TVA – regimul special de scutire pentru întreprinderile mijlocii – info modificari incepand cu 01 iulie 2012

4
255

Începând cu data de 01.07.2012 , prin O.U.G. nr. 24/2012text integral – pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale care s-a publicat în M.O. nr. 384/07.06.2012 , la art. 152 din Codul fiscal s-au adus următoarele modificări :

Plafonul de scutire reprezentând cifra de afaceri anuală, declarată sau realizată, în funcţie de care persoana impozabilă stabilită în România conform art. 125 (indice 1) alin. (2) lit. a) poate aplica scutirea de taxă, numită în continuare regim special de scutire, s-a modificat de la 35.000 euro la 65.000 euro. Echivalentul în lei se stabileşte la cursul de schimb comunicat de Banca Naţională a României la data aderării şi se rotunjeşte la următoarea mie, respectiv 220.000 lei.

Pentru persoana impozabilă nou-înfiinţată care începe o activitate economică în decursul unui an calendaristic plafonul de scutire nu se mai determină proporţional cu perioada rămasă de la înfiinţare şi până la sfârşitul anului, ci reprezintă limita de 65.000 euro, respectiv 220.000 lei.

IMPORTANT : Având în vedere că aceste modificăril legislative intră în vigoare începând cu data 01.07.2012 pentru anul 2012 sunt aplicabile următoarele reguli :

I. Referitor la înregistrarea în scopuri de TVA :

1). – persoanele impozabile înfiinţate înainte de 01.07.2012 :

– Persoanele impozabile înființate anterior anului 2012 au obligația solicitării înregistrării în scopuri de TVA conform art. 153 din Codul fiscal dacă depăşesc plafonul de 119.000 lei în perioada 1 ianuarie – 30 iunie 2012. În cazul în care nu au depăşit, în perioada 1 ianuarie – 30 iunie 2012 plafonul de 119.000 lei, persoanele impozabile trebuie să solicite înregistrarea în scopuri de TVA conform art. 153 din Codul fiscal dacă depăşesc plafonul de 220.000 lei până la data de 31 decembrie 2012. La determinarea plafonului de 220.000 lei se ia în calcul şi cifra de afaceri realizată în perioada 1 ianuarie – 30 iunie 2012.
– Persoanele impozabile înființate în perioada 1 ianuarie – 30 iunie 2012 au obligația solicitării înregistrării în scopuri de TVA conform art. 153 din Codul fiscal dacă depăşesc în perioada 1 ianuarie – 30 iunie 2012 plafonul de 119.000 lei determinat proporțional cu perioada rămasă de la înființare şi până la sfârşitul anului, fracțiunea de lună considerându-se o lună calendaristică întreagă. În cazul în care nu au depăşit în perioada 1 ianuarie – 30 iunie 2012 plafonul de 119.000 lei determinat proporțional cu perioada rămasă de la înființare şi până la sfârşitul anului, fracțiunea de lună considerându-se o lună calendaristică întreagă, persoanele impozabile trebuie să solicite înregistrarea în scopuri de TVA conform art. 153 din Codul fiscal dacă depăşesc plafonul de 220.000 lei până la data de 31 decembrie 2012.

GHIDUL privind declararea şi plata contribuţiilor sociale de către persoanele fizice care realizează venituri din activităţi independente şi alte venituri – click aici

Excepție: persoanele impozabile înfiinţate înainte de 01.07.2012 pentru care obligația solicitării înregistrării în scopuri de TVA conform art. 152 alin. (6) din Codul fiscal, ar interveni începând cu data de 1 iulie 2012, nu trebuie să solicite înregistrarea în scopuri de TVA decât în situația în care depăşesc plafonul de 220.000 lei până la data de 31 decembrie 2012.

Notă :
Conform art. 152 alin. (6) din Codul fiscal data atingerii sau depăşirii plafonului se consideră a fi prima zi a lunii calendaristice următoare celei în care plafonul a fost atins sau depăşit. Solicitarea înregistrării în scopuri de TVA trebuie să se facă în termen de 10 zile de la data atingerii sau depăşirii plafonului de scutire.

2). – persoanele impozabile înființate începând cu data de 1 iulie 2012 au obligația solicitării înregistrării în scopuri de TVA conform art. 153 din Codul fiscal dacă depăşesc plafonul de scutire de 220.000 lei, în perioada 1 iulie – 31 decembrie 2012;

II. Referitor la scoaterea din evidenţa persoanelor înregistrate în scopuri de TVA :

– persoanele impozabile care s-au înregistrat în scopuri de TVA în perioada 1 ianuarie – 30 iunie 2012, ca urmare a depăşirii plafonului de scutire, pot solicita începând cu data de 1 iulie 2012 scoaterea din evidența persoanelor înregistrate în scopuri de TVA conform art. 153 din Codul fiscal în vederea aplicării regimului special de scutire, cu condiția ca la data solicitării să nu fi depăşit plafonul de scutire de 220.000 lei;
– persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA conform art. 153 din Codul fiscal anterior anului 2012 pot solicita scoaterea din evidența persoanelor înregistrate în scopuri de TVA conform art. 153 din Codul fiscal după data de 1 iulie 2012, inclusiv, dacă nu au depăşit plafonul de scutire de 119.000 lei din anul 2011, şi dacă până la data solicitării scoaterii din evidență nu au depăşit plafonul de scutire de 220.000 lei.

Solicitarea de scoatere din evidenţa persoanelor înregistrate în scopuri de TVA se poate depune la organul fiscal competent între data de 1 şi 10 a fiecărei luni următoare perioadei fiscale aplicate de persoana impozabilă. Anularea va fi valabilă de la data comunicării deciziei privind anularea înregistrării în scopuri de TVA. În ultimul decont de taxă depus, persoanele impozabile au obligaţia să evidenţieze valoarea rezultată ca urmare a efectuării tuturor ajustărilor de taxă. Prin excepţie, persoanele impozabile care solicită în cursul anului 2012 scoaterea din evidenţa persoanelor înregistrate în scopuri de TVA nu au obligaţia să efectueze ajustările de taxă corespunzătoare scoaterii din evidenţă pentru bunurile/serviciile achiziţionate până la data de 30 septembrie 2011 inclusiv.

Sursa – DGFP Arges

Anunțuri publicitare

4 COMENTARII

  1. Eu nu am înțeles clar următoarea situație
    Cifra de afaceri 2011 de 125000 lei cifra de afaceri semestrul 1 2012 35000 lei
    Pot solicita scoaterea de la TVA la 1 Iulie?

Lasă un răspuns

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.