D 200 – pentru cei cu venituri din activităţi agricole, din transferul titlurilor de valoare si din operaţiuni de vânzare-cumpărare de valută la termen

1
159

Cu privire la cei care obtin venituri din activităţi agricole pentru care venitul net se determină în sistem real – obligaţia de a depune D 200 revine şi persoanelor fizice care, în anul 2011, au realizat:

– venituri din cultivarea şi valorificarea florilor, legumelor şi zarzavaturilor, în sere şi solare special destinate acestor scopuri şi/sau în sistem irigat;

– venituri din cultivarea şi valorificarea arbuştilor, plantelor decorative şi ciupercilor;

– venituri din exploatarea pepinierelor viticole şi pomicole şi altele asemenea.

Important! Nu au obligaţia depunerii declaraţiei persoanele fizice care, în anul de raportare, au realizat venituri din activităţi agricole cu impunere finală, din valorificarea produselor agricole obţinute după recoltare, în stare naturală, de pe terenurile agricole proprietate privată sau luate în arendă, către unităţi specializate pentru colectare, unităţi de procesare industrială sau către alte unităţi pentru utilizare ca atare, potrivit art. 74 alin. (4) din Codul Fiscal.

Cum depunem si unde depunem online Declaratia 200 (pe e-guvernare.ro) – click aici

Formularul 200 se depune de către persoanele fizice care, în 2011, au realizat câştiguri/pierderi din transferul titlurilor de valoare, altele decât părţile sociale şi valorile mobiliare în cazul societăţilor închise şi au obligaţia stabilirii câştigului net anual/pierderii nete anuale, potrivit legii.

Formularul 200 se depune şi de către persoanele fizice care, în anul 2011, au realizat câştiguri/pierderi din operaţiuni de vânzare-cumpărare de valută la termen, pe bază de contract, precum şi orice alte operaţiuni similare, altele decât cele cu instrumente financiare tranzacţionate pe pieţe autorizate şi supravegheate de Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare şi au obligaţia stabilirii câştigului net anual/pierderii nete anuale, potrivit legii.

Cum completăm Declaraţia 200 pentru veniturile obţinute în 2011 (ghid oficial ANAF) – click aici

Procedura procurării şi depunerii declaraţiilor de venit

Formularele 200 pot fi obţinute direct, gratuit, de la sediile administraţiilor fiscale, sau se pot descărca de pe website-ul ANAF. După completare, formularele pot fi depuse: la administraţia fiscală în a cărei rază teritorială contribuabilul are domiciliul fiscal sau transmise prin poştă, cu confirmare de primire, costul trimiterii fiind suportat de către contribuabili, sau prin mijloace electronice, pe portalul www.e-guvernare.ro, de către contribuabilii persoane fizice deţinători de certificate digitale, care semnează în nume propriu declaraţia. După transmitere electronică, contribuabilii sunt obligaţi să consulte starea declaraţiei prin vizualizarea acesteia, accesând http://www.anaf.ro/StareD112.

Declaratia 200 se poate depune si online incepand cu 15.03.2012 – pe pagina unde se depune si D 112 – click aici

Instrucţiuni de completare

Declaraţia se completează în două exemplare, scriind corect şi citeţ datele în module. Atenţie! Contribuabilii care au mai multe surse sau categorii de venit şi au obligaţia depunerii formularului 200, vor completa „Anexa la Declaraţia privind veniturile realizate din România” pentru fiecare sursă de venit. . Instrucţiuni de completare a formularului electronic D 200 – valabile 2012detalii aici

Termen de depunere

Termen depunere declaratia 200 in anul 2012 – pentru anul fiscal 2011 – click aici

Sancţiuni

Nedepunerea până la 25 mai 2012 a declaraţiilor de venit de către persoanele fizice constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 50 la 500 lei.

Baza legală: Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 52/2012 – text integral – pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare prevăzute la Titlul III din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare; art. 219, alin. (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de Procedură Fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.

Declaratia 200 – a aparut aplicatia in PDF pentru generarea ei (privind veniturile realizate din România in 2011) – click aici

Sursa – DGFP Valcea

1 COMENTARIU

Lasă un răspuns

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.