Declaratia 104 – privind distribuirea intre asociati a veniturilor si cheltuielilor

1
209

Va redam in continuare intructiunile de completare a formularului 104 „Declaraţie privind distribuirea între asociaţi a veniturilor şi cheltuielilor”, cod 14.13.01.01/dv (model la baza articolului) – avand in vedere si faptul ca termenul de depunere al acesteia este 26.04.2010.

I. Depunerea declaraţiei

1. Declaraţia privind distribuirea între asociaţi a veniturilor şi cheltuielilor se completează pentru asocierile fără personalitate juridică, constituite între contribuabilii prevăzuţi la art. 13 lit. c) şi e) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, de către persoana responsabilă, desemnată potrivit legii. Declaraţia cuprinde informaţii privind asociaţii persoane juridice străine şi/sau persoane fizice.

Declaraţia se depune trimestrial, până la data de 25 inclusiv a primei luni din trimestrul următor, de către asociatul desemnat prin contract pentru îndeplinirea obligaţiilor ce îi revin fiecărui asociat, persoană juridică străină sau persoană fizică.

Corectarea declaraţiei se face prin depunerea unei declaraţii rectificative, situaţie în care se va înscrie „X” în căsuţa prevăzută în acest scop.

2. Organul fiscal competent

Declaraţia privind distribuirea între asociaţi a veniturilor şi cheltuielilor se depune la organul fiscal în a cărui evidenţă fiscală asocierea este înregistrată fiscal. În cazul asocierilor pentru care, potrivit legii, nu există obligaţia înregistrării fiscale, declaraţia se depune la organul fiscal în a cărui evidenţă fiscală este înregistrată persoana desemnată, potrivit legii, pentru îndeplinirea obligaţiilor fiscale pentru fiecare asociat.

3. Mod de depunere

Declaraţia privind distribuirea între asociaţi a veniturilor şi cheltuielilor se depune în format electronic, pe suport magnetic sau optic la organul fiscal competent. Formatul electronic va fi însoţit de formularul editat de plătitori cu ajutorul programului de asistenţă, semnat şi ştampilat, conform legii.

Formularul se editează în două exemplare:
– un exemplar se depune la organul fiscal, împreună cu formatul electronic;
– un exemplar se păstrează de plătitor.

II. Completarea declaraţiei

1. Perioada de raportare

În rubrica Trimestrul se înscrie cu cifre arabe numărul trimestrului la care se referă obligaţia (de exemplu: 1 pentru primul trimestru). Anul: se înscrie cu cifre arabe anul pentru care se completează declaraţia (de
exemplu: 2008).

2. Secţiunea A „Date de identificare a asocierii fără personalitate juridică”

În caseta „Cod de identificare fiscală” se înscrie codul de înregistrare fiscal atribuit asocierii fără personalitate juridică de către organul fiscal competent din subordinea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, înscriindu-se cifrele cu aliniere la dreapta.
În cazul asocierilor pentru care, potrivit legii, nu există obligaţia înregistrării fiscale, se înscrie codul de identificare fiscală a persoanei desemnate, care îndeplineşte, potrivit legii, obligaţiile ce îi revin fiecărui asociat.
În rubrica „Denumire” se înscrie denumirea asocierii fără personalitate juridică sau, după caz, denumirea persoanei desemnate care îndeplineşte, potrivit legii, obligaţiile ce îi revin fiecărui asociat.
Rubricile privind adresa se completează, după caz, cu datele privind domiciliul fiscal al asocierii sau al persoanei desemnate care trebuie să îndeplinească obligaţiile ce îi revin fiecărui asociat.

3. Secţiunea B „Date privind distribuirea între asociaţi a veniturilor şi cheltuielilor”

Coloana 1 – Denumire/Nume şi prenume asociat – se înscriu, după caz, denumirea persoanei juridice străine asociate sau numele şi prenumele persoanei fizice asociate.
Coloana 2 – Cod de identificare fiscală – se înscrie codul de identificare fiscal pentru fiecare asociat.

În situaţia în care persoanele străine asociate nu sunt înregistrate fiscal în România se înscrie numărul de identificare atribuit de către statul de rezidenţă.
În cazul persoanelor fizice străine, dacă numărul fiscal de identificare nu este menţionat în paşaport, în cardul de identitate oficial sau în oricare alt document doveditor de identitate, incluzând, posibil, certificatul de rezidenţă fiscală eliberat pentru scopuri fiscale, se înscriu data şi locul naşterii, stabilite pe baza paşaportului sau a cardului de identitate oficial.

Coloana 3 – Adresa – se înscrie adresa de domiciliu a asociatului, inclusiv statul de rezidenţă.
Coloana 4 – Cota de participare în asociere – se înscrie cota de participare la venituri şi cheltuieli pentru fiecare asociat.
Coloana 5 – Venituri – se înscrie suma reprezentând veniturile înregistrate, distribuite fiecărui asociat, potrivit contractului de asociere.
Coloana 6 – Cheltuieli – se înscrie suma reprezentând cheltuielile înregistrate, distribuite fiecărui asociat, potrivit contractului de asociere.
Coloana 7 – Profit impozabil/Pierdere fiscală – se înscrie suma reprezentând profitul impozabil (pierderea fiscală).

Coloana Impozit pe profit se completează după caz:
Coloana 8 – Suma datorată: se înscrie suma reprezentând impozitul pe profit datorat de fiecare asociat, pentru perioada de raportare, conform legii.
Coloana 9 – Suma de recuperat: se înscrie suma reprezentând impozitul pe profit de recuperat pentru perioada de raportare, calculată ca diferenţă între impozitul pe profit datorat cumulat de la începutul anului la sfârşitul perioadei precedente celei de raportare şi impozitul pe profit datorat cumulat de la începutul anului la sfârşitul perioadei de raportare, în situaţia în care, în perioada de raportare s-a înregistrat, pe cumulat, pierdere fiscală sau scăderea profitului impozabil.


Declar distrib. ven. si chelt.

Articolul precedentMFP a simplificat regimul de penalitati pentru intarzierea la plata obligatiilor fiscale
Articolul următorDeclaratii fiscale si situatii ce trebuie depuse pana la 26.04.2010

1 COMENTARIU

LĂSAȚI UN MESAJ

Introduceți aici numele dvs.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.