Aspecte referitoare la intocmirea raportarilor anuale si a situatiilor financiare anuale (conform ANAF)

1
220

ANAF informează agenţii economici despre publicarea în Monitorul Oficial al României nr. 229/12.04.2010 a O.M.F.P. nr. 864/2010 privind unele aspect referitoare la întocmirea raportărilor anuale şi a situaţiilor financiare anuale.

Prin acest act normativ a fost aprobat Sistemul de raportare anuală la 31 decembrie 2009 pentru entităţile care au optat pentru un exerciţiu financiar diferit de anul calendaristic.

Exerciţiul financiar poate fi diferit de anul calendaristic pentru:
– sucursalele cu sediul în România, care aparţin unei personae juridice străine, cu excepţia instituţiilor de credit, instituţiilor financiare nebancare, definite potrivit legii, înscrise în Registrul general, entităţilor autorizate, reglementate şi supravegheate de Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare, societăţilor de asigurare, asigurare-reasigurare şi de reasigurare, entităţilor autorizate, reglementate şi supravegheate de Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, dacă exerciţiul financiar diferă pentru societate;
– filialele consolidate ale societăţii-mamă, precum şi pentru filialele filialelor, cu excepţia instituţiilor de credit, instituţiilor financiare nebancare, definite potrivit legii, înscrise în Registrul general, entităţilor autorizate, reglementate şi supravegheate de Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare, societăţilor de asigurare, asigurare-reasigurare şi de reasigurare, entităţilor autorizate, reglementate şi supravegheate de Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, dacă exerciţiul financiar diferă pentru societatea-mamă.

CONSULTATI SI ARTICOLUL CU PRIVIRE LA TERMENELE DE DEPUNERE PENTRU BILANTURILINKDAR SI ARTICOLUL CU CINE TREBUIE SA DEPUNA BILANTUL LA FINANTE (AFP)LINK

Aceste entităţi au următoarele obligaţii:
– să întocmească şi să depună raportări anuale la 31 decembrie 2009 la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice (MFP);
– să înştiiţeze în scris unitatea teritorială a MFP despre exerciţiul financiar ales cu cel puţin 30 de zile calendaristice înainte de exerciţiului financiar ales; entităţile care la data intrării în vigoare a prezentului ordin au au optat pentru un exerciţiu financiar diferit de anul calendaristic înştiinţează în scris unitatea teritorială a MFP despre exerciţiul financiar ales, în termen de cel mult 30 de zile calendaristice de la publicarea acestui ordin în Monitorul Oficial al României , Partea I;
– pentru primul exerciţiu financiar încheiat să întocmească, să aprobe şi să depună la oficiile registrului comerţului situaţii financiare anuale încheiate la data stabilită în condiţiile prevăzute la art. 27 alin. (3) din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi să asigure comparabilitatea informaţiilor referitoare la solduri,
rulaje şi alte informaţii necesare;
– să întocmească raportări anuale la 31 decembrie 2009 distinct de situaţiile financiare anuale încheiate la data aleasă pentru acestea.

Depunerea la unităţile teritoriale ale MFP a raportărilor anuale la 31 decembrie 2009 se efectuează în termen de 150 de zile calendaristice de la încheierea anului calendaristic 2009.

Entităţile depun la unităţile teritoriale ale MFP raportările anuale la 31 decembrie 2009, pe suport magnetic, însoţite de rapotările anuale listate cu ajutorul programului de asistenţă, semnate şi ştampilate conform legii, copie de pe codul unic de înregistrare, copie a balanţei de verificare a conturilor sintetice şi dovada predării la oficiul registrului comerţului pentru
publicarea situaţiilor financiare anuale.

Fac excepţie de la obligaţia depunerii acestei dovezi entităţile care nu au aprobate situaţiile financiare anuale în termen de 150 de zile calendaristice de la încheierea anului calendaristic 2009.

Formatul electronic al raportărilor anuale la 31 decembrie 2009 se obţine prin folosirea Programului de asistenţă elaborat de MFP. Acest program este pus la dispoziţia entităţilor, în mod gratuit, de unităţile teritoriale ale MFP sau poate fi descărcat de pe serverul de web al MFP – click aici.

Acele entităţi care au optat pentru un exerciţiu financiar diferit de anul calendaristic şi care nu au desfăşurat activitate de la data înfiinţării până la 31 decembrie 2009 nu întocmesc raportări anuale, urmând să depună în acest sens o declaraţie pe propria răspundere a persoanei care are obligaţia gestionării entităţii la unităţile teritoriale ale MFP, în termen de 30 de zile calendaristice de la publicarea ordinului în Monitorul Oficial al României, Partea I.

sursa – anaf.ro

Articolul precedentOUG 39/2010 – modificare si completare Codul de procedura fiscala
Articolul următorAplicarea scutirii de TVA pentru operatiunile de negociere in acordarea de credite

1 COMENTARIU

Lasă un răspuns

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.