Procedura rabursare TVA pentru persoane impozabile stabilite in afara UE

0
137

Prin OPANAF nr. 5/2010, a fost aprobată procedura de soluţionare a cererilor de rambursare a TVA formulate de către persoane impozabile neînregistrate şi care nu sunt obligate să se înregistreze în scopuri de TVA în România, stabilite în afara Comunităţii Europene, pe care o prezentăm, sintetic, mai jos.

Beneficiari, condiţii

Pot beneficia de rambursarea TVA achitată pentru importuri şi achiziţii de bunuri mobile corporale şi de servicii, efectuate în România, persoanele impozabile care îndeplinesc următoarele condiţii:
– pe parcursul perioadei de rambursare nu au avut în România sediul activităţii lor economice sau un sediu fix de la care să fi efectuat operaţiuni economice, domiciliul sau reşedinţa lor obişnuită;
– pe parcursul perioadei de rambursare nu au livrat bunuri şi nu au prestat servicii considerate ca fiind livrate/prestate pe teritoriul României;
– să-şi desemneze un reprezentant în România în scopul rambursării.

Atribuţiile reprezentantului

Reprezentantul desemnat acţionează în numele şi în contul persoanei impozabile pe care o reprezintă şi va fi ţinut răspunzător individual şi în solidar alături de persoana impozabilă pentru obligaţiile şi drepturile persoanei impozabile cu privire la cererea de rambursare.
Reprezentantul desemnat în scopul rambursării trebuie să înregistreze la organul fiscal în a cărui rază teritorială îşi are domiciliul fiscal actul de împuternicire în formă autentică prin depunerea unei declaraţii de înregistrare fiscală.
Codul de înregistrare fiscală atribuit reprezentantului va fi utilizat numai pentru rambursarea TVA persoanei reprezentate, stabilită în afara Uniunii Europene.
Solicitarea rambursării TVA se face prin completarea şi depunerea, la organul fiscal competent, de către reprezentantul fiscal desemnat, a unei Cereri de rambursare pentru persoanele impozabile neînregistrate în scopuri de TVA în România, stabilite în afara Comunităţii, formular 313.

Obiectul rambursării

Rambursarea taxei achitate se acordă pentru:
– operaţiuni rezultate din activităţi economice pentru care locul livrării/prestării se consideră ca fiind în afara României, dacă taxa ar fi deductibilă, în cazul în care aceste operaţiuni ar fi fost realizate în România;
– operaţiuni efectuate către o persoană care are obligaţia de a plăti TVA în conformitate cu art. 150 alin (2)-(6) din Codul Fiscal.

Perioada pentru care se rambursează TVA

Perioada pentru care se rambursează TVA-ul este de maximum un an calendaristic şi de minimum 3 luni calendaristice. Cererile de rambursare pot viza o perioadă mai mică de 3 luni, în cazul în care acestea reprezintă perioada rămasă până la sfârşitul anului calendaristic.
Dacă cererea se referă la o perioadă mai scurtă de un an calendaristic, dar nu mai mică de 3 luni, suma pentru care se solicită rambursarea nu poate fi mai mică decât echivalentul în lei a 400 euro, determinat pe baza cursului de schimb comunicat de Banca Naţională a României valabil la data de 1 ianuarie 2010.
Dacă cererea se referă la o perioadă de un an calendaristic, sau perioada rămasă dintr-un an calendaristic, suma pentru care se solicită rambursarea nu poate fi mai mică decât echivalentul în lei a 50 euro, determinat pe baza cursului de schimb comunicat de BNR valabil la data de 1 ianuarie 2010.

Depunerea cererii de rambursare

Cererea de rambursare trebuie depusă la organul fiscal competent în termen de maximum 9 luni de la sfârşitul anului calendaristic în care taxa devine exigibilă.

Termen de rambursare

Solicitările de rambursare se soluţionează de organele fiscale competente în termen de 6 luni de la data depunerii cererii şi a documentelor necesare pentru analizarea cererii.

Restituirea sumelor cuvenite

Restituirea TVA se efectuează în lei, în contul indicat de reprezentantul persoanei impozabile, deschis la o instituţie de credit din România. Comisioanele bancare se suportă de către persoana impozabilă.

Important – Persoanele impozabile neînregistrate şi care nu sunt obligate să se înregistreze în scopuri de TVA în România şi care nu sunt stabilite în Comunitate pot solicita rambursarea taxei achitate dacă, în conformitate cu legile ţării unde sunt stabilite, persoanele impozabile stabilite în România ar avea acelaşi drept de rambursare în ceea ce priveşte TVA sau alte impozite/taxe similare aplicate în ţara respectivă ca urmare a existenţei unor acorduri/declaraţii de reciprocitate semnate de reprezentanţii autorităţilor competente din România şi din ţara solicitantului.

Baza legală:
– OPANAF nr. 5/2010 pentru aprobarea Procedurii de soluţionare a cererilor de rambursare a taxei pe valoarea adăugată formulate de către persoane impozabile neînregistrate în scopuri de TVA în România, stabilite în afara Comunităţii, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 32 din 15 ianuarie 2010;
– pct. 50 din HG nr. 1620/2009 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, aprobate prin HG nr. 44/2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 927/31.12.2009.

sursa – finantevalcea.ro

Articolul precedentDeclaratie inactivitate pentru 2009 – model de depus in 2010
Articolul următorComunicat MFP cu privire la impozitarea activitatilor microintreprinderilor in 2010

Lasă un răspuns

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.