Ministerul Finanțelor Publice a dat publicității în data de 24 august 2020, pe site-ul propriu (www.mfinante.ro), unui comunicat privind regimul contabil și fiscal în ceea ce privește: - amortizarea în perioada de închidere/suspendare a activității ca urmare a instituirii stării de urgență/de alertă; - sumele decontate angajatorilor potrivit Ordonanței de urgență...
Va supunem atentiei, materialul oficial al ANAF, intitulat - Ghid privind facilitățile fiscale acordate angajaților și angajatorilor din domeniul construcțiilor. Acesta a fost elaborat de DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ PENTRU CONTRIBUABILI din cadrul institutiei. Speram sa va fie de folos (cele 22 de pagini). PENTRU A DESCARCA GHID CONSTRUCTII (2020)...
Dupa cum stiti, in Monitorul Oficial nr. 720 din 10 August 2020, a fost publicata Ordonanța de Urgență a Guvernului României nr. 132 din 07 August 2020 - TEXT INTEGRAL - privind măsuri de sprijin destinate salariaților și angajatorilor în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum...
Intrebare - O persoană fizică care efectuează fertilizare în vitro beneficiază de scutire de TVA pentru serviciile medicale efectuate într-o clinică medicală de specialitate? Raspuns Potrivit prevederilor din Codul fiscal sunt scutite de taxă spitalizarea, îngrijirile medicale şi operaţiunile strâns legate de acestea, desfăşurate de unităţi autorizate pentru astfel de activităţi,...
Dupa cum stiti deja, ORDINUL MINISTRULUI FINANTELOR PUBLICE Nr. 2206/24.07.2020 - text integral aici - pentru aprobarea Sistemului de raportare contabila la 30 iunie 2020 a operatorilor economici, precum și pentru modificarea și completarea unor prevederi contabile - publicat in Monitorul Oficial nr. 675 din 30.07.2020, a adus si...
Contribuabilii care achiziţionează aparate de marcat electronice fiscale - scad costul lor de achiziţie din impozitul pe profit datorat pentru trimestrul în care au fost puse în funcţiune, în cazul în care aceştia datorează impozit pe profit trimestrial, sau din impozitul pe profit anual, în cazul contribuabililor care aplică...
Va informam pe aceasta cale ca, Monitorul Oficial nr. 628 din 17 iulie 2020, a fost publicat Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 2148 din 14 iulie 2020 - privind modificarea şi completarea Instrucţiunilor de aplicare a scutirii de taxă pe valoarea adăugată pentru operaţiunile prevăzute la art. 294 alin....
Va informam pe aceasta cale ca, in Monitorul Oficial nr. 659 din 24 iulie 2020, a fost publicata Legea nr. 153 din 24 iulie 2020 - pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum şi pentru completarea Legii nr. 170/2016 privind impozitul specific unor activităţi. AVAND IN...
Intrebare - Care este cota de TVA aplicabilă la emiterea unei facturi de avans pentru un apartament în construcție livrat ca parte a politicii sociale? Raspuns Potrivit prevederilor din Codul fiscal cota redusă de 5% TVA se aplică asupra bazei de impozitare pentru livrarea de locuinţe care au o suprafaţă utilă...
Intrebare - Despagubirile sub forma daunelor morale sunt scutite de la plata impozitului pe venit? Raspuns Codul fiscal reglementează ca fiind venituri neimpozabile, din punct de vedere al impozitului pe venit, despăgubirile în bani sau în natură primite de către o persoană fizică ca urmare a unui prejudiciu material suferit de...
Intrebare - Cum se calculează, încasează/declară impozitul pentru venitul obținut din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal prin acte juridice între vii la notar? Raspuns Codul fiscal dispune că impozitul datorat pentru venitul obținut din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal se calculează la valoarea declarată de părţi în actul prin...
Intrebare - Un pictor care a încasat contravaloarea unui tablou vândut unei persoane fizice, un artist care a participat în calitate de interpret la un eveniment organizat de o persoană fizică și a încasat o sumă de bani de la această persoană fizică datorează impozit pentru aceste venituri? Raspuns Conform Codului...
Intrebare - Se datorează impozit pentru dividendele plătite de o persoană juridică română către un fond deschis de investiții din România care este acționar? Raspuns Codul fiscal prevede că impozitul pe dividende se stabilește prin aplicarea unei cote de impozit de 5% asupra dividendului brut plătit unei persoane juridice române. Fondul deschis...
Intrebare - La calculul rezultatului fiscal sumele incasate cu titlu de despãgubiri în baza unei hotãrâri judecãtorești naționale sunt venituri impozabile ? Raspuns Sumele incasate de un contribuabul platitor de impozit pe profit cu titlu de despãgubiri în baza unei hotãrâri judecãtorești naționale nu sunt reglementate de Codul fiscal în categoria...
Intrebare - Instituțiile publice, autoritățile publice și organismele de televiziune sau radiodifuziune care sunt beneficiare ale sponsorizării au obligația de a se înscrie în Registrul entităţilor/unităţilor de cult pentru care se acordă deduceri fiscale? Raspuns Codul fiscal dispune că sunt deductibile la calculul rezultatului fiscal cheltuielile de sponsorizare şi/sau mecenat şi...
error: Conținutul este protejat !!