26.07.2010 – termen limita pentru urmatoarele declaratii/obligatii fiscale

1
304

Aveti in vedere pentru data de 26.07.2010, urmatoarele (in functie de specificul fiecarei firme):

– Depunerea Declaraţiei privind veniturile sub formă de salarii din străinătate obţinute de către persoane fizice care desfăşoară activitate in Romania şi de către persoanele fizice romane angajate ale misiunilor diplomatice şi posturilor consulare acreditate an RomaniaFormular 224 – pentru luna precedentă. Se depune de persoanele fizice care obţin salarii din străinătate pentru activităţi in Romania şi persoanele fizice romane angajate ale misiunilor diplomatice şi posturilor consulare acreditate an Romania – cf. C.F.art.60 si OMEF 2371/07

– Depunerea Situaţiei centralizatoare privind achiziţiile şi livrările intracomunitare de produse accizabileFormular – de catre destinatarii inregistraţi şi reprezentanţii fiscali pentru achiziţiile şi livrările intracomunitare de produse accizabile – cf. C.F. art. 192(10) (pană la 01.04.), art. 206(50) după 01.04.2010

– Depunerea Declaraţiei privind accizeleFormular 103 – de catre orice plătitor de accize armonizate şi alte produse accizabile – pana la 1.04.2010 cf. art. 194 si 214 si după 1.04 cf. C.F. art. 206(52) si Art.214, dar si cf. OPANAF 101/2008

– Depunerea Decontului de taxa pe valoarea adăugatăFormular 300 – de catre persoanele impozabile inregistrate ca plătitori de TVA conform art. 153 si OPANAF 1746/2008:
* – Lunar
* – Trimestrial, pentru persoana impozabilă care in cursul anului calendaristic precedent a realizat o cifră de afaceri din operaţiuni taxabile şi/sau scutite cu drept de deducere şi/sau neimpozabile in Romania conform art. 132 şi art. 133, dar care dau drept de deducere conform art. 145 alin.(2) lit.b), care nu a depăşit plafonul de 100.000 euro, cu excepţia celei care a efectuat in cursul anului calendaristic precedent una sau mai multe achiziţii intracomunitare de bunuri.
* – Semestrial, cf. aprobării (dacă efectuează op. impozabile pe max. 3 luni calendaristice dintr-un semestru)
* – Anual, cf. aprobării (dacă efectuează op. impozabile pe max. 6 luni calendaristice dintr-un an)

– Depunerea Decontului special de taxa pe valoarea adăugatăFormular 301 – de catre persoanele impozabile care efectuează numai livrări de bunuri sau prestări de servicii pentru care taxa nu este deductibilă (operaţiuni scutite conform art. 141) ori sunt supuse regimului special de scutire pentru intreprinderile mici prevăzut la art. 152, care nu sunt inregistrate in scopuri de TVA şi nici nu au obligaţia de a se inregistra, conform art. 153, dar care sunt inregistrate conform art. 153(1). Persoanele juridice neimpozabile, care sunt inregistrate in scopuri de TVA conform art. 153^1. Persoanele obligate la plata taxei conform art. 150 alin. (1) lit. b) – d) şi f) – g) (vezi instructiuni de completare formular 301) – cf. C.F. art. 156(3) alin. (2) si OPANAF 75/2010

– Depunerea Declaraţiei privind obligaţiile de plată la bugetul de statFormular 100 :
* privind calcularea şi virarea impozitului pe venitul persoanelor fizice pentru luna precedentă – de catre contribuabilii persoane juridice sau fizice care retin la sursa impozitul pe venit . Se declara si impozitul pe veniturile obtinute din Romania de nerezidenti. Deasemenea se depune de catre firme pentru obligatiile de plata cu termen lunar si plata acestor obligatii – cf. C.F.art.52 alin. (3), art. 58 şi 116, OG 92/03 art.81, OPANAF 101/2008, modificat prin OPANAF 1430/2010
* calcularea, virarea si declararea impozitului aferent veniturilor din salarii, precum şi impozitul reţinut la sursă potrivit art. 52 alin. (1) lit. d), pentru trim. II 2010 – de asocierile fără personalitate juridică constituite intre persoane fizice, precum şi de către persoanele fizice care au calitatea de angajator (C.F.art. 52 alin. (1) lit. d), OG 92/03 art. 81, 111 alin. (7) lit. a), OPANAF 101/08)
* calcularea şi virarea impozitului pentru trim. II 2010 – de plătitorii de venituri pentru venitul obţinut de o persoană fizică, rezidentă sau nerezidentă, dintr-o asociere fără personalitate juridică cu o microntreprindere (C.F.art. 111, OG 92/03 art. 81, OPANAF 101/08)
* efectuarea plăţilor anticipate, in contul impozitului pe profit anual – de contribuabilii plătitori de impozit pe profit, inclusiv societăţi comerciale bancare, persoane juridice romane, şi sucursalele din Romania ale băncilor, persoane juridice străine (C.F. art. 34 alin. (1) lit. a), b). şi alin. (6) )
* calcularea şi virarea impozitului pe profit pe trim. II 2010 – de persoanele juridice străine care realizează venituri din/ sau in legătură cu proprietăţi imobiliare situate in Romania sau din vanzarea/ cesionarea titlurilor de participare deţinute la o persoană juridică romană (C.F. art. 34 alin. (3) )
* calcularea şi virarea impozitului pe profit pe trim. II 2010 – de asocierile fără personalitate juridică (C.F. art. 13 lit. c) şi e), art. 34 alin. (2) )
* calcularea, virarea si declararea impozitului aferent veniturilor din salarii, precum şi impozitul reţinut la sursă, pentru semestrul I 2010 – de asociaţii, fundaţii sau alte entităţi fără scop patrimonial, cu excepţia instituţiilor publice (C.F.art. 52 alin. (1) lit. d), art. 58, OG 92/03 art. 81, 111 alin. (7) lit. b), OPANAF 101/08)

Declararea impozitului pe ţiţeiul de producţie internă pentru luna precedentă – de catre orice operator economic, plătitor de impozit la ţiţeiul din producţia internă – cf. C.F. art. 217 si OPANAF 101/2008

– Depunerea Declaraţiei privind obligaţiile de plată la bugetele asigurărilor sociale şi fondurilor specialeFormular 102 :
* pentru luna precedentă, de catre plătitorii de contribuţii cărora le revin obligaţii de plată la bugetele asigurărilor sociale şi fondurilor speciale, cu excepţia celor care au obligaţii fiscale trimestrial sau semestrial – cf. OG 92/03 art. 111 alin. (6) si OPANAF 101/08
* pentru trim. II 2010 – de catre asocierile fără personalitate juridică constituite intre persoane fizice, precum şi de către persoanele fizice care au calitatea de angajator – cf. OG 92/03 art. 81, 111 alin. (7) lit. a) si OPANAF 101/08
* pentru semestrul I 2010 – de catre asociaţii, fundaţii sau alte entităţi fără scop patrimonial, cu excepţia instituţiilor publice – cf. OG 92/03 art. 81, 111 alin. (7) lit. b) si OPANAF 101/08

– Depunerea Declaraţiei informative privind impozitul pe veniturile din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal Formular 208detalii aici – aferente sem. I 2010 – de catre notarii publici, conform C.F.art.773 si OMEF/OMJ 1706/1889/2008

– Depunerea Declaraţiei informative privind livrările/prestările şi achiziţiile efectuate pe teritoriul naţional , aferente sem. I 2010 – Formular 394detalii utile aici – de catre contribuabilii inregistraţi in scopuri de TVA in Romania conform art. 153 şi care sunt obligate la plata taxei conform art. 150 alin. (1) lit. a) şi alin. (2), pentru operaţiuni impozabile in Romania conform art. 126 alin. (1) şi taxabile cu cota de 19% sau 9% – dar si de catre contribuabilii inregistraţi in scopuri de TVA n Romania conform art. 153, care realizează in Romania, de la contribuabilii inregistraţi in scopuri de TVA in Romania, achiziţii de bunuri sau servicii taxabile cu cota de 19% sau 9% (OPANAF 702/2007)

– Depunerea Declaraţiei privind distribuirea intre asociaţi a veniturilor şi cheltuielilor aferente trim. II 2010 – Formular 104detalii utile aici – de catre persoanele juridice constituite intre contribuabilii prevăzuţi la art. 13 lit. c) şi e) din C.F. (OPANAF 101/2008)

via – anaf.ro

Anunțuri publicitare

1 COMENTARIU

  1. […] 26.07.2010 – termen limita pentru urmatoarele declaratii/obligatii fiscale Wed Jul 21, 2010 9:19 am Aveti in vedere pentru data de 26.07.2010, urmatoarele (in functie de specificul fiecarei firme): – Depunerea Declaraţiei privind veniturile sub formă de salarii din străinătate obţinute de către persoane fizice care desfăşoară activitate in Romania şi de către persoanele fizice romane angajate ale misiunilor diplomatice şi posturilor consulare acreditate an Romania […] […]

Lasă un răspuns

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.