Formular 204 – info cu privire la completare, termene, etc. – avand in vedere noile modificari din decembire 2012

1
189

Ordinul Preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1913/2012text integral – pentru modificarea OPANAF nr. 52/2012text integral – pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare prevăzute la Titlul III din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările ulterioare – a adus o serie de modificari Formularului 204 „Declaraţie anuală de venit pentru asocierile fără personalitate juridică şi entităţi supuse regimului transparenţei fiscale”.

In conformitate cu noul OPANAF 1913/2012 – formularul se completează şi se depune de:

asocierile fără personalitate juridică constituite între persoane fizice şi persoane juridice române cu statut de microîntreprindere, potrivit Titlului IV indice 1 din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, în cazul cărora se realizează venituri din activităţi independente, inclusiv din activităţi adiacente, sau din activităţi agricole, pentru care venitul net se determină în sistem real.

persoanele fizice care obţin venituri dintr-o activitate desfăşurată într-o formă de organizare cu personalitate juridică (SPRL) constituită potrivit legii speciale şi care este supusă regimului transparenţei fiscale, potrivit legii.

Se completează în format hârtie în două exemplare, înscriindu-se cu majuscule, citeţ şi corect datele prevăzute.

NU UITATI SA DATI UN LIKE SI PAGINII NOASTRE DE CLICK AICI – SAU SA VA ABONATI LA NEWSLETTER – VEZI PARTEA DREAPTA LA SECTIUNEA „Aboneaza-te la insemnari”.

La completarea modului V – Distribuţia venitului net/Pierderii pe asociaţi în coloana 7 – Plată anticipată potrivit art. 78 alin.(1) lit. f) din Codul Fiscalse înscrie impozitul reţinut la sursă, în cazul veniturilor obţinute din valorificarea bunurilor mobile sub forma deşeurilor din patrimoniul afacerii de către persoanele fizice care desfăşoară activităţi independente şi/sau activităţi agricole într-o formă de asociere şi pentru care venitul net se determină în sistem real, pe baza datelor din contabilitatea în partidă simplă.

Termen de depunere

Formularul se depune până la 15 martie a anului următor celui de raportare de către asociatul desemnat prin contract să răspundă pentru îndeplinirea obligaţiilor asocierii faţă de autorităţile publice la organul fiscal la care asocierea este înregistrată în evidenţa fiscală direct la registratura sau la oficiul poştal prin scrisoare recomandată.

Atenţie!

Venitul cuvenit unei persoane fizice dintr-o asociere cu o persoană juridică română, microîntreprindere care nu generează o persoană juridică, determinat cu respectarea regulilor stabilite în Titlul IV^1 din Codul Fiscal este asimilat, în vederea impunerii la nivelul persoanei fizice, venitului din activităţi independente, din care se deduc contribuţiile obligatorii în vederea obţinerii venitului net anual.

De asemenea, venitul cuvenit unei persoane fizice dintr-o activitate desfăşurată în cadrul unui SPRL este asimilat venitului net anual din activităţi independente.

Sursa – DGFP Valcea

Articolul precedentDeclaratii fiscale cu termen limita de depunere vineri, 21.12.2012 – ATENTIE
Articolul următorIn locul Fiselor Fiscale pentru anul 2012 se va depune Declaratia/Formular 205

1 COMENTARIU

LĂSAȚI UN MESAJ

Introduceți aici numele dvs.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.