AcasăSituatii financiare anualeCerinte privind intocmirea si depunerea situatiilor financiare anuale incheiate la 31 decembrie

Cerinte privind intocmirea si depunerea situatiilor financiare anuale incheiate la 31 decembrie

Entităţile care la data bilanţului depăşesc limitele a două dintre cele trei criterii de mărime, şi anume: total active: 3.650.000 euro, cifra de afaceri netă: 7.300.000 euro şi număr mediu salariaţi: 50, întocmesc situaţii financiare anuale cu 5 componente, care cuprind:
– bilanţ (cod 10),
– cont de profit şi pierdere (cod 20),
– situaţia modificărilor capitalului propriu,
– situaţia fluxurilor de numerar,
– note explicative la situaţiile financiare anuale.

Acestea vor fi însoţite de formularele „Date informative”, cod 30, şi „Situaţia activelor imobilizate”, cod 40.

Societăţile comerciale ale căror valori mobiliare sunt admise pe o piaţă reglementată întocmesc situaţii financiare anuale cuprinzând 5 componente indiferent de totalul activelor, cifra de afaceri netă sau de numărul mediu de salariaţi.

Entităţile care la data bilanţului nu depăşesc limitele a două dintre criteriile de mărime menţionate mai sus întocmesc situaţii financiare anuale simplificate care cuprind:
– bilanţ prescurtat, cod 10,
– cont de profit şi pierdere, cod 20,
– note explicative la situaţiile financiare anuale simplificate.

Opţional, aceste entităţi pot întocmi situaţia modificărilor capitalului propriu şi/sau situaţia fluxurilor de numerar. Acestea vor fi însoţite de formularele „Date informative”, cod 30,şi „Situaţia activelor imobilizate”, cod 40.

Intocmirea si depunerea situatiilor financiare anuale si a raportarilor anuale la unitatile teritoriale ale MFP – info aici

Entităţile nou-înfiinţate pot întocmi pentru primul exerciţiu financiar de raportare situaţii financiare anuale simplificate sau situaţii financiare anuale cu 5 componente urmând ca pentru al doilea exerciţiu financiar de raportare să analizeze indicatorii determinaţi din situaţiile financiare ale exerciţiului financiar precedent şi indicatorii determinaţi pe baza datelor din contabilitate şi a balanţei de verificare încheiate la sfârşitul exerciţiului financiar curent şi să întocmească situaţii financiare anuale în funcţie de criteriile de mărime înregistrate.

Atenţie! Cursul de schimb utilizat pentru încadrarea în criteriile de mărime prevăzute de Ordinul ministrului Finanţelor Publice nr. 3.055/2009, cu modificările şi completările ulterioare, este cursul de schimb valutar comunicat de BNR, valabil la data încheierii exerciţiului financiar.

Situaţiile financiare anuale încheiate la 31 decembrie se întocmesc în lei şi se semnează de persoanele abilitate potrivit legii.

Situaţiile financiare anuale se pot depune la registratura unităţilor teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice sau la oficiile poştale, prin scrisori cu valoare declarată, potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 627/1995 privind îmbunătăţirea disciplinei depunerii bilanţurilor contabile şi a altor documente cu caracter financiar-contabil şi fiscal, de către agenţii economici şi alţi contribuabili. De asemenea, la depunerea situaţiilor financiare se vor avea în vedere şi prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 1.085/2003 referitoare la implementarea Sistemului Electronic Naţional (SEN).

UN ALT INFO LA SUBIECT – Depunerea situatiilor financiare anuale (bilantului) la 31 decembrie 2010 – CLICK AICI

Important! – Entităţile care nu au desfăşurat activitate de la data înfiinţării până la sfârşitul exerciţiului financiar nu întocmesc situaţii financiare anuale, acestea depun o declaraţie în acest sens, pe propria răspundere, la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice, care va cuprinde:
– toate datele de identificare a entităţii;
– denumirea completă (conform certificatului de înmatriculare);
– adresa şi numărul de telefon;
– numărul de înregistrare la registrul comerţului;
– codul fiscal/codul unic de înregistrare;
– capitalul social.

Sursa info – http://www.finantevalcea.ro/

3 COMENTARII

  1. […] Subunităţile din România care aparţin unor persoane juridice cu sediul sau domiciliul în străinătate depun situaţii financiare anuale încheiate la 31 decembrie la unităţile teritoriale ale MFP, în termen de 150 de zile de la încheierea exerciţiului financiar. Cerinte privind intocmirea si depunerea situatiilor financiare anuale incheiate la 31 decembrie – click aici […]

LĂSAȚI UN MESAJ

Introduceți aici numele dvs.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

- Advertisment -
- Advertisement -
error: Conținutul este protejat !!