In ce conditii se poate decide suspendarea unei inspectii fiscale?

0
184

Potrivit art. 104 alin. (4) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, conducătorul inspecţiei fiscale poate decide suspendarea unei inspecţii fiscale ori de câte ori sunt motive justificate pentru aceasta.

Prin art. 2 din Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 14/2010 (Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 14/05.01.2010 privind condiţiile şi modalităţile de suspendarea inspecţiei fiscale (M.O. nr. 40/19.01.2010)) privind condiţiile şi modalităţile de suspendare a inspecţiei fiscale, se prevede că, inspecţia fiscală poate fi suspendată când este îndeplinită una dintre următoarele condiţii şi numai dacă neîndeplinirea acesteia împiedică finalizarea inspecţiei fiscale:

a. pentru efectuarea unuia sau mai multor controale încrucişate;
b. pentru remedierea unor deficienţe constatate în timpul inspecţiei fiscale şi care au făcut obiectul unei “dispoziţii privind măsurile stabilite de organele de inspecţie fiscală”;
c. pentru emiterea unei decizii a Comisiei fiscale centrale;
d. pentru efectuarea unei expertize conform Codului de procedură fiscală;
e. pentru efectuarea de cercetări specifice pentru identificarea unor persoane fizice sau stabilirea realităţii unor tranzacţii;
f. la solicitarea scrisă a contribuabilului ca urmare a apariţiei unei situaţii obiective, confirmată de echipa de inspecţie fiscală, care conduce la imposibilitatea continuării inspecţiei fiscale. Pe parcursul unei inspecţii fiscale contribuabilul poate solicita suspendarea acesteia, doar o singură dată;
g. pentru solicitarea unor informaţii suplimentare de la autorităţile fiscale similare din alte state member ale Uniunii Europene sau din state cu care România are încheiate convenţii internaţionale pentru schimburi de informaţii în scopuri fiscale;
h. pentru elaborarea şi prezentarea dosarului preţurilor de transfer în cazul contribuabililor care desfăşoară tranzacţii cu persoane afiliate;
i. la propunerea direcţiei generale din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală care coordonează activitatea de inspecţie fiscală, pentru valorificarea unor informaţii rezultate din alte acţiuni de inspecţie fiscală, primite de la alte instituţii ale statului sau de la terţi

via – RFPC

Lasă un răspuns

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.