Facilitati din partea ANOFM la incadrarea in munca a somerilor care sunt parinti unici sustinatori ai familiilor monoparentale

1
171

1. Beneficiari : Angajatorii care incadreaza in munca pe o perioada nedeterminata someri care sunt parinti unici sustinatori ai familiilor monoparentale, primesc lunar pe o perioada de 12 luni, pentru fiecare persoana incadrata, o subventie.

Prin parinti unici sustinatori ai familiilor monoparentale se întelege persoana singura definita în sensul O.U.G. nr. 105/2003 privind alocatia familiala complementara si alocatia de sustinere pentru familia monoparentala, cu modificarile si completarile ulterioare.

2. Subventia : Este o suma lunara reprezentand un salariu minim brut pe tara in vigoare in luna pentru care se face plata, acordata pentru fiecare persoana incadrata iar aceasta suma se acorda pe aceeasi perioada de 12 luni. Subventia se acorda incepand cu data incheierii conventiei. Angajatorii care incadreaza in munca someri din aceasta categorie sunt scutiti pe o perioada de 12 luni, de plata contributiei datorate la bugetul asigurarilor pentru somaj, aferenta persoanelor incadrate din aceasta categorie. Conventia cu AJOFM se incheie dupa ce au fost incadrate in munca persoanele. Suma lunara se acorda angajatorilor proportional cu timpul efectiv lucrat de catre persoanele astfel incadrate si se acorda si pe perioada concediului de odihna. Pentru perioadele in care raporturile de munca sunt suspendate, subventia nu se acorda.

3. Acte necesare pentru acordarea subventiei:

– copie dupa contractul de munca vizat la ITM (daca este cazul)
– carnetul de munca in original si copie integrala.
– copia dupa dispozitia de repartizare eliberata de catre AJOFM
– buletinul de identitate original si copie;
– formularul tip de conventie – Anexa 8 – complectat in 3 ex.
– formularul tip – tabel anexa la conventie, cu persoanele incadrate in 3 ex.
– declararie a angajatorului, pe proprie raspundere din care sa rezulte ca in ultimii 2 ani nu au mai fost raporturi de munca sau de serviciu cu persoanele incadrate
– acte prevazute de lege în cazul familiilor monoparentale prin care se face dovada privind componenta familiei, filiatia copiilor si situatia lor juridica fata de reprezentantul legal (copie) si actele de stare civila ale familiei
– declaratie pe propria raspundere a parintelui ca membrii familiei monoparentale locuiesc împreuna;

4. Obligatiile beneficiarilor de subventii :

– angajatorii care incadreaza pe durata nedeterminata someri din aceasta categorie, au oblligatia sa mentina raporturile de munca sau de serviciu ale acestora cel putin 2 ani de la data incadrarii in munca ;
– angajatorii vor depune lunar pana in data de 25 a fiecarei luni, la AJOFM, odata cu declaratia lunara privind obligatiile de plata catre bugetul asigurarilor de somaj , un tabel nominal intocmit conform modelului prevazut in anexa 9 din Normele Metodologice de aplicare a Legii 76/2002 impreuna cu o copie dupa statele de plata si foaia de prezenta lunara.

5. Sanctiuni : Angajatorii care inceteaza din motive imputabile lor raporturile de munca sau de serviciu ale persoanlor astfel incadrate, anterior termenului de 2 ani prevazut in art. 85 alin.1 din Legea76/2002, sunt obligati sa restituie, in totalitate catre AJOFM sumele incasate pentru fiecare persoana, plus dobanda de referinta a B.N.R. in vigoare la data incetarii raporturilor de munca sau de serviciu.

Atentie ! Nu beneficiaza de aceasta subventie angajatorul care in ultimii 2 ani a mai fost in raporturi de munca sau de serviciu cu persoanele angajate.

sursa – http://www.gorj.anofm.ro/serv_angajatori.php

1 COMENTARIU

  1. […] 2. Subventia : Este o suma lunara reprezentand un salariu minim brut pe tara in vigoare in luna pentru care se face plata, acordata pentru fiecare persoana incadrata pana la indeplinirea conditiilor de pensionare de mai sus. Subventia se acorda incepand cu data incheierii conventiei. Angajatorul este scutit pe aceeasi perioada de 12 luni, de plata contributiei datorate la bugetul asigurarilor pentru somaj, aferenta persoanelor incadrate din aceasta categorie. Conventia cu AJOFM se incheie dupa ce au fost incadrate in munca persoanele. Suma lunara se acorda angajatorilor proportional cu timpul efectiv lucrat de catre pers. incadrate. Pentru perioada in care raporturile de munca sunt suspendate, subventia nu se acorda. Facilitati din partea ANOFM la incadrarea in munca a somerilor care sunt parinti unici sustinatori ai familiilor monoparentale – click aici […]

Lasă un răspuns

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.