Termen depunere declaratia 200 in anul 2012 – pentru anul fiscal 2011

9
373

OPANAF 52/2012text integral – pentru aprobarea modelului şi conținutului unor formulare prevăzute la Titlul III din Legea nr.571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare – a stabilit si noile termene de depunere a D 200 pentru 2012.

Astfel, termenul de depunere pentru D 200 in anul 2012 este:

anual, pentru fiecare an fiscal, până la data de 25 mai inclusiv a anului următor celui de realizare a venitului – RESPECTIV 25.05.2012;

UPDATE 2013 – Declaratia 200 – model valabil 2013 (oficial) – CLICK AICI

ori de câte ori contribuabilul constată erori în declarația anterioară, prin completarea unei declarații rectificative până la termenul prevăzut de lege, situație în care se va înscrie „X” în căsuța special prevăzută în formular în acest scop.

DECLARATIA 112 SE POATE DEPUNE SI ONLINE INCEPAND CU 15.03.2012 – DETALII AICI

PDF-INTELIGENT PENTRU GENERAREA D 200 – DISPONIBIL DIN 15.03.2012 – CLICK AICI

Declaratia 200 – model valabil 2012 – adus de OPANAF 52/2012 – CLICK AICI

Declarația se completează în două exemplare:

‐ originalul se depune la:

a) organul fiscal în a cărui rază teritorială contribuabilul are adresa unde îşi are domiciliul, potrivit legii sau adresa unde locuieşte efectiv, în cazul în care aceasta este diferită de domiciliu, pentru persoanele fizice care au domiciliul fiscal în România;
b) organul fiscal în a cărui rază teritorială se află domiciliul fiscal al împuternicitului sau curatorului fiscal, după caz, în cazul persoanelor fizice care nu au domiciliul fiscal în România, pentru următoarele categorii de venituri:

‐ venituri din drepturi de proprietate intelectuală;
‐ venituri din cedarea folosinței bunurilor din derularea unui număr mai mare de 5 contracte de închiriere la sfârşitul anului fiscal;
‐ venituri din investiții reprezentând câştiguri/pierderi din transferul titlurilor de valoare, altele decât părțile sociale şi valorile mobiliare în cazul societăților închise;
‐ venituri din investiții reprezentând câştiguri/pierderi din operațiuni de vânzarecumpărare de valută la termen, pe bază de contract, precum şi din orice alte operațiuni de acest gen, altele decât cele cu instrumente financiare tranzacționate pe piețe autorizate şi supravegheate de Comisia Națională a Valorilor Mobiliare.

DATI UN LIKE SI PAGINII NOASTRE DE FACEBOOK – CLICK AICI – MULTUMIM ANTICIPAT.

c) organul fiscal în a cărui rază teritorială se află sursa de venit, pentru contribuabilii persoane fizice, fără domiciliu fiscal în România care realizează venituri, altele decât cele prevăzute la lit.b).

‐ copia se păstrează de către contribuabil sau de către împuternicitul/curatorul acestuia.

Articolul precedentAtentie la PDF-ul pentru generarea D 112 – actualizare ieri 31.01.2011
Articolul următorAplicatie generare Declaratia 101 pentru anul fiscal 2011 – publicata pe site-ul ANAF azi 01.02.2012

9 COMENTARII

  1. […] Contribuabilii care nu au un certificat digital calificat pentru semnarea declaraţiilor, completează D 200 înscriind cu majuscule, citeţ şi corect, datele prevăzute de formular, în două exemplare, din care unul rămâne la contribuabil. Termen depunere declaratia 200 in anul 2012 – pentru anul fiscal 2011 – click aici […]

  2. […] Alte fisiere puse la dispozitie de ANAF: – Fisier J pentru verificarea D 200 generata cu alte aplicatii – click aici – Structura D200 – link – XSD – link – Ghid de depunere a declaraţiei D200 – link – Instrucţiuni de completare a declaraţiei D200 – link – Prevederi legale de completare a declaraţiei D200 – link Termen depunere declaratia 200 in anul 2012 – pentru anul fiscal 2011 – click aici […]

  3. […] Noutatea principala din acest an, cu privire la Declaraţia 200, o constituie faptul ca începând cu raportările pentru anul 2011, s-au schimbat atat softul de raportare (numai PDF cu XML atasat,) cât şi modalitatea de depunere, in sensul ca acum se poate depune D 200 si online. Termen depunere declaratia 200 in anul 2012 – pentru anul fiscal 2011 – click aici […]

Lasă un răspuns

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.