în care, declaraţia se corectează prin eliminarea unei poziţii declarate eronat în declaraţia iniţială se va proceda astfel:

– în tabelul de la secţiunea IV „Date informative privind impozitul reţinut la sursă şi câştigurile/pierderile realizate, pe beneficiari de venit”, generat pe tipuri de venit, se vor înscrie datele de identificare ale beneficiarului de venit din declaraţia iniţială, iar la coloanele 4-7, se va înscrie cifra „0” (zero);
– în tabelul de la secţiunea V „Date informative privind impozitul pe veniturile din salarii” se vor înscrie datele de identificare ale beneficiarului de venit din declaraţia iniţială, iar la coloanele 4-8, se va înscrie cifra „0” (zero).

Alte precizări

Formularul 205 se depune la organul fiscal la care plătitorii de venituri sunt înregistraţi în evidenţa fiscală.

În cazul sediilor secundare înregistrate ca plătitori de impozit pe veniturile din salarii, declaraţia corespunzătoare activităţii sediilor secundare, se depune de contribuabilul care le-a înfiinţat, pe codul de înregistrare fiscală al acestuia, la organul fiscal în a cărui evidenţă fiscală este înregistrat contribuabilul.

În cazul în care sediul permanent din România al unei persoane juridice străine este plătitor de venituri din salarii, declaraţia se depune la organul fiscal la care sediul permanent din România este înregistrat în evidenţa fiscală.

Pentru salariaţii care au fost detaşaţi la o altă unitate, declaraţia se completează de către unitatea care a încheiat contractele de muncă cu aceştia. În situaţia în care, plata venitului salarial se face de unitatea la care salariaţii au fost detaşaţi, angajatorul care i-a detaşat comunică angajatorului la care aceştia sunt detaşaţi date referitoare la deducerea personală la care este îndreptăţit fiecare salariat, precum şi eventualele modificări ale acesteia apărute în cursul anului. Pe baza acestor date, unitatea la care salariaţii au fost detaşaţi întocmeşte ştatele de salarii, calculează impozitul şi transmite lunar unităţii de la care au fost detaşaţi informaţii privind venitul brut realizat, alte deduceri, venitul bază de calcul, precum şi impozitul reţinut pentru angajat, în scopul completării declaraţiei.

Sursa – DGFP Valcea

7 COMENTARII

 1. iar stam la cozi, la ghisee.
  cum intervenim sa o faca si pe asat cu semnatura electronica?
  a aparut formularl nou. pana ieri era cel vechi, pana la sectiunea (IV).

 2. Buna ziua,
  as avea nevoie de o informatie vis-a-vis de acest formular 205 care va inlocui fisele fiscale incepand cu 2013, pentru anul fiscal 2012.
  In ultimii 7 ani am lucrat la acelasi angajator iar in august 2012 am demisionat. De atunci nu am alt loc de munca.
  Cum trebuie sa procedez cu acest formular 205?
  Trebuie sa ii solicit fostului angajator sa imi elibereze un formular din care sa rezulte veniturile realizate de mine in 2012 si impozitul aferent acestuia iar apoi sa depun in baza acestui document, formularul 205 la Finante?

  Multumesc pentru raspuns!

LĂSAȚI UN MESAJ

Introduceți aici numele dvs.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

- Advertisment -
- Advertisement -
error: Conținutul este protejat !!