Declararea si plata impozitului pe dividende cand beneficiarul este persoana fizica romana

1
340

Veniturile sub formă de dividende, inclusiv sumele primite ca urmare a deţinerii de titluri de participare la fondurile închise de investiţii, se impun cu o cotă de 16% din suma acestora. Obligaţia calculării şi reţinerii impozitului pe veniturile sub formă de dividende revine persoanelor juridice, odată cu plata dividendelor către acţionari sau asociaţi.
Termenul de virare a impozitului este până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care se face plata.

ARTICOLUL ESTE IN DIRECTA LEGATURA CU ACESTA – LINK

Atenţie!
În cazul dividendelor distribuite, dar care nu au fost plătite acţionarilor sau asociaţilor până la sfârşitul anului în care s-au aprobat situaţiile financiare anuale, impozitul pe dividende se plăteşte până la data de 25 decembrie a anului respectiv.

Declararea impozitului se face prin completarea rândului 14 „Impozit pe veniturile din dividende distribuite persoanelor fizice” din formularul 100 „Declaraţie privind obligaţiile de plată la bugetul de stat”
Plătitorul de venituri din dividende are obligaţia depunerii formularului 205 „Declaraţie informativă privind impozitul reţinut pe veniturile cu regim de reţinere la sursă, pe beneficiari de venit”, până la 30 iunie anul următor realizării venitului la organul fiscal competent.

Important!
Începând cu anul 2010, pentru dividendele distribuite care nu au fost plătite acţionarilor sau asociaţilor până la sfârşitul anului în care s-au aprobat situaţiile financiare anuale, impozitul pe dividende aferent se plăteşte până la 25 ianuarie inclusiv a anului următor

De reţinut!

– Începând cu anul 2010, termenul de plată a impozitului pe dividendele distribuite care nu au fost plătite până la sfârşitul anului în care s-au aprobat situaţiile financiare anuale, va fi 25 ianuarie a anului următor.
– Dividendele plătite către fonduri de pensii, astfel cum sunt ele definite în legislaţia statului membru al UE, sau în unul dintre statele AELS, sunt scutite de impozit.
– Termenul de depunere a declaraţiei privind impozitele reţinute în regim de stopaj la sursă de către plătitorii respectivelor venituri va fi data de 30 iunie a anului fiscal actual pentru anul anterior.
– Daca un contribuabil este rezident al unei ţari din UE, cota de impozit care se aplică venitului impozabil obţinut de acel contribuabil din România este cota mai favorabilă prevăzută în legislaţia internă, legislaţia UE sau în convenţiile de evitare a dublei impuneri. În scopul aplicării prevederilor mai favorabile ale legislaţiei europene, nerezidenţii trebuie să prezinte plătitorului de venit, pe lângă certificatul de rezidenţă fiscală şi o declaraţie pe propria răspundere care să ateste îndeplinirea anumitor condiţii.

Baza legală:
– art. 36, 67, 115-119 din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;
– HG nr. 44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal;
– OUG nr. 109/2009 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 689 din 13 octombrie 2009.

Sursa – finantevalcea.ro

Articolul precedentDeclararea si plata impozitului pe dividende cand beneficiarul este persoana juridica romana
Articolul următorDeclararea si plata impozitului pe dividende cand beneficiarul este un nerezident, persoana juridica sau fizica

1 COMENTARIU

Lasă un răspuns

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.