Depunerea declaratiilor de venit – ghid pentru persoane fizice

3
389

Până pe data de 15 mai trebuie să depuneţi declaraţiile privind veniturile obţinute de dvs. în cursul anului 2008. În funcţie de tipul acestor venituri, se folosesc următoarele formulare:
formularul 200, Declaraţie privind veniturile realizate din activităţi independente, din cedarea folosinţei bunurilor, din transferul titlurilor de valoare din activităţi agricole determinate în sistem real, câştiguri din operaţiuni de vânzare cumpărare de valută la termen, pe bază de contract ;

TERMEN D 200 IN ANUL 2010CLICK AICI

formularul 201, Declaraţie privind veniturile din străinătate, de către persoanele fizice române cu domiciliul în România, care realizează venituri din străinătate, inclusiv veniturile a căror impozitare în România este finală.
formular 221 Declaraţie privind veniturile din activităţi agricole impuse pe norme de venit, de către persoanele fizice care realizează venituri în bani şi/sau în natură, provenind din valorificarea florilor, legumelor şi zarzavaturilor în sere şi solarii şi/sau sistem irigat, din valorificarea arbuştilor, plantelor decorative şi ciupercilor, din exploatarea pepinierelor viticole şi pomicole şi altele asemenea, pentru care venitul net se determină pe bază de norme de venit

Dacă nu găsiţi toate aceste formulare în plicul trimis de ANAF, le puteţi obţine de la unitatea fiscală sau să le descărcaţi de pe site-ul oficial.

Cine nu depune declaraţia 200?

Nu trebuie să depuneţi declaraţia privind veniturile realizate – formularul 200 – dacă în anul 2008:
– aţi avut venituri din salarii
– aţi avut venituri din pensii
– aţi avut venituri din vânzarea unei case, a unui teren (proprietăţi imobiliare)
– aţi câştigat premii sau la jocuri de noroc
– veniturile dvs. sunt stabilite de fisc, pe bază de norme
– aţi avut venituri din investiţii (dobânzi, dividende etc.)
– aţi avut venituri din tranzacţionarea părţilor sociale şi valorile mobiliare, în cazul societăţilor închise, etc
– venituri din alte surse (de ex. prime de asigurări, etc.).

Cine trebuie să depună declaraţia 200?
Trebuie să depuneţi formularul 200 dacă în anul 2008:
– aţi avut venituri din activităţi independente, adică :
– comerţ, servicii, meserii, etc.
– profesii libere: avocat, notar, contabil, arhitect, etc.
– drepturi de proprietate intelectuală: invenţii, drepturi de autor, etc.
– aţi avut venituri din cedarea folosinţei bunurilor, adică aţi inchiriat/cedat un apartament, o casă, un teren, un utilaj, un vehicul, etc. (bunuri imobile şi mobile)
– aţi avut venituri din activităţi agricole (legume, pepiniere etc.) determinate în sistem real, adică ţineţi contabilitate în partidă simplă
– aţi avut venituri din tranzacţii cu titluri de valoare,

Unde se depun declaraţiile?
Formularele fiscale trebuie să ajungă la Administraţia Finanţelor Publice de care aparţineţi, adică la organul fiscal în a cărui rază teritorială aveţi domiciliul, conform actului de identitate. Formularele pot ajunge în două feluri:
– prin scrisoare recomandată, depusă de dvs. la poştă; dacă folosiţi plicul primit acasă de la ANAF, nu plătiţi taxele poştale;
– vă duceţi la unitatea fiscală şi le depuneţi la registratură.

Nu confundaţi unităţile Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală cu unităţile care colectează impozitele şi taxele locale (acestea ţin de primărie).

Cum pot dona 2% din impozit şi cum pot obţine deducerea cheltuielilor efectuate pentru economisirea în sistem colectiv pentru domeniul locativ ?
Puteţi decide ca până la 2% din impozitul anual să fie acordat pentru sponsorizarea unei organizaţii non-profit (biserică, asociaţie filantropică, etc.). Acest lucru îl realizaţi într-unul din următoarele feluri:
– dacă dvs. aveţi obligaţia să completaţi formularul 200, bifaţi căsuţa 2 de la capitolul III din formularul 200; completaţi datele beneficiarului, puteţi lăsa necompletată „suma”, ea va fi calculată de organul fiscal;
– dacă dvs. aţi avut venituri numai din salarii, atunci completaţi formularul 230 ;

Cum se completează formularele ?
– Fiecare formular aflat pe acest site-ul oficial conţine şi instrucţiunile de completare. De asemenea, în plicul trimis de ANAF pe adresa dvs. se află un ghid de completare. Ghidul de completare a declaraţiei 200 se află şi aici – link

Ce fac dacă nu primesc plicul de la ANAF?
– Acţiunea de trimitere prin poştă a formularelor de declaraţii fiscale este un serviciu pe care ANAF îl prestează pentru dvs. Dacă nu primiţi plicul în timp util şi aveţi obligaţia declarării, atunci trebuie să obţineţi formularele – de la unitatea fiscală, sau de aici (formularul 200 GHID) – şi să le depuneţi completate la unitatea în a cărei rază teritorială aveţi domiciliul.

Ce fac dacă primesc plicul de la ANAF şi consider că nu trebuie să declar nimic?
– Dacă, dumneavoastră consideraţi că situaţia personală din anul 2007 nu impune completarea formularelor, atunci nu completaţi şi nu trimiteţi nimic la unitatea fiscală. Este bine totuşi să cereţi explicaţii pentru ce aţi primit plicul; pentru aceasta, puteţi suna la telefonul de asistenţă a contribuabililor din unitatea de care aparţineţi – TABEL TELEFOANE


În câte exemplare se completează declaraţia?

– Declaraţia privind veniturile realizate, formular 200, se completează în două exemplare: unul îl trimiteţi la unitatea fiscală, celălalt îl păstraţi dvs.
– Dacă obţineţi venituri din mai multe surse, completaţi câte un cartuş din declaraţia 200 pentru fiecare sursă de unde obţineţi venitul. Observaţi că în declaraţia 200 se repetă cartuşele, între 1A-B-C şi 5A-B-C; dacă nu vă ajung, copiaţi fila 2 la xerox şi completaţi-o.

Ce documente se anexează?
– Dacă aţi avut venituri din transferul titlurilor de valoare, la declaraţia 200 anexaţi documentele justificative eliberate de intermediari, privind tranzacţiile efectuate, din care să rezulte câştigul/pierderea declarată, precum şi documente din care să rezulte impozitul virat pentru anul fiscal respectiv de intermediar sau de contribuabil, după caz.
– Dacă completaţi formularul 201 – privind veniturile din străinătate, anexaţi copia documentului care atestă plata impozitului în străinătate.

Cum demonstrez că am depus declaraţia 200?
– Dacă o depuneţi la unitatea fiscală, primiţi un număr de la registratură, iar dacă o trimiteţi prin poştă, păstraţi recipisa emisă pentru serviciul „recomandat”.

Unde pot obţine alte informaţii?
– Există multe alte informaţii pe acest site, la pagina de Asistenţă a contribuabililor, portal ANAF. De asemenea, puteţi suna la telefonul de asistenţă a contribuabililor de la unitatea fiscală de care aparţineţi, care are toate datele dvs.

sursa – anaf.ro

Articolul precedentLegal news – 27.03.2009
Articolul următorLegislatie nou aparuta

3 COMENTARII

LĂSAȚI UN MESAJ

Introduceți aici numele dvs.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.