Impunerea veniturilor persoanelor fizice care realizeaza venituri din inchiriere de camere in scop turistic

0
240

Impunerea se poate realiza:

a) La normă de venit.

Activitatea de închiriere se poate desfăşura numai individual, fără salariaţi, contribuabilii fiind impozitaţi pe baza normelor de venit. Normele de venit pentru serviciile de închiriere de camere în scop turistic sunt stabilite anual de către Direcţiile generale ale finanţelor publice teritoriale, pentru activităţile cuprinse în nomenclatorul activităţilor din economia naţională – CAEN, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 656/1997, cu modificările ulterioare.

Normele de venit pentru sunt publicate intr-un articol anterior – link.

Atenţie! Norma de venit este stabilită pe cameră.

În cazul în care un contribuabil desfăşoară o activitate independentă pe perioade mai mici decât anul calendaristic, norma de venit aferentă acelei activităţi se corectează astfel încât să reflecte perioada de an calendaristic în care a fost desfăşurată activitatea respectivă.
Venitul net din activităţi independente, determinat pe bază de norme anuale de venit, se reduce proporţional cu perioada de la începutul anului şi până la momentul autorizării din anul începerii activităţii sau cu perioada rămasă până la sfârşitul anului fiscal, în situaţia încetării activităţii, la cererea contribuabilului.

Pentru întreruperile temporare de activitate în cursul anului, datorate unor accidente, spitalizării şi altor cauze obiective, inclusiv cele de forţă majoră, dovedite cu documente justificative, normele de venit se reduc proporţional cu perioada nelucrată, la cererea contribuabililor.

În situaţia încetării activităţii în cursul anului, respectiv a întreruperii temporare, persoanele fizice autorizate sunt obligate să depună autorizaţia de funcţionare la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului şi cu dovezile de desfiinţare sau întrerupere să se prezinte în termen de 5 zile la organele fiscale în a căror rază teritorială sunt înregistraţi ca plătitori de impozite şi taxe pentru definitivarea situaţiei.

Contribuabilii impuşi la normă de venit nu au obligaţia să organizeze şi să conducă contabilitatea în partidă simplă pentru activitatea respectivă.

b) În sistem real.

Contribuabilii care desfăşoară această activitate au dreptul să opteze pentru determinarea venitului net în sistem real, prin depunerea unei cereri la organul fiscal competent până la data de 31 ianuarie inclusiv,în cazul contribuabililor care au desfăşurat activitate şi în anul precedent, respectiv în termen de 15 zile de la începerea activităţii, în cazul contribuabililor care încep activitatea în cursul anului fiscal. Dacă ulterior acestei perioade nu se depune o cerere de renunţare la organizarea contabilităţii în sistem real, această opţiune rămâne valabilă încă doi ani. Organizarea contabilităţii în partidă simplă se face conform prevederilor OMFP nr. 1.040/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea evidenţei contabile în partidă simplă de către persoanele fizice care au calitatea de contribuabil în conformitate cu prevederile Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal.

Important! Contribuabilii care au obţinut venituri din închirieri de camere în scop turistic, au obligaţia să depună la unitatea fiscală competentă formularul 200 „Declaraţia privind veniturile realizate”- până la 15 mai 2010 pentru anul 2009.

Sursa – finantevalcea.ro

Anunțuri publicitare

Lasă un răspuns

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.